Західний науковий центр НАН України та МОН України

ЯЦУРА
Володимир Васильович

Кандидат економічних наук, професор. Завідувач кафедри менеджменту економічного факультету Львівського національного університету ім. І.Франка.

Службова адреса: Львів, пр. Свободи, 18, км. 304, тел. 964-487, 72-39-61.

Народився 20.10.1939 року в селі Желдець Кам’янко-Бузького району Львівської області.

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка у 1961 році і отримав спеціальність "Правознавство".

Навчався в аспірантурі у Львівському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю "Політична економія" з 01.09.1964 року по 01.09.1966 рік.

З 01.10.1967 року по 01.07.1968 рік навчався на факультеті підвищення кваліфікації викладачів економічних дисциплін при Харківському інженерно-економічному інституті за спеціальністю "Економіка і організація машинобудівельної промисловості".

Кандидат економічних наук з 1967 року. Дисертацію на тему: "Прискорення оборотності оборотних засобів промислових підприємств" захистив у спеціалізованій раді Львівського державного університету імені Ів. Франка 25.10.1967 року. Номер диплома МЕК № 006497.

Вчене звання доцента по кафедрі економіки організації і планування народного господарства Львівського державного університету імені Ів. Франка присвоєно 01.01.1970 року. Номер атестата МДЦ № 057368. Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 18.10.2001 року присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту Львівського національного університету імені Ів. Франка.

Після закінчення аспірантури (з 1.09.1966 року) і до сьогоднішнього дня працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Займав посади викладача, доцента кафедри економіки, організації і планування народного господарства, економічного і соціального планування. З 1998 р. по даний час – завідувач кафедри менеджменту економічного факультету.

Основні показники наукової діяльності. Яцура В.В. опублікував 85 наукових праць, в тому числі 80 наукових та 5 навчальних посібників. Лише за 1990–2002 роки опубліковано більше 30 наукових праць.

Наукову діяльність автора можна розділити на кілька етапів. На першому етапі (1964 -1975 рр.) автор досліджував проблему організації та управління оборотними засобами на підприємствах легкої промисловості. По даній проблемі було опубліковано 12 наукових праць, в тому числі монографія "Оборотні кошти промислових підприємств" (9 д.а.) у співавторстві з проф. Хоронжим А.Г. У цій праці проведена класифікація факторів, які негативно впливають на ефективне використання обігових коштів, а також намічені можливі шляхи їх усунення. У монографії вперше було застосовано сіткову модель нормування обігових коштів. Це дозволило оптимізувати затрати часу, людських ресурсів та досягти раціональної координації робіт при нормуванні обігових коштів.

Інша проблема, якою автор розпочав активно займатись з другої половини 80-х років – Вдосконалення управління комплексним розвитком господарства області. Цій проблемі автор присвятив більше 30-и своїх праць.

Управління розвитком регіону не можна здійснювати централізовано, з одного центру. Економіка регіону як складна система функціонує у вигляді підприємств різних галузей, соціальних, культурно-побутових підрозділів, організацій і установ. Всі вони пов’язані спільними природно-кліматичними умовами, спільним використанням природних і людських ресурсів, міжгалузевих виробництв, транспорту, зв’язку, тощо. Це обумовлює існування в кожному регіоні відносно самостійного відтворювального процесу, який охоплює всі стадії руху суспільного продукту. Координація розвитку цих процесів та їх регулювання має здійснюватися безпосередньо в регіонах з урахуванням принципів економічного самоврядування.

Третій період наукової діяльності автора охоплює роки незалежності України. У цей період проф. Яцура В.В. розробляє у співавторстві проекти концепцій формування елементів ринкової економіки у Львівській області, відродження села і розвитку сільського господарства Львівщини, які отримали схвалення сесії Львівської обласної ради.

У співавторстві з професорами Ромовською З.В. та Ватаманюком З.Г. розробив проект Закону України "Про власність", який був прийнятий Верховною Радою України.

Вчений працює над розробкою основних положень місцевого самоврядування, господарства області на основі принципів самофінансування і самозабезпечення оптимальної децентралізації та поєднання регіональних і державних інтересів особи і населення відповідної території.

Вчений досліджує проблему організаційних структур управління місцевого самоврядування. На перший план тут виступають питання реалізації процесу управління, ухвалення рішень в організаціях, мотиваційних чинників діяльності організацій, розвитку системи державної служби тощо.

Ці питання знайшли своє відображення при вивченні особливостей формування системи менеджменту України.

Вирішення зазначених проблем найбільш повно знайшло своє відображення у таких основних роботах автора:

1. Яцура В.В. Оборотні кошти промислових підприємств. – Львів: Вища школа, 1975 (9,5 д. а.). (У співавторстві з Хоронжим А.Г.)

2. Яцура В.В. Теоретичні основи регіонального госпрозрахунку / Зб. наук. праць Ін-ту економіки АН України. – К., 1990. (0,5 д.а.)

3. Яцура В.В. Структурна перебудова народного господарства і незалежність України / Зб. "Економіка України в умовах державної незалежності". Матеріали науково-практичної конференції, Львів 14-15 листопада 1991 р. – Львів, 1991. – С. 31-49.

4. Яцура В.В. Суть та принципи економічного самоуправління області в умовах переходу до ринкових відносин. – Львів: ЛДУ. – 1992. (5 д. а.)

5. Яцура В.В. Основи регулювання економічного і соціального розвитку регіонів: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 232 с. (у співавторстві з Михасюком І.Р., Побурком Я.О.)

6. Яцура В.В. Індустрія України та її перспективи / Монографія "Перехідна українська економіка: стан і перспективи" – Київ: Академія, 1996. – С. 44-66. (у співавторстві з Ватаманюком З.Г.)

7. Яцура В.В. Особливості формування системи менеджменту в Україні / Наук. зб. "Формування ринкової економіки в Україні. Актуальні проблеми економіки перехідного періоду". – Вип. 4. – Львів, 1999. – С. 246-252, (0,5 д. а.)

8. Яцура В.В. Основи менеджменту: Навч. посібник. – Львів: Літопис, 2000. – 157 с. (у співавторстві з Мициком Б.І.)

9. Яцура В.В. Основи менеджменту. Підручник. Львів: БаК Houghton Mifflin, Boston, New York, 2001. – 624 c. (у співавторстві з Р. Гріфіним).

10. Яцура В.В. Економічний розвиток як об’єкт інноваційного менеджменту // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2001. – Випуск 30. – С. 419-427 (у співавторстві з Топоровською Л.Й.)

Яцура В.В. здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами. Під його керівництвом захистили кандидатські дисертації Оленич І.О., Палига Є.М., Палажій А.М., Фарат О.В. Завершили підготовку дисертацій у першому варіанті аспіранти Мачкур Л.А., Смаль З.В., здобувачка Топоровська Л.Й.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74