Західний науковий центр НАН України та МОН України

ЯРЕМЧУК
Іван Герасимович

Доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри економіки природокористування і управління, проректор з наукової роботи Тернопільського фінансово-економічного інституту.

Службова адреса: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.

Народився 25 грудня 1933 р. в с. Рогізка Чечельницького району Вінницької області.

У 1954 р. закінчив Верхівський сільськогосподарський технікум і був направлений на роботу агронома МТС в с. Задарів Монастириського району Тернопільської області. Згодом працював спеціалістом сільського господарства в колгоспі "Шлях до комунізму" того ж району. З 1961 р. – в апараті обласних організацій Тернопільщини.

У 1964 р. закінчив економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту.

У березні 1972 р. на вченій раді Всесоюзного НДІ цукрових буряків захистив дисертацію "Підвищення продуктивності праці в буряківництві" на здобуття наукового ступеня кандидата економмічних наук. У тому ж році за конкурсом був обраний викладачем Тернопільського фінансово-економічного інституту, в 1978 р. йому присвоєно вчене звання доцента.

У 1985 р. на вченій раді Інституту економіки АН Української РСР захистив докторську дисертацію "Проблеми підвищення ефективності суспільної праці (на прикладі бурякоцукрового виробництва Української РСР)".

З 1987 р. – професор. У 1993 р. його обрано дійсним членом Української екологічної академії наук.

З 1972 р., перебуваючи у Тернопільському фінансово-економічному інституті, працював на посадах старшого викладача, доцента, завідувача кафедри економіки природокористування і управління, проректора з наукової роботи.

Основна наукова тематика вченого стосується підвищення ефективності праці в агропромисловому комплексі. На нинішньому етапі пріоритетними стають питання підвищення продуктивності праці в агропромисловому комплексі.

Досить різнобічною є науково-громадська діяльність професора І.Г. Яремчука: він був членом Тернопільської міської ради народних депутатів (1991–1993 рр.), нині – член спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських і докторських дисертацій у ТАНГ, член редколегії наукового вісника ТАНГ, наукового збірника "Економіка" Подільської державної аграрно-технічної академії. Експерт ВАК України.

За період роботи у вузі підготував п’ять кандидатів наук.

І.Г. Яремчуком надруковано більше 200 наукових праць, в тому числі 12 монографій, 3 підручники, 45 методичних посібників, 17 брошур і понад 180 статей.

За сумлінну працю в обласних організаціях Тернопільщини, досягнуті успіхи у науково-педагогічній діяльності, високу активність у громадському житті нагороджений п’ятьма медалями, в тому числі срібною і бронзовою медалями ВДНГ СРСР.

Основні наукові праці 

1. Яремчук І.Г. Продуктивність праці в буряківництві. – Львів: Каменяр, 1975. – 78 с.

2. Яремчук І.Г. Підвищення ефективності праці у буряківництві. – Львів: Вища школа, 1976. – 156 с.

3. Яремчук І.Г. Складові продуктивності праці у буряківництві. – К.: Знання, 1977. – 48 с.

4. Яремчук И.Г. Повышение эфективности труда в свеклосахарном производстве. – М.: Колос, 1980. – 256 с.

5. Яремчук І., Комаринський Я. Фінансово-інвестиційний аналіз. – К.: УРЕ, 1999. – 300 с.

6. Яремчук І.Г. Економіка природокористування: методичний посібник. – К.: Книга пам’яті України, 2000. – 430 с.

7. Яремчук І.Г., Дмитрук В.П. Підвищення ефективності бурякоцукрового комплексу. – Луцьк: Вид-во “Луцьк”, 2001. – 230 с.

8. Яремчук І.Г. Менеджмент природокористування. – К.: Книга пам’яті України, 2002. – 500 с.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74