Західний науковий центр НАН України та МОН України

Ювілеї

Похмурський Василь Іванович

(до 70-ліття від дня народження)

В.І.Похмурський народився 2 серпня 1933 р. на Львівщині, в 1956 р. закінчив Львівський політехнічний інститут. З 1956 р. по 1961 р. працював на Чернівецькому машинобудівному заводі Мінважмашу СРСР, де пройшов шлях від інженера до заст. головного конструктора заводу. З 1961 р. працює в Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка АН України, в якому з 1970 р. керує відділом фізико-хімічних методів захисту та зміцнення матеріалів, а з 1991 р. – заст. директора інституту з НДР.

В 1964 р. В.І.Похмурський захистив кандидатську, а в 1969 р. – докторську дисертацію, в 1973 р. йому присвоєно звання професора по спеціальності "Металознавство та термічна обробка металів", в 1990 р. він вибраний членом-кореспондентом НАН України.

В.І.Похмурський – відомий вчений матеріалознавець–корозіоніст, відзначається широтою наукових інтересів, він автор унікального обладнання для дослідження втомного та корозійно-механічного руйнування, а також водневої проникності металів, яке не має аналогів. Ним розроблені та широко впроваджені нові методики дослідження металів і конструкцій, зокрема, для оцінки впливу корозійних середовищ на надійність та довговічність енергетичного, нафтохімічного обладнання, транспортної техніки.

В.І.Похмурський разом зі своїми учнями здійснив широкі дослідження закономірностей впливу дифузійних, гальванічних, газотермічних покрить на міцність сталей при дії на них агресивних середовищ. Ним вперше показана принципова можливість і розкрито механізм заліковування відкритих тріщино­подібних дефектів при дифузійному, газоконтактному и газо-неконтактному насиченні сталі тугоплавкими металами. Разом з ЦНДІЧМ та іншими організаціями роз­роблені високоефективні алюмінієві та алюмоцинкові покриття для антикорозійного захисту тонколистового прокату і сталевого дроту. Ним вперше в колишньому СРСР показана можливість та висока ефективність електродугової металізацїї з використанням порошкових електродних дротів, розроблені елементи теорії формування покриттів при такому способі газотермічного напилення, створені нові порошкові дроти та ряд нових електродугових металізаторів, організовано їх дрібносерійне виробництво та промислове впровадження, як в Україні, так і в інших країнах СНД.

В.І.Похмурським та його учнями вперше знайдено та теоретично пояснено явище прискорення дифузійних процесів в металах під дією розчиненого в них водню, що відкриває перспективу створення нової прогресивної водневої технології прискореної термічної та хіміко-термічної обробки конструкційних та прецизій­них сплавів.

В.І.Похмурський вніс істотний вклад в розвиток теорії корозійно-механічного руйнування металів і сплавів, електрохімічного моніторингу коро­зійних процесів. Експериментально-теоретичні дослідження закономірно­стей впливу хімскладу, структури сплаву, стану поверхні та геометрії виробів, умов навантаження на їх опір корозійно-втомному руйнуванню узагальнені ним в ряді монографій. За цей цикл робіт, які одержали наукове визнання, він удостоєний премії ім. Г.В.Карпенка Академії наук України (1989 р.) і Державної премії України в області науки і техніки (2002 р.). Базуючись на цих дослідженнях ним разом з НДІ "Прометей" та іншими організаціями науково обгрунтував вибір сталей та методів їх зміцнення під час виготовлення крупногабаритних деталей, призначених для експлуатації в корозійному середовищі. Також розроблені нові технологічні процеси зміцнення валів морських суден, бурових труб та інших елементів бурової колони для глибоководного буріння свердловин, широко впроваджених у промисловість зі значними економічним ефектом.

За розробку та освоєння комплексу технологічних процесів виробництва крупногабаритних валів для унікальних суден транспортного флоту та атомних криголамів. В.І.Похмурський удостоєний премії Ради Міністрів СРСР (1983 р.).

В.І.Похмурський – автор більше 600 робіт, в т.ч. 8 монографій та 40 винаходів. Під його керівництвом підготовлено 50 кандидатів і докторів наук. Ним створена наукова школа матеріалознавців – спеціалістів в галузі методів підвищення міцності та захисту від корозії та корозійно-механічного руйнування конструкційних матеріалів.

В.І.Похмурський веде велику науково-організаційну роботу. Він президент Української асоціації корозіоністів, перший заступник голови Міжвідомчого науково-технічної ради по корозії при Президіумі НАН України, заст. голови Західного наукового центру НАН і МОН України, член редколегії журналів "Фізико-хімічна механіка матеріалів", "Защита металлов", "Інженерія поверхні" (Польша) та інш., член ряду наукових та кваліфікаційних рад, зокрема Міжнародної корозійної ради (ІСС), Європейської корозійної федерації (EFC), Міжнародного електрохімічного товариства (ISE), Європейского товариства цілісності конструкцій (ESIS). Він – організатор міжнародних конференцій-виставок "Проблеми корозії та протико­розійного захисту матеріалів", які регулярно проводяться в Україні кожні два роки, починаючи з 1992 р.

Зінь І.М.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74