Західний науковий центр НАН України та МОН України

СТАДНИЦЬКИЙ
Юрій Іванович

Доктор економічних наук, доцент. Декан повної вищої освіти Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка".

Службова адреса: 79646, м. Львів, вул. С. Бандери, 12; тел. 72-88-69.

Народився 21.07.1962 р., м. Львів. Закінчив інженерно-економічний факультет Львівського політехнічного інституту в 1984 р. Навчання в аспірантурі – 1988-1990 рр.

Дисертацію "Економічна ефективність заміни металевих труб пластмасовими" на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук захистив у 1990 році.

Дисертацію "Економічні основи управління оздоровленням навколишнього середовища" на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистив у 2001 році.

Основні показники наукової діяльності: основна сфера наукових інтересів: економіка природокористування (розроблено економічні засади оптимізації екологічного оздоровлення довкілля), інвестування (розробки щодо удосконалення економічного обґрунтування інвестиційних проектів), розміщення продуктивних сил (розробки щодо удосконалення економічного обґрунтування територіальної організації продуктивних сил).

Опубліковано дві одноосібні монографії, а саме:

1. Стадницький Ю.І. Економіка охорони довкілля: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 1998. – 210 с.

2. Стадницький Ю.І. Економічні основи управління оздоровленням довкілля: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 1999. – 260 с.

Результати виконаного дослідження у своїй сукупності вирішують важливу науково-прикладну проблему розробки теоретико-методологічних засад оптимізації протизабруднюючої діяльності. Наукова новизна результатів виконаного дослідження полягає у наступному:

-  розвинуто і поглиблено теоретичні та методологічні основи, що стосуються суті та змісту поняття економічних збитків від забруднення довкілля;

-  обґрунтовано нові методологічні підходи до визначення вартості заходів щодо оздоровлення навколишнього середовища;

-  вперше розроблено систему критеріїв для оцінки ефективності механізмів управління оздоровленням навколишнього середовища у регіоні;

-  вперше розроблено оптимальний механізм управління оздоровленням навколишнього середовища у регіоні, який базується на формуванні спеціалізованою структурою програми протизабруднюючих заходів у регіоні та особливих засадах фінансування її реалізації за кошти розташованих там підприємств;

-  запропоновано шляхи підвищення ефективності протизабруднюючої діяльності на рівні підприємства, регіону, держави та міждержавному рівні, які стосуються визначення вартості заходів щодо зменшення рівня антропогенного забруднення навколишнього середовища, формування їх ранжирів та оптимальної програми.

Загальна кількість наукових публікацій – 130, у т. ч. 4 монографії (із них 2 одноосібні).

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74