Західний науковий центр НАН України та МОН України

ТУНИЦЯ
Юрій Юрійович

Член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Ректор Українського державного лісотехнічного університету.

Службова адреса: Львів, вул. Генерала Чупринки, 105.

Народився 19 травня 1941 р. в с. Онок Виноградівського району Закарпатської області. У 1964 р. закінчив лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту, з 1965 по 1968 pp. навчався в аспірантурі цього ж інституту. З 1968 по 1973 pp. працював старшим викладачем кафедри економіки і організації лісової промисловості і лісового господарства, з 1973 по 1978 pp. – доцентом, а з 1978 по 1988 pp. – завідувачем цієї ж кафедри. З березня 1982 по 1984 pp. працював проректором з навчальної роботи Львівського лісотехнічного інституту. З 1988 по 1993 pp. – завідує кафедрою раціонального природокористування та охорони природи географічного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка. З березня 1993 р. працює ректором Українського державного лісотехнічного університету (м. Львів).

У 1977 р. захистив докторську дисертацію на тему "Еколого-економічні проблеми комплексного використання та охорони лісових ресурсів (на прикладі Українських Карпат)". У 2003 р. обраний членом – кореспондентом НАН України.

У 1995 p. нагороджений Почесною відзнакою Президента України – Орденом за заслуги III-го ступеня, а в 1999 p. йому присвоєно Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".

Основні показники наукової діяльності.

Туниця Юрій Юрійович – відомий вчений в Україні і за її межами в галузі раціонального природокористування і охорони навколишнього середовища, засновник нового наукового напряму – екологічна економіка.

До числа найбільш вагомих результатів наукової діяльності Ю.Ю. Туниці слід віднести відкриття та обґрунтування ним економічного закону – зростання екологічних витрат у структурі витрат суспільного виробництва (1975 р.), обґрунтування нових категорій в економічній науці – "екологічні витрати і втрати" (1977 р.), "еколого-економічна ефективність природокористування" (1980 р.), розробку шляхів подолання еколого-економічної кризи в Україні.

У 1980 p. вийшла у світ монографія Ю.Ю. Тупиці "Еколого-економічна ефективність природокористування" (Москва: Наука, 1980, 168 с.).

Паралельно з фундаментальними та прикладними науковими дослідженнями Ю.Ю. Туниця плідно займається науково-педагогічною діяльністю. Ним розроблено спецкурс "Основи економічної екології", який високо оцінений спеціалістами цієї важливої сфери знань.

Професор Ю.Ю. Туниця – ініціатор здійснення Спільного Європейського проекту ENARECO (Економіка довкілля і природних ресурсів) в рамках Європейської програми TEMPUS-TACIS. За його пропозиціями запроваджено нову магістерську спеціальність "Економіка довкілля і природних ресурсів".

Ю.Ю. Туниця неодноразово виступав з доповідями на багатьох міжнародних наукових конференціях з економічних проблем охорони природного життєвого середовища та раціонального використання природних ресурсів, зокрема на симпозіумах у Вірменії (1977), США (1989), Росії (1990), на XVIII Світовому конгресі лісівницьких дослідних організацій (Югославія, 1986), на конференціях з економічних питань захисту клімату Землі (Нідерланди, 1993; Данія, 1994), XXI Світовому Конгресі Міжнародного Союзу лісівницьких дослідних організацій (Малайзія, 2000) та інших важливих форумах.

Професором Ю.Ю. Туницею підготовлено чотирьох докторів та 22 кандидатів наук з еколого-економічних проблем природокористування та охорони навколишнього середовища. Ним опубліковано більше 140 наукових праць, в т. ч. 10 монографій і два підручники. За результатами наукових досліджень та підготовки наукових кадрів Ю.Ю. Туницею сформовано еколого-економічну школу.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74