Західний науковий центр НАН України та МОН України

У Західному науковому центрі

Природно-ресурсний потенціал Волині в полі зору влади і науки

(Матеріали спільного засідання бюро Західного наукового центру НАН України і МОН України та Волинської обласної державної адміністрації 26.11.2002 р. у м. Луцьку)

26 листопада 2002 року у м. Луцьку відбулося спільне засідання бюро Західного наукового центру НАН і МОН України та Волинської обласної державної адміністрації з розгляду питання "Про розробку Державної програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волині".

В роботі засідання взяли участь члени бюро Західного наукового центру, керівництво Волинської обласної державної адміністрації та мерії м. Луцька, представники Кабінету Міністрів України та відповідних міністерств, керівники галузевих управлінь облдержадміністрації, голови районних державних адміністрацій, провідні вчені наукових установ та вищих навчальних закладів України, всього 52 особи.

Вступним словом відкрив засідання голова Волинської державної адміністрації Француз А.Й.

Заслухано та обговорено доповіді голови Західного наукового центру НАН і МОН України, академіка НАН України Долішного М.І. "Механізм активізації використання природно-ресурсного потенціалу Волині в контексті перспектив сталого розвитку регіону", першого заступника голови Волинської обласної державної адміністрації Панчишина В.Г. "Про розробку Державної програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волині" та голови Науково-координаційної ради Західного наукового центру у Волинській області, ректора Волинського державного університету ім. Л. Українки проф. Олексеюка І.Д. "Наукове забезпечення Державної програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волині".

На засіданні виступили директор Інституту екології Карпат НАН України академік НАН України Голубець М.А. на тему "Екологічний потенціал наземних екосистем як критерій сталого розвитку", начальник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Мігас Р.В. на тему "Про економічний механізм природокористування", заступник голови Державного комітету лісового господарства України Ведмідь М.М. на тему "Про стан та перспективи розвитку лісового господарства Волині" та інші.

В обговоренні доповідей взяли участь заступник голови Волинської облдержадміністрації Казьмірук Ю.Й., завідувач кафедри економіки і підприємництва Луцького державного технічного університету проф. Павлов В.І., ректор Луцького біотехнічного університету проф. Стеценко Г.С., проректор Луцького державного технічного університету д.е.н Герасимчук З.В., завідувач кафедри економіки підприємств та корпорацій Тернопільської академії народного господарства проф. Гринчуцький В.І., голова Шацької районної державної адміністрації Найда В.О. та ін.

У вступному слові голова Волинської обласної державної адміністрації, к.ю.н. Француз А.Й. підкреслив, що актуальність питання, яке розглядається, насамперед, полягає в тому, щоб залучити максимально існуючі передові наукові розробки та високі технології до використання та охорони природно-ресурсного потенціалу краю за умови чітко визначеної програми дій. А це можливе лише за активної співпраці органів влади та науковців установ Західного наукового центру, і особливо Волинської області. Відомо, що понад 70 % життєвих благ людина отримує від землі. Земельний фонд Волині налічує понад 2 млн. га., але регіон в цілому – це регіон ризикового землеробства. Тому необхідність дослідження грунтів є особливо важливою. Наступні ресурси – це лісові та водні. Це гордість краю. Взяти наприклад Швацький національний парк – це перлина Європи. Треба активізувати нашу участь у Євро регіоні "Буг". Ми володіємо значними запасами міді, фосфоритів, вугілля тощо. Але треба провести відповідний об’єм геологорозвідувальних робіт, щоб зробити чітко визначений прогноз. Водночас треба започаткувати ринок відновлювальних джерел енергії. Адже у нас абсолютно не розвинуто використання технічної біомаси та ін. Програма повинна теж запобігати негативним процесам у сфері природокористування, мати необхідну екологічну спрямованість. Важливе місце треба відвести розробці державної програми "Світязь".

