Західний науковий центр НАН України та МОН України

СЯВАВКО
Мар’ян Степанович

Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Академії економіки України. Завідувач кафедри інформаційних технологій Львівського державного аграрного університету.

Службова адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 2.

Народився 17 липня 1939 року в селі Мужиловичі Яворівського району Львівської області. В 1956 році закінчив із срібною медаллю Родатицьку середню школу Львівської області. В 1961 році закінчив механіко-математичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка. Одержав спеціальність математика-обчислювача. Із серпня 1961 року по лютий 1987 року працював у Львівському політехнічному інституті. На кафедрах математики пройшов всі щаблі викладача: спочатку асистента, опісля старшого викладача, доцента і професора. Вісім років (1987–1995) працював старшим науковим співробітником Інституту прикладних проблем механіки і математики НАН України.

Кандидатську дисертацію на тему "Деякі питання теорії рівнянь у функціональних похідних" за спеціальністю 01.01.02 – функціональний аналіз і теорія функцій – захистив у м. Львові в 1968 році.

Докторська дисертація "Теорія і застосування інтегральних ланцюгових дробів за мірою" за спеціальністю 01.01.07 – обчислювальна математика – була захищена в м. Новосибірську (Росія) 1990 році.

Із жовтня 1995 року по теперішній час Сявавко М.С. працює завідувачем кафедри інформаційних технологій Львівського державного аграрного університету, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Академії економіки України.

Сявавко М.С.  вирішив наступні наукові проблеми: 1) доведена теорема Коші-Ковалевської для континуального випадку; 2) введено нове поняття – інтегрального ланцюгового дробу (ІЛД); 3) вивчено властивості та встановлені ознаки збіжності ІЛД; 4) розроблено алгоритм перетворення інтегростепеневих рядів у ІЛД; 5) з єдиних методологічних позицій викладено теорію розв’язків лінійних операторних рівнянь: 6) здійснена мероморфна регуляризація розв’язків рівнянь першого роду для некоректно поставлених задач; 7) на підставі нових підходів (апроксимант Паде та нечітких множин) викладено способи математичного опису та аналізу різноманітних задач прийняття рішень в економіці, землекористуванні, агрономії, медицині та біології; 8) на засадах використання унікальних властивостей людського розуму (здатності до самонавчання та лінгвістичності) запропонована концепція побудови математичних моделей інтелектуальних задач.

Сявавко М.С. є автором, або головним співавтором, 4 монографій:

1. Сявавко М.С. Інтегральні ланцюгові дроби. – Київ: Наук. думка, 1994. – 205 с.

2. Гаврилов М.І., Скоробогатько В.Я., Сявавко М.С. Стійкість математичної моделі сонячної системи і швидкозбіжний метод малого параметра. – Львів, 1996. – 180 с.

3. Сявавко М., Рибицька О. Математичне моделювання за умов невизначеності. – Львів: Українські технології, 2000. – 320 с.

4. Снітинський В.В., Сявавко М.С., Сохнич А.Я. Землекористування та екологія: Системи підтримки прийняття рішень. – Львів: Українські технології, 2002. – 584 с.

Якщо перші дві є суто математичними, то дві останні мають важливе значення для вдосконалення економіко-математичних методів стосовно до автоматизації аграрних процесів в економіці та екології. В них автор вперше у вітчизняній науці зосереджує увагу на таких важливих аспектах агроекології та економіки як невизначеність, ризик, нечіткість та некоректність. Тільки на таких засадах доцільно будувати математичні моделі і тільки тоді вони матимуть реальне підґрунтя.

Автором опубліковано понад 120 наукових праць, серед яких 45 перекладено і видано за кордоном. І оскільки вони математичні, то їх застосування можливе як теоретичне так і практичне. В працях М.С. Сявавка вперше в аграрній науці використовується лінгвістичне моделювання, що дає змогу аналізувати не тільки кількісні, а й якісні показники.

Професор Сявавко М.С. підготував 10 кандидатів наук, розробив з лінгвістичного моделювання конспект лекцій для аспірантів-аграрників. Він є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту як докторських так і кандидатських дисертацій з економіко-математичного моделювання так і обчислювальної математики, його неодноразово затверджують Головою державної екзаменаційної ради на факультетах математичному та прикладної математики Львівського національного університету ім. Ів. Франка.

Надалі вчений думає зосередити свою увагу на проблемі використання лінгвістичного моделювання як у проблемі прогнозування урожайності сільськогосподарських культур так і продуктивності тварин. Вплив урожайності сільськогосподарських культур на ефективність тваринництва, економічна оцінка ефективності виробництва кормових культур, темпи та пропорції розвитку кормовиробництва і тваринництва тощо в змозі бути реально спрогнозовані тільки на засадах нечіткого моделювання із використанням нейронних мереж та генетичних алгоритмів. Такий підхід дає змогу аналізувати як задачі математичного програмування з нечітко описаними множинами допустимих виборів або й функціями мети, так і деякі типи ігор за невизначених обставин. Така концепція економіко-математичного моделювання дуже важлива в національному і світовому контекстах. Вона дає змогу розробити метод опису причинно-наслідкових зв’язків між розпізнаванням проблеми і параметрами її стану розмовною мовою, вивільнивши дослідження трудомістких процесів збирання та опрацювання великих масивів експертних даних. Це є можливим на основі використання наступних принципів: побудови дерева виводів та фазифікації впливових чинників, побудови нечітких матриць знань, нечіткого логічного вибору і дифазифікації вихідного показника.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74