Західний науковий центр НАН України та МОН України

ЮРІЙ
Сергій Ілліч

Доктор економічних наук, професор, академік АЕН. Ректор, завідувач кафедри фінансів Тернопільської академії народного господарства.

Службова адреса: м. Тернопіль вул. Львівська, 11,тел.33-30-33.

Народився 30.01.1950 року с. Шишківці, Новоселицького району, Чернівецької області.

Закінчив Чернівецький фінансовий технікум – 1969 р., в 1976 р. – Тернопільський фінансово-економічний інститут.

Навчався в аспірантурі при Московському економіко-статистичному інституті на кафедрі фінансів. В 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розширене відтворення основних фондів в умовах соціалістичної економічної інтеграції” –

В 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Спільне підприємництво в Україні: фінансовий аспект розвитку”.

Основна сфера наукових інтересів: державні фінанси, бюджетна сфера.

Монографії:

1. Спільне підприємництво: фінанси, кредит, валюта. – Тернопіль: Громада, 1995. – 12,5 д. а.

Здійснено комплексно-теоретичне дослідження логічного й історичного функціонування спільного підприємництва з точки зору розвитку форм власності, які розглянуті як іманентні з боку розвитку продуктивних сил та економічних відносин. Аналіз фінансових аспектів еволюції форм власності дав можливість зробити висновок, що на конкретному етапі розвитку країни виправдана та форма власності, яка найбільшою мірою відповідає реальному усуспільненню виробництва, рівню його концентрації й найкращим чином з’єднує виробника із засобами праці, викликає у нього зацікавленість у їх примноженні та ефективному застосуванні.

2. Фінансово-кредитні відносини нових форм зовнішньо-економічних зв’язків. – Київ: НМК ВО, 1992.– 8,5 д. а.

Визначено основні складові мотиваційного механізму залучення іноземних інвестицій з урахуванням специфічності інвестиційного клімату в Україні та з’ясовано вплив об’єктивних і суб’єктивних факторів на розгортання спільного підприємництва.

3. Фінансово-кредитний механізм спільних підприємств (методологія, теорія і практика). – Київ: НМК ВО, 1991. – 6 д.а.

Доведено об’єктивну доцільність функціонування синдикованого пулу валютних ресурсів спільних підприємств, який створює фундамент для внутрішньо- та міжфірменного спільнопідприємницького валютного кредиту.

4. Бюджетна система України. – Київ: НІОС, 2000. – 211 д. а.

Розкрито становлення та функціонування бюджетної системи України.

5. Фінанси / За редакцією Вишкіл студії. –Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 21 д. а.

Охарактеризовано, проведений аналіз, вказані шляхи на вірус тлумачення основних фінансових категорій та їх використання на практиці.

6. Бюджетна система / За редакцією Вишкіл студії. – Київ: Таксон, 2002. – 13.5 д. а.

Розроблені напрямки вдосконалення підготовки фахівців для фінансової сфери по складанню, виконанню та контролю за коштами як державного, так і місцевих бюджетів.

Всього надруковано 79 наукових праць із них: 5 одноосібних монографій, 3 наукові збірники за редакцією та 6 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.

Опублікував ряд навчальних посібників та підручників, серед який одноосібний:

1. Фінансовий екстерналій зовнішньої заборгованості України. Народностопански архив. – Свищов, година LIV, книга 1. – 2001.

Приймав участь у роботі групи фахівців по підготовці Бюджетного кодексу України.

Підготовлено 6 кандидатів та 2 доктори наук.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74