Академік Долішній М.І у своїй доповіді відзначив, що сьогоднішнє засідання (науково-практична нарада) є важливою віхою в розвитку Волині. Кожна область у нашій державі має свої особливості, що являє собою яскраву мозаїку різних територій і є однією з запорук міцності України. Україна поступово йде до європейської спільноти. Треба створити для кожної людини нормальні умови для її розвитку та існування. Західний науковий центр постійно веде роботу по належному науковому забезпеченню соціально-економічних перетворень в регіоні, ставлячи в їхню основу насамперед інноваційний шлях розвитку. Ми надаємо великого значення співпраці між окремими регіонами України. Так, була підписана угода про співпрацю між нашим та Донецьким науковими центрами. Донецька область вже має певні досягнення в економіці, там працює регіональна модель інноваційного розвитку. Західний науковий центр вже тривалий час намагався реалізувати програми "Карпати", "Полісся", "Поділля". Ще у 1994 році була розроблена програма "Карпати" і ось до неї знову повернувся Уряд. Це дуже важлива програма. Друга не менш важлива програма – це та, про яку ми говоримо сьогодні. Тут уже, шановний Анатолій Йосипович у своєму вступному слові говорив про унікальні природні ресурси Волині і особливо підкреслив важливість розробки програми "Світязь". Тут теж є ряд проблем, вирішення яких треба серйозно науково обґрунтувати. Якщо поглянути об’єктивно, то протягом багатьох десятиліть держава, яка була, слабо займалася областю. Не краща ситуація і тепер. Особливо хочу звернути увагу на високий рівень безробіття в області. Склалася парадоксальна ситуація. З одного боку маємо значні природні ресурси, з іншого – людські ресурси. Однак не задіюємо людський капітал у використання того природно-ресурсного потенціалу, який маємо в області. Існують значні проблеми і в соціальній сфері.

Насамперед ми повинні дати об’єктивну оцінку всіх ресурсів області. Адже в основі формування Концепції та Програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волині повинні стояти і економіка, і екологія, і духовна культура тощо. Не треба забувати і про сучасні методи планування і прогнозування, які широко використовуються в економічній науці в розвинутих країнах. Треба теж чітко визначити принципи, на підставі яких буде проводитись формування програми. Плануючи концепцію ми, насамперед, повинні визначити центри стратегічного розвитку. Вони повинні бути відпрацьовані в програмі формування національних ринків. Особливо важливим є питання експорту. Ми повинні самі розвивати цю сферу. Недавно я був у Німеччині, де зустрічався з багатьма вченими-економістами. Хочу відмітити, що ніхто нам нічого не дасть. Ми повинні надіятися тільки самі на себе. Ми недавно проводили наукову конференцію в Донецьку, де широко обговорили шляхи інноваційного розвитку регіонів. Як ви знаєте в Донецьку розроблена модель інноваційного розвитку цього регіону. Я впевнений, що Янукович Віктор Федорович буде приділяти більшу увагу регіональній політиці.

В програму нам треба закласти принцип системності, передбачити запровадження нових технологій, спрогнозувати чітко інноваційний розвиток. Треба приділити значну увагу ринку праці. Програма повинна передбачати розширення зайнятості населення.

Волинь має прекрасне геополітичне положення, яке треба максимально використовувати. Хочу відмітити, що Волинь входить в Євро регіон "Буг", де вже має певні успіхи. Треба і надалі розвивати цей напрямок транскордонної співпраці.

У мене недавно була розмова з Президентом НАН України Б.Є.Патоном щодо розробки цієї програми. Він схвалив цю роботу. Ми домовились, що проект розробленої програми у наступному році треба заслухати на Президії НАН України з тим, щоб після обговорення та доопрацювання направити її в Кабінет Міністрів України.

Шановні колеги! Я вважаю, що на Волині є відповідні кадри, які вже тривалий час працюють над проблемою використання, розвитку та охорони природно-ресурсного потенціалу Волині. Є певні напрацювання і в Інституті регіональних досліджень, інших установах Західного наукового центру. Тому є всі підстави стверджувати, що при спільній співпраці ця програма буде розроблена на належному рівні.

