Західний науковий центр НАН України та МОН України

У Західному науковому центрі

Розвиток наукових зв’язків

Побудова інформаційного суспільства є умовою переходу на вищий рівень суспільного розвитку – суспільства, що базується на знаннях і поєднує інвестиції в розвиток людини, науки, телеінформаційної інфраструктури із модернізацією економіки.

Ера інформаційних цивілізацій, що надходить, несе із собою нові вимоги, які будуть визначальними щодо переваг конкурентноздатних економік. Брак активної участі України в тих процесах був би рівнозначний утриманню цивілізаційної дистанції і усуненню нашого краю на маргінальні позиції у світі.

Недостатній темп руху за світовим науково-технічним зростанням загрожує нам переходом до кола виробників і другорядних відтворювачів технологій і продукції. Тому необхідною є діяльність, направлена на зміну такого положення, при активній ролі держави, громадських організацій, а також самих виробників.

У Західному науковому центрі НАН і МОН України проводяться зустрічі із представниками наукових і бізнесових кіл зарубіжних країн із метою налагодження подальшого співробітництва і розширення міжнародних зв’язків.

Так, одна із таких зустрічей відбулася 12 лютого 2004 року із представниками Міністерства науки і інформатизації Республіки Польща щодо проведення заходів з нагоди відзначення року Польщі в Україні. Пан Збігнєв Мачула, заступник директора відділу міжнародної співпраці Міністерства науки і інформатизації відзначив, що в рамках даних заходів є домовленість між двома сторонами щодо організації Виставки спільних інноваційних проектів, які виконуються українськими та польськими вченими. На сьогодні існує 173 спільних проекти. Виставка планується у Львові (21-22 червня), а 23-24 червня у м. Києві. Бажано до 20 березня відібрати 12 спільних проектів, які вже дали реальний результат для господарки. Наголосив також на тому, що треба провести ряд спільних семінарів і потрібно продовжувати роботу щодо розвитку наукових контактів, нострифікації дипломів. Більше уваги потрібно приділити озвучуванню в ефірі і висвітленню в засобах масової інформації результатів наших спільних досягнень.

Директор Західного наукового центру Дуцяк І.С. проінформував польську делегацію щодо наукового потенціалу західного регіону України та співпраці наукових установ регіону з польськими науковими та навчальними закладами. Зокрема, відзначив, що у 1998-2002 рр. відповідно до підписаної угоди про співпрацю активно розвивалася співпраця між Західним науковим центром та Люблінським відділенням Польської академії наук. Було проведено ряд робочих нарад та спільних семінарів, але після смерті професора Збігнєва Льоркевича така співпраця пішла на спад. Ми намагалися кілька разів зконтактуватися з керівництвом Люблінського відділення ПАН, але, на жаль, позитивного результату не досягли.

Ми вважаємо, що на часі є розширення співпраці по транскордонню, а також в рамках Єврорегіону "Буг" та Єврорегіону "Карпати". Вважаю, що треба розвивати співпрацю як з Люблінським так і Краківським відділеннями ПАН. Треба розглянути можливість підготувати три спільні наукові проекти в галузі фізики, біотехнологій та екології.

Було досягнуто домовленості щодо участі установ ЗНЦ НАН і МОН України у спільній виставці інноваційних проектів та щодо розробки трьох спільних наукових тем.

19 лютого 2004 року відбулася зустріч із представниками Тайпейсько-московської координаційної комісії по економічній і культурній співпраці, на якій проф. Хуан Хен-Тун, директор відділу науки і технологій Тайпейсько-московської координаційної комісії відзначив, що дана координаційна комісія створена в 2001 р. із перспективою розширення співпраці із науковцями України. Окреслив перспективи кооперації України і Тайваню, враховуючи великий науковий потенціал України і фінансові можливості Тайванської сторони. Коротко охарактеризував географічне положення і історичні традиції Тайваню, відмітив, наскільки високорозвинені у них наукові інститути, які мають відповідну фінансову підтримку держави (У світовому економічному рейтингу 2003-2004рр. Тайвань знаходиться на 5-ій позиції), функціонує 6 технопарків, які працюють по 9 пріоритетних державних програмах. Представив 7 основних програм, по яких можна подавати документи на отримання стипендій і наукове стажування у Тайванських наукових інститутах і університетах. Зупинився на ситуації із фінансуванням наукових інституцій в Україні, зокрема відмітив тенденцію до збільшення бюджетних асигнувань науки на цей рік.

