Західний науковий центр НАН України та МОН України

УСАЧ
Богдан Федорович

Доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри обліку і аудиту Львівського банківського інституту.

Службова адреса: м. Львів, вул. Січових стрільців, 11, тел. 72-66-00.

Народився 22 травня 1933 р. у смт. Верхнє Синьовиднє Сколівського району, Львівської області.

В 1957 р. закінчив Львівський торговельно-економічний інститут за спеціальністю "Фінанси і кредит". 1965-1968 рр. – аспірант кафедри бухгалтерського обліку Львівського торговельно-економічного інституту. В 1970 р. у Московському кооперативному інституті захистив кандидатську дисертацію на тему "Методи виявлення резервів виробництва на плодоовочевих консервних підприємствах споживчої кооперації у процесі проведення комплексних ревізій". В 1994 р. у Київському національному економічному університеті захистив докторську дисертацію на тему "Методологія та організація контролю господарської діяльності підприємств і організацій споживчої кооперації України".

Основні показники наукової діяльності. Досліджено питання методології і організації аудиту, ревізії, судово-бухгалтерської експертизи, внесено рекомендації щодо підвищення ефективності аналізу і аудиту фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності. Запропоновані підходи до розрахунків дебіторсько-кредиторської заборгованості, рентабельності та коефіцієнтів платоспроможності і фінансової стійкості підприємств. Розроблено методику фінансового аналізу звітності підприємства та методику аудиту комерційних банків.

Визначено етапи еволюції і проблеми сучасного розвитку фінансово-господарського контролю господарських суб’єктів. Досліджено проблеми застосування прийомів економічного аналізу в контрольному процесі. Розроблені науково-методичні підходи до вивчення дисциплін "Аудиторська діяльність" та "Контроль і ревізія" у вищих навчальних закладах.

Керує дисертаційними роботами аспірантів на кафедрі обліку і аудиту Львівського банківського інституту.

Дві одноосібні монографії:

1. Судово-бухгалтерська експертиза та її контрольні функції (деп. в ДНТБ України 22.04.93, №839 – Ук 93. – 107 с.).

В монографії науково обґрунтовано методи, способи і прийоми визначення розміру матеріальних збитків, встановлення дописок до звітів посадових осіб і стану розрахунків між підприємствами і організаціями під час розгляду судом і арбітражем спорів з майнових чи цивільних справ.

2. Основи ревізії і контролю у споживчій кооперації (деп. в ДНТБ України 22.04.93, №838 – Ук 93. – 101 с.)

В монографії визначено основні етапи розвитку контролю у споживчій кооперації, запропоновано методику своєчасного і науково обґрунтованого аналізу роботи підприємства – запоруку виявлення і використання внутрішньовиробничих резервів, дотримання строгого режиму економії. Показано основні принципи організації контролю в сучасних умовах.

Опубліковано понад 110 наукових та навчально-методичних праць. Видано 6 одноосібних підручників і посібників:

1. Усач Б.Ф. Ревизия и контроль в потребительской кооперации. Учебное пособие. Львов, Выща школа, 1988. – 294 с.

2. Усач Б.Ф. Ревізія і контроль у споживчій кооперації. Підручник для вищих навчальних закладів. – Львів: Світ, 1992. – 320 с.

3. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія. Підручник для ВЗН, 2-е вид. – К.: Ін Юре. – 1998. – 352 с.

4. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 3-тє вид. – К.: Знання-Прес, 2001. – 253 с. (з грифом Міністерства освіти України).

5. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – 4-те вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2002. – 253 с. (Вища освіта XXI століття).

6. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 223 с.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74