В доповіді першого заступника голови Волинської облдержадміністрації Панчишина В.Г. було ґрунтовно охарактеризовано природно-ресурсний потенціал області. Зокрема, було відзначено, що область володіє значними водними ресурсами, лісом. Але існує слаба захищеність області від зовнішніх факторів. На сьогодні використовується понад 150 млрд. м3 води, є 4 види мінеральних вод. В області є 130 річок та 235 озер. Якщо оцінювати якість грунтів за 100 відсотковою шкалою, то в області вона складає біля 50 відсотків. При цьому надалі зберігається тенденція до зниження гумусу в грунтах. Територія області недостатньо вивчена аерокосмічними засобами. Недавно було відкрито родовище міді, є Локачинське родовище газу. Але ці родовища вимагають додаткових досліджень з боку геологів. Є проблеми, які пов’язані з порушенням землі, зокрема з існуючими кар’єрами. На сьогодні на Волині закрито вже 6 шахт з видобутку вугілля. Будується шахта №10, однак не вистачає коштів. Цій проблемі треба приділити значну увагу. В області є значні запаси торфу, сапропелю, який міститься в 191 озері. На півночі області знаходиться родовище двоокису фосфору, що є цінною сировиною для виробництва мінеральних добрив.

В цілому область є енергонедостатньою. Тобто треба думати над новими нетрадиційними та відновлюваними джерелами енергії. В перспективі треба розвивати вітроенергетику, технології з переробки біомаси на газ та ін.

Область володіє значним рекреаційним потенціалом, який за відносним показником в Україні займає біля 10 відсотків. Однак практично в області рекреаційний потенціал використовується лише біля 20 %. Тому ми надаємо великого значення створенню туристично-рекреаційної зони "Світязь".

Мар’ян Іванович вже згадував про активізацію нашої роботи по Євро регіону "Буг". Нами вже було проведено 2 міжурядові засідання по цьому євро регіону і ми надаємо цьому великого значення. Нам треба розвивати нашу співпрацю з близькими сусідами. Вважаю, що треба прийняти закон про національний екологічний фонд, продумати систему пільг для розвитку туристично-рекреаційної сфери.

Ректор Волинського державного університету ім. Л.Українки проф. Олексеюк І.Д. у своїй доповіді відзначив, що попередні дані наведені в доповіді Панчишина В.Г. зібрані на основі наукових досліджень. Тому наукове забезпечення розробки та виконання Програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волині є особливо важливим. Щодо корисних копалин, то треба відзначити, що за окремими даними у нашій області є можливість видобувати бурштин, а можливо і алмази. Однак ступінь вивчення цих родовищ є недостатньою. Вважаю, що бажано було б створити електронний банк даних природно-ресурсного потенціалу області. Необхідний також відповідний аналіз стану грунтів. Теж треба звернути особливу увагу на стан боліт, адже їхня роль в природних процесах вивчена явно недостатньо. Нa даний час ми вже маємо багато даних по природно-ресурсному потенціалу області у нашому університеті.

Особливої уваги заслуговує вивчення стану довкілля. Зокрема, це вміст та міграція радіонуклідів, наслідки меліорації, промислові та соціальні відходи тощо. Продовжується деградація грунтів, є наявність хвостів при добуванні вугілля, є проблема звалищ сміття відсутні сучасні засоби для переробки відходів.

Важливе місце в Програмі має займати питання оптимізації кількості національних парків, біосферних заповідників, заказників. Треба продумати питання щодо створення певної буферної зони в Шацькому національному парку. Вважаю, що необхідно теж у науковому супроводі господарської діяльності застосовувати відповідні математичні моделі, зокрема щодо розвитку Євро регіону "Буг", формування буферної зони при Шацькому національному парку. Треба розвивати співпрацю з нашими сусідами, зокрема щодо створення трьохстороннього біосферного заповідника за участю української, білоруської та польської сторони.

Хочу відзначити, що без підготовки фахівців з відповідних спеціальностей для використання в господарстві області ми не обійдемося. Тому необхідно зробити оцінку тих галузей, де вони найбільше потрібні області, відкривати нові спеціальності.

В обговоренні доповідей взяли участь заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Казьмірук Ю.Й., зав кафедри економіки і підприємництва Луцького державного технічного університету проф.Павлов В.І., зав кафедри економіки підприємств та корпорацій Тернопільської академії народного господарства проф. Гринчуцький В.І., проректор Луцького державного технічного університету д.е.н. Герасимчук З.В., ректор Луцького біотехнічного інституту Стеценко Г.С. Всі вчені, які виступили у обговоренні доповідей акцентували увагу на важливості розробки Державної програми використання та охорони природно-ресурсного потенціалу Волині, відзначили вже наявні напрацювання вчених їхніх установ з дослідження природно-ресурсного потенціалу Волині.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74