В обговоренні виступили присутні представники наукових установ і вузів м.Львова, які коротко охарактеризували основні наукові напрями своїх колективів і висловили побажання щодо налагодження співпраці із відповідними науковими інституціями Тайваню. Директор ЗНЦ Дуцяк І.С. відмітив важливість відновлення наукової співпраці між Тайванською Науковою Радою і Західним науковим центром і запропонував тайванській стороні підготувати коопераційний проект про наміри сторін для підписання на наступній зустрічі; розглянути можливість відкриття у Києві українсько-тайванського бюро співпраці та його філії у м.Львові; представити протягом березня проект намірів до співпраці по окремих напрямах між Тайванем та Україною.

17 березня 2003 року відбулася робоча зустріч з виконавчим директором Українського науково-технологічного центру (м.Київ) Ів Кармелом у Західному науковому центрі НАН і МОН України щодо налагодження співпраці. Виступив заступник голови Західного наукового центру член-кореспондент НАН України Похмурський В.І., який коротко зупинився на структурі Західного наукового центру НАН і МОН України, проінформував про найбільші наукові інститути Західного регіону і їхні проблеми, зокрема такі, як: брак сучасного наукового обладнання, застаріла технологічна база машинобудівної і приладобудівної галузей промисловості, що приводить до неконкурентноздатної продукції; обмежений доступ до інформаційних технологій, відсутність нової зарубіжної літератури у бібліотеках, обмежені фінансові можливості участі у міжнародних конференціях. Єдиний вихід для наших науковців – це організація наукових міжнародних конференцій в Україні, що дає доступ до сучасних наукових досліджень. Відмітив, що в останні роки розпочався процес підвищення інтересу різних галузей промисловості до наукових розробок. Актуальним є створення регіонального технологічного центру, особливо у західному регіоні, як найбільш інтелектуальному.

Виконавчий директор Українського науково-технологічного центру (УНТЦ) Ів Кармел відмітив, що у них розробляються нові ініціативи, направлені на підтримку науки в Україні. З придбанням обладнання зараз важко допомогти, бо не мають таких коштів, можливо потрібно звертатись до НАТО, де в рамках програми "Наука – за мир" можна отримати відповідну допомогу. Щодо створення технологічного центру, то це – цікавий проект, такі центри працюють в багатьох країнах, зокрема в Африці є такий досвід. Добре, що у нас вирішуються проблеми з молодими науковцями. Збільшення фінансування структур НАН України надіємось підсилить наукові кадри, зменшить їх плинність.

Перший заступник виконавчого директора Українського науково-технологічного центру (м.Київ) Атаманенко Б.А. зупинився більш детально на питаннях роботи УНТЦ, який працює вже понад 10 років. За цей час вдалося немало: залучити вчених з оборонних галузей промисловості до інших напрямків досліджень, забезпечити робочими місцями – започаткували створення при інститутах малих підприємств, які успішно працюють. Необхідно сфокусуватись на вирішенні конкретних проблем, бо зараз маємо широкий спектр інтересів. Висловив побажання отримати від ЗНЦ листа, де б були окреслені перспективи УНТЦ з нашого погляду і запропоновані наші перспективні технологічні проекти.

Заступник директора Львівського центру науково-технічної та економічної інформації (ЦНТЕІ) Кульчицький І.І. розповів про діяльність і здобутки Львівського ЦНТEІ, про організацію міжнародних конференцій. Наголосив, що ряд банків західного регіону проявили зацікавленість їх роботою і хочуть співпрацювати. Це є позитивним напрямком і потрібно над ним працювати. В обговоренні взяли участь Котлярчук Богдан Дмитрович – координатор проектів Львівського регіонального відділення Українського науково-технологічного центру, Тарасюк Олександра Олександрівна – директор Львівського науково-дослідного інституту епідеміології і гігієни. Було висловлене побажання налагодити конкретну тіснішу співпрацю науковців Львівщини із ЦНТЕІ.

Перший (Установчий) з’їзд Українського товариства клітинної біології
(Львів, 5-6 червня 2003 р.)

