Західний науковий центр НАН України та МОН України

Ювілеї

Роман Левицький

(до 60-річчя від дня народження)

Професор, завідувач відділом теорії модельних спінових систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України Роман Романович Левицький 6 січня 2003 року відсвяткував свій 60-літній ювілей.

Р.Левицький народився 6 січня 1943 року в селі Черче Івано-Франківської

області. У 1965 році закінчив фізичний факультет Львівського державного

університету імені Івана Франка і вступив до аспірантури на кафедрі теорії твердого тіла названого університету. Його наукова діяльність розпочалася у 1969 році з посади молодшого наукового співробітника Львіського відділення "Статистична фізика" Інституту теоретичної фізики АН УРСР. Кандидатська дисертація Р.Р.Левицького (1971), виконана під керівництвом проф. І.В.Стасюка, була присвячена проблемам динамічної теорії сегнето- і антисегнетоелектриків з водневими зв’язками. Докторську дисертацію Р.Р.Левицький захистив у 1990 році, а в 1997 році йому присвоєно звання професора.

У колі наукових інтересів проф. Р.Левицького – фізика сегнетоелектриків,

теорія спінових систем, а також ряд інших ділянок фізики конденсованої речовини.

Значна частина наукових досліджень Р.Р.Левицького присвячена мікроскопічній теорії сегнетоелектричних кристалічних і невпорядкованих систем з водневими зв’язками. Спільно з І.В.Стасюком на основі псевдоспінових та псевдоспін-фононних моделей ним здійснено опис термодинамічних і динамічних властивостей кристалів типу КН2РО4. Досліджено особливості низькочастотних коливань, включаючи м’яку моду, пояснено експериментально спостережувані аномалії пружного нейтронного розсіяння. Показано, що наявність сильних короткосяжних кореляцій в системі веде до перенормування протонного тунелювання та "придушення" м’якої моди. Разом з І.В.Стасюком та М.А.Кориневським ним запропонована кластерна теорія протонного впорядкування в кристалах типу KDP.

Значна увага в дослідженнях Р.Р.Левицького була присвячена релаксаційній

динаміці сегнетоелектриків з водневими зв’язками. Для опису як

сегнетоелектричної (антисегнетоелектричної), так і параелектричної фаз ним розвинена самоузгоджена теорія, що базується на підході Глаубера та техніці нерівноважного статистичного оператора Д.М. Зубарєва. На основі моделі протонного впорядкування в рамках запропонованої схеми описана низькочастотна дисперсія діелектричної проникності кристалів типу КН2РО4 і CsH2PO4.

Наукові інтереси Р.Р.Левицького охоплюють широкий спектр проблем – від

опису конкретних фізичних систем до розвитку абстрактних теоретичних моделей.

Зокрема, для послідовного опису квантових псевдоспінових систем із суттєвими короткосяжними і далекосяжними взаємодіями Р.Р.Левицьким (спільно з І.Р.Юхновським та С.І.Сороковим) запропонований метод, що грунтується на ідеї виділення базисної системи відліку. Розвинений підхід був успішно застосований до опису термодинамічних і динамічних властивостей сегнетоелектричних і антисегнетоелектричних систем з суттєвими короткосяжними і далекосяжними взаємодіями.

У колі наукових інтересів Р. Р. Левицького також і статистичний опис

частково збуджених систем. Так, спільно з І.Р.Юхновським та О.В.Держком ним

розвинено підхід, що базується на групових розкладах з аддитивними вкладами міжчастинкових резонансних взаємодій, які виникають при переходах частинок в збуджений стан при наявності зовнішнього опромінення.

В останній час наукові інтереси Р.Р.Левицького пов’язані як з дослідженням

ефектів безладу, тунелювання, зовнішніх впливів (тиск, електричне поле) на

поведінку сегнетоелектриків з водневими зв’язками типу КН2РО4, квазіодновимірних систем типу CsH2PO4, PbHPO4, сегнетової солі та ін., так і з дослідженням ролі, яку відіграють в цих ефектах далекосяжні дипольні взаємодії та короткосяжні конфігураційні кореляції. Проведені дослідження привели до створення самоузгодженої теорії для опису термодинамічних, діелектричних, п’єзоелектричних і пружних властивостей кристалів сім’ї KDР.

Професор Р.Левицький є автором понад 300 наукових праць. Під його

керівництвом захищено 9 кандидатських дисертацій. Упродовж багатьох років

Р.Р.Левицький був вченим секретарем секції фізики Західного наукового центру НАН України.

О.Іванків

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74