Західний науковий центр НАН України та МОН України

ЗАГОРОДНІЙ
Анатолій Григорович

Кандидат економічних наук, доцент. Начальник навчально-методичного управління, завідувач кафедри обліку та аналізу Національного університету "Львівська політехніка".

Службова адреса: м. Львів, вул. С. Бандери, 12.

Народився 22 листопада 1951 року в селі Глушківці Ярмолинецького району Хмельницької області.

В 1966 р. закінчив 8 класів Свіршковецької восьмирічної школи Чемеровецького району Хмельницької області, в 1970 р. – Кам’янець-Подільський технікум харчової промисловості (технік-технолог), в 1979 р. – Львівській політехнічний інститут (інженер-економіст).

З 1984 р. по 1987 навчався в аспірантурі Московського інституту управління ім. Серго Орджонікідзе.

В 1987 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Обґрунтування планових завдань з продуктивності праці та собівартості при виконанні реконструктивних робіт".

Відмінник освіти України, лауреат премії імені Івана Огієнко в галузі освіти (за створення найповнішого україномовного "Фінансового словника").

Показники наукової діяльності. Сфера наукових інтересів – фінансово-економічні взаємини суб’єктів підприємництва з контрагентами (особисто вирішені проблеми – врахування асиметрії інформації та пов’язаних з нею чинників ризику при оцінці договорів між суб’єктами підприємництва та їхніми контрагентами), упорядкування фінансово-економічної термінології.

Монографії: 1) "Планування та організація оновлення основних засобів на засадах лізингу" (в співавторстві) – запропонована концепція оновлення основних засобів автопідприємства на умовах оперативного та фінансового лізингу з урахуванням рівня ризику та сезонності у здійсненні перевезень, розроблено оптимізаційну модель формування автомобільного парку автопідприємства на умовах оперативного та фінансового лізингу за наявності сезонних коливань в обсягах автоперевезень та модель відбору найпривабливішого варіанту лізингової угоди, яка забезпечує найвищу ефективність проекту оновлення основних засобів у реальних умовах, що склалися на ринку лізингових послуг; 2) "Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика)" (в співавторстві) – досліджено зміст проблеми розміщення продуктивних сил та обґрунтовано підходи до її правильного розв’язання, економічні переваги та чинники протидії концентрації виробництва, роль транспорту та земельних ресурсів при розміщенні продуктивних сил.

Підготував трьох кандидатів наук.

Автор більше 350 наукових і науково-методичних праць.

Перелік основних праць:

1.  Загородній А.Г. Ефективність капітальних вкладень і економіка будівельного виробництва при реконструкції й технічному переозброєнні діючих підприємств. – К.: НМКВО при Мінвузі УРСР, 1990. – 60 с.

2.  Дубодєлова А.В., Загородній А.Г., Хом’як Р.Л. Організація, бухгалтерський облік та оподаткування підприємницької діяльності. – Львів: Вид-во Держ. ун-ту "Львівська політехніка", 1995. – 204 с.

3.  Загородній А.Г. Джерела інформації економічного аналізу в будівництві. – К.: ІСДО, 1994. – 72 с.

4.  Загородній А.Г., Процик С.І. Економічний аналіз виробничо-господарської діяльності будівельно-монтажних організацій. – К.: ІСДО, 1995. – 256 с.

5.  Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Економічне обґрунтування вибору оптимальних технологічних рішень в будівництві. – Львів: Львівська політехніка, 1995. – 104 с.

6.  Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 209 с.

7.  Загородній А.Г. Павлішкевcький І.В. Бізнес-план / Планування підприємницьких проектів). – Львів: ІНВТ "Політекс", 1993. – 40 с.

8.  Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Словник–довідник з підприємництва та економіки будівництва. – Львів: Вид-во Держ. ун-ту "Львівська політехніка", 1994. – 296 с.

9.  Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Серевко М.Й. Податки, збори, обов’язкові платежі: термінологічний словник. – Львів: Вид-во Держ. ун-ту "Львівська політехніка", 1998. – 84 с.

10.  Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Перетяжко А.І. Страхування: термінологічний словник. – Львів: Вид-во Держ. ун-ту "Львівська політехніка", 1998. – 77 с.

11.  Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Цінні папери. Фондовий ринок: Термінологічний словник. Вид. 2-е, виправлене та доповнене. – Львів: БаК, 2000. – 168 с.

12.  Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Гроші. Валюта. Валютні цінності: Термінологічний словник. – Львів: БаК, 2000. – 184 с.

13.  Загородній А.Г., Сліпушко О.М., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Словник банківських термінів (Банківська справа: Термінологічний словник). К.: Видавництва "Аконіт", 2000. – 605 с.

14.  Енциклопедія банківської справи України (Редкол.: В.С. Стельмах (голова) та ін.) – К. Молодь, Ін Юре, 2001. – 680 с.

15.  Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник (4-тє вид. випр. та доп.) – К.: Т-во "Знання", КОО; Львів; Вид-во Львів. банківського ін-ту НБУ, 2002. – 566 с.

16.  Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: термінологічний словник. – Львів: Вид-во "Бескид Біт", 2002. – 104 с.

17.  Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Партин Г.О. Облік і аудит: термінологічний словник. – Львів "Центр Європи", 2002. – 671 с.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74