Західний науковий центр НАН України та МОН України

ВАТАМАНЮК
Зіновій Григорович

Кандидат економічних наук, професор. завідувач кафедри економічної теорії Львівського національного університету ім. І.Франка.

Службова адреса: 79000, м. Львів, пр. Свободи, 18.

Народився 22 грудня 1938 р. в с. Загір’я тепер Рогатинського району Івано-Франківської області у селянській сім’ї. Середню школу закінчив у 1955 р. (м. Ходорів, Львівської області). Усе подальше навчальне і трудове життя пов’язане з Львівським університетом імені Івана Франка:

–  1956-1961 рр. – студент географічного факультету;

–  з 1961 р. згідно розподілу залишений на кафедрі політекономії (лаборант, завідувач навчально-методичним кабінетом, асистент);

–  1968-1971 рр. - аспірантура по кафедрі політекономії. У 1971 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Проблеми зниження матеріаломісткості продукції”;

–  з 1971 р. – асистент кафедри;

–  з 1974 р. – доцент;

–  з 1991 р. – професор і завідувач кафедри економічної теорії економічного факультету;

–  з 1983 по 2002 рр. - декан економічного факультету. У даний час в.о. завідувача кафедри економічної теорії.

Проходив стажування і читав лекції з проблем посттоталітарної України в Мічиганському університеті (США, 1992) та в університеті Джорджа Вашингтона (США, 2001).

Сфера наукових інтересів – проблема підвищення ефективності виробництва, а з часу незалежності України – проблеми ринкової трансформації економіки перехідних систем, зокрема трансформація власності, розвиток підприємництва та інфраструктури ринку. За цими проблемами опубліковано біля 120 праць і підготовлено 9 кандидатів економічних наук; на завершенні ще три кандидатські дисертації.

Із здобуттям незалежності України гостро постала проблема викладання студентам економічної теорії згідно зі світовими стандартами. Проф. З. Ватаманюк і очолювана ним кафедра доклали багато зусиль до цього.

Робота велась у кількох напрямах: передусім потрібно було зробити доступною для викладачів і студентів літературу з теорії ринкової економіки. З цією метою за ініціативою проф. З. Ватаманюка були організовані міжнародні літні школи у Добромилі (1990 р.) і Трускавці (1993, 1994, 1995 і 1996 рр.), де розглядалися актуальні проблеми економічної теорії за участю професорів України, США і Канади.

Велика робота проведена з перекладу кращих світових підручників економічної літератури.

Проф. З. Ватаманюк є керівником 11 проектів з перекладу вперше українською мовою кращих американських підручників з “Economics”, а також банківської та кредитної систем. Найважливіші з них – підручник лауреата Нобелівської премії П. Самуельсона “Еconomics”, який вийшов двома томами: Макроекономіка. – К.: Основи, 1995. – 572 с. і Мікроекономіка. – К.: Основи, 1998. – 676 с.; найбільш популярний у США підручник з “Еconomics” авторів К.Р. Макконнелла і С.Л. Брю, який також вийшов двома томами: “Макроекономіка” – Львів., Просвіта, 1997. – 671 с.; Мікроекономіка. – Львів: Просвіта, 1999. – 644 с. У цих підручниках викладено основи теорії ринкової економіки. Важливим був переклад одного з претендентів на Нобелівську премію, нашого земляка Ґрегорі Манківа (Григорія Маньківа) – Макроекономіка. – К.: Основи, 2000 – 589 с. Це спеціалізований підручник з макроекономіки. Тут подано принципи кейнсіанської і класичної економічних теорій та моделі, розроблені останніми десятиліттями. Особливу увагу приділено питанням виробництва і розподілу національного доходу, економічного зростання, безробіття, грошей та інфляції відкритої економіки, економічних коливань та фіскальної та монетарної політики.

Став настільним посібником не тільки для студентів, але й практиків переклад підручника Ф. Мишкіна “Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків” – К.: Основи, 1998 – 963 с.

Варто назвати ще один проект: переклад і українізація підручника Ф.Р. Рута “Міжнародна торгівля та інвестиції” – К., Основи, 1998-743 с.

Важливе місце у науковій біографії проф. З. Ватаманюка є підготовка та редагування авторських праць. Проф. З. Ватаманюк – співавтор та співредактор 14 монографій, підручників та посібників, зокрема:

1. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка. – К.: Альтернативи, 2001. – 606 с.

2. Економіка для учнів 10-11 класів. – К.: Знання, 1997. – 286 с. – К.: Либідь, 1999, 2002. – 383 с.

3. Економіка України: 10 років реформ. – Львів, 2001. – 495 с.

Остання праця у даний час перекладається у США.

Протягом майже 20 років проф. З. Ватаманюк був відповідальним редактором “Вісника” економічного факультету, ряду випусків наукового збірника “Трансформація економічної системи в Україні”.

Проф. З.Ватаманюк – член Президії НМК Міністерства науки і освіти України з економічної освіти.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74