Західний науковий центр НАН України та МОН України

ЄВДОКИМЕНКО
Валерій Кирилович

Доктор економічних наук, професор Завідувач кафедри "Міжнародна економіка та економіка підприємства" Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Лауреат Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості “Золота фортуна” 2001 р.

Адреса місця праці: 58000, Чернівці, вул. Кафедральна, 2; службові телефони: 512-521, 2-51-56.

Народився 04. 02. 1939 року у с.м.т. Фрунзівка Одеської області.

У 1961 р. закінчив з відзнакою Львівський лісотехнічний інститут; у 1976 р. – з відзнакою Академію суспільних наук при ЦК КПРС.

У 1976 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Ефективність об’єднань в промисловості та шляхи її підвищення"; у 1997 р. – докторську дисертацію на тему: "Регіональна політика розвитку туризму. Методологія формування, механізм реалізації". Професор.

Євдокименком В.К. були розв’язані наступні проблеми: розроблено цілісну теоретичну концепцію формування регіональної політики розвитку рекреації і туризму в контексті структурної перебудови територіальних господарських систем; обґрунтовано концептуальну модель формування регіонального ринку рекреаційно-туристичних послуг; розроблено науково обґрунтовані принципи синхронізації рекреаційно-туристичної політики з методами та темпами здійснення ринкових реформ; розроблено методичні основи дослідження і регулювання розвитку соціальної інфраструктури як важливого фактора розвитку економіки і рекреаційно-туристичної сфери зокрема; обґрунтовано концептуальні схеми організаційно-економічного механізму управління даними процесами та визначив шляхи інтеграції регіонального туризму у світовий ринок туристичних послуг; поглиблено теорію формування і функціонування спеціальних економічних зон.

Наукові пошуки і публікації В.К. Євдокименка останніх років присвячені розробці механізмів адаптації регіонального управління до викликів глобальних постіндустріальних трансформацій та регіональних важелів становлення інноваційно-інвестиційної моделі економічного розвитку.

Результати досліджень знайшли застосування при розробці Закону України "Про туризм"; проекту Державної програми соціально-економічного розвитку Карпатського регіону / Постанова КМ України від 24 травня 1993 року, № 368); Програми розвитку туризму в Україні до 2005 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р. №702.

Запропонований автором новий оригінальний підхід до формування інвестиційного клімату в сфері рекреації і туризму знайшов схвалення / лист Мінекономіки України від 01.10.1997 р. № 15-63/395).

Автор і співавтор 13 монографій і книг з проблем територіального управління економікою і рекреації.

Одноосібні монографії:

1. Територіальна система управління ефективністю. – Ужгород: Карпати, 1983. – 136 с.

Розглянуто проблеми територіального управління економікою та шляхи її трансформації.

2. Територіальні фактори прискорення. – Ужгород: Карпати, 1988. – 198 с.

Розглянуто теоретичні та прикладні аспекти функцій, методів та технологій управління соціально-економічним розвитком в адміністративно-територіальних одиницях з метою його динамізації.

3. Регіональна політика розвитку туризму. – Чернівці: Прут, 1995. –120 с.

Розглянуто теоретичні аспекти формування туристичної політики, обґрунтовано місце туризму в соціально економічному житті, проведено аналіз природних та соціально-економічних передумов розвитку туристичної сфери в Карпатському регіоні, дана оцінка туристичного потенціалу території, розроблено концептуальну модель регіональної політики розвитку туризму та запропоновано конкретні механізми її реалізації.

4. Регіональна політика розвитку туризму (методологія формування, механізм реалізації). – Чернівці: Прут, 1996. – 288 с.

Розроблено науково обґрунтовані принципи синхронізації рекреаційно-туристичної політики з методами та темпами здійснення ринкових форм; методичні основи регулювання розвитку соціальної інфраструктури як важливого фактора розвитку економіки і рекреаційно-туристичної сфери зокрема; обґрунтовано концептуальні схеми організаційно-економічного механізму управління даними процесами та визначено шляхи інтеграції регіонального туризму у світовий ринок туристичних послуг; поглиблено теорію формування і функціонування спеціальних економічних зон.

Опублікував 76 наукових праць; підготував 5 кандидатів економічних наук.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74