5-6 червня 2003 р. в Інституті біології клітини НАН України відбулося засідання ініціативного комітету по створенню Українського товариства клітинної біології. В засіданні взяли участь представники Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Інституту біології клітини НАН України, Інституту екології Карпат НАН України, Львівського національного університету ім. І.Франка, Львівського державного медичного університету ім. Д.Галицького, Інституту біології тварин Української академії аграрних наук. На запрошення і за фінансової підтримки Інституту біології клітини НАН України в засіданні взяв участь Генеральний секретар Міжнародної федерації клітинної біології (Secretary General of International Federation for Cell Biology, IFCB), професор Абердінського університету (Велика Британія) Денис Уітлі (Denys Wheatley). Програма засідання включала наукову доповідь проф. Д. Уітлі, а також його лекцію про Міжнародну федерацію клітинної біології та умови прийняття національних товариств до складу Міжнародної федерації. З лекціями про свої дослідження в галузі клітинної біології виступило більшість учасників засідання. Відбулось також обговорення практичних кроків, які необхідно здійснити для створення Українського товариства клітинної біології та його прийняття до Міжнародної федерації клітинної біології. Ініціативна група запропонувала завершити організаційну роботу по створенню товариства проведенням Першого (Установчого) з’їзду Українського товариства клітинної біології з широким міжнародним представництвом у квітні 2004 р. у м. Львові на базі Інституту біології клітини НАН України, який і відбувся протягом 25-28 квітня 2004 року.

Протягом підготовчого періоду був підготовлений і обговорений Статут Українського товариства клітинної біології, сформовані 14 регіональних відділень товариства (в таких містах як Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Івано-Франківськ, Київ, Луцьк, Львів, Одеса, Севастополь, Сімферополь, Тернопіль, Ужгород, Харків, Чернігів), представники яких взяли активну участь у роботі з’їзду. В роботі з’їзду взяв також участь Генеральний секретар Міжнародної федерації клітинної біології проф. Деніс Уітлі.

На з’їзді було заслухано 6 пленарних лекцій, прочитаних всесвітньо відомими вченими, що працюють в різних галузях клітинної біології: Платон Костюк (Київ), Олег Кришталь (Київ), Алан Холл (Лондон, Велика Британія), Єлизавета Кордюм (Київ), Джеймс Брегг (Клермонт, США), Йоган Тевелейн (Левен-Хеверлі, Бельгія). Програма з’їзду включала також 90 усних та 279 стендових доповідей, які були представлені українськими і зарубіжними науковцями на 15 сесіях: (1) Регуляція клітинного циклу, поділу та апоптозу; (2) Сигнальні механізми клітини; (3) Регуляторні механізми клітини; (4) Клітина за умов патології; (5) Транспорт через цитоплазматичну мембрану; (6) Органели та внутрішньоклітинний транспорт і секреція білків; (7) Міжклітинна взаємодія; (8) Клітинна відповідь на стрес; (9) Клітинна та метаболічна інженерія; (10) Біологія рослинної клітини; (11) Стовбурові клітини і диференціація; (12) Особливості ракової клітини; (13) Біологія клітин імунної системи; (14) Біологія клітин нервової системи; (15) Біологія м’язевої клітини. Клітинна та внутрішньоклітинна рухливість.

25 квітня на вечірньому засіданні з’їзду відбулись Установчі збори Українського товариства клітинної біології. Кандидатура чл.-кор. НАН України Сибірного А., висунута на посаду президента товариства академіком НАН України Костюком П., була одноголосно підтримана зареєстрованими учасниками з’їзду. Віце-президентами були обрані чл.-кор. Веселовський М. (Київ), чл.-кор. Кордюм Є. (Київ), д.б.н. Сидоренко С. (Київ), акад. Підгорський В. (Київ). До складу Президії Товариства ввійшли наступні вчені: чл.-кор. Блюм Я. (Київ), акад. Грищенко В. (Харків), акад. Гродзинський Д. (Київ), акад. Єльська Г. (Київ), чл.-кор. Кордюм В. (Київ), чл.-кор. Костерін С. (Київ), чл.-кор. Кришталь О. (Київ), проф. Стойка Р. (Львів), чл.-кор. Чехун В. Були обрані також Центральна Рада, Ревізійна комісія, відповідальний секретар Товариства.

При обговоренні доповідей на закритті з’їзду відмічено, що в Україні проводяться пріоритетні дослідження в галузі клітинної біології тварин, рослин та мікроорганізмів як в багатьох академічних інститутах, так і у вузах. Таким чином, основна мета Установчого з’їзду була досягнута: створено Українське товариство клітинної біології з наступним вступом до Міжнародної федерації, що створює широкі засади ознайомлення українських вчених з найновішими досягненнями в галузі клітинної біології, буде сприяти ефективному встановленню контактів з провідними вченими світу – потенційними координаторами спільних міжнародних проектів.

Відповідальний секретар Товариства Дробот Л.Б.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74