Західний науковий центр НАН України та МОН України

СМОВЖЕНКО
Тамара Степанівна

Доктор економічних наук, доцент. Ректор Львівського банківського інституту Національного банку України.

Службова адреса: м. Львів, 79005, пр. Шевченка, 9; службовий телефон 40-37-66.

Народилась 7 серпня 1951 р. в с. Якимів Кам’янко-Бузького району Львівської області.

В 1973 році закінчила Національний університет "Львівська політехніка", здобувши фах інженера (хіміка-технолога), а в 1980 році закінчила Львівську комерційну академію і здобула фах економіста. Обравши наукову роботу, в 1991-1994 рр. Тамара Степанівна є здобувачем наукового ступеня кандидата наук Інституту регіональних досліджень НАН України. В 1994 році захищає кандидатську дисертацію на тему "Економічні і організаційні методи регулювання ринку акціонерної власності (на прикладі промислових АТ)". В 1995-2002 рр. є здобувачем наукового ступеня доктора наук Інституту регіональних досліджень НАН України. У 2002 році захищає докторську дисертацію "Організаційно-економічна політика сприяння розвиткові підприємництва та механізми її реалізації".

Д.е.н., доцент, президент фонду "Центр наукових досліджень банківської справи та розвитку ділового бізнесу", заступник голови науково-методичної комісії з економічної освіти Міністерства освіти і науки України, член економічної ради при Львівській облдержадміністрації.

Т.С. Смовженко нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, премією ім. І. Огієнка в галузі освіти, відзнакою ВАТ "Державний Ощадний банк України", Знаком "Відмінник освіти України", Почесною Грамотою Правління Національного банку України, Грамотою Міністерства освіти України, Грамотою управління освіти Львівської облдержадміністрації, Грамотою Львівського обласного спортивного клубу "Гарт". Їй присвоєно звання кавалера бронзового та срібного пам’ятних знаків "Національний банк України".

Основні показники наукової діяльності. Обґрунтовано цілісну концепцію сприяння розвиткові підприємницької діяльності, яка спрямована на усунення впливу виявлених негативних факторів та створення умов для ефективного функціонування підприємницьких структур. Запропонована концепція побудована на принципах комплексності і системності в ув’язці інтересів держави і підприємців; посиленні координаційних функцій держави у взаємодії суб’єктів господарювання при розв’язанні глобальних проблем національної економіки та зниженні прямого адміністративного втручання в оперативну виробничо-господарську діяльність підприємницьких структур.

Сформульовано нові підходи до вибору класифікаційних ознак форм і методів впливу держави на розвиток підприємництва, які, на відміну від існуючих підходів, дозволяють структурувати функції державних інституцій за характером впливу на розвиток підприємництва, способом і тривалістю їх дії. Обґрунтовано теоретичні засади синхронізації стратегії економічного зростання і стратегії сприяння розвиткові підприємництва (на національному та регіональному рівнях). Розвинуто методологію оцінки підприємницьких ризиків в умовах інформаційної невизначеності макро- та мікроекономічної ситуації, в основу якої покладено доцільність типізації видів ризиків вітчизняних суб’єктів підприємництва та необхідність формалізації їх розрахунку. Побудовано економетричні моделі оцінки і прогнозування рівня ризикованості підприємницької діяльності, сформульовано нові підходи щодо організації кадрового забезпечення підприємницького сектора економіки.

Опублікована монографія: Смовженко Т.С. Державна політика сприяння розвиткові підприємництва: Монографія / Інститут регіональних досліджень НАН України. – Львів: Вид-во ЛБІ НБУ, 2001. – 464 с.

У монографії обґрунтовано концепцію формування державної політики сприяння розвиткові підприємництва та запропоновано механізми її реалізації в Україні. Основну увагу приділено формуванню фінансово-кредитних механізмів, спрямованих на забезпечення сприятливих умов для функціонування малого і середнього бізнесу, використання нових технологій у сфері підготовки спеціалістів для підприємницького сектора економіки.

Опубліковано понад 70 наукових та навчально-методичних праць.

Публікації видані за кордоном:

1.  Смовженко Т.С. Форми фінансової підтримки підприємництва // Значення і проблеми зовнішньоекономічних відносин у державах, що трансформуються, з огляду на прямі іноземні інвестиції: Зб. матеріалів Другої міжнародної конференції. – Брауншвейг: Технічний університет, 1999. – С. 56-62.

2.  Козоріз М.А., Смовженко Т.С. Підприємництво в Україні: етапи і проблеми розвитку // Uwarunkovania spoleczno-ekonomiczne transgranicznych regionow Lwowskiego i podkarpackiego. – Jaroslaw. – 2001. – Nr.1. – С.57-64.

3.  Smowzenko T., Khmil L.: Mechanizm zarzadzania bankiem korporatywnym w ekonomice przejsciowej // Konferencja naukovo-dydaktuczna "Zarzadzanie operacyjne w firmie/ Perspektywy і doswiadczenia". Zakopane 19-20 wrzesnia 2002 r.

4.  Смовженко Т.С. Вплив зовнішньоекономічних чинників на становлення та розвиток банківської системи України // Міжн. наук.-практ. конф. "Транскордонне співробітництво в період трансформації економіки". – 18-19 жовтня, 2002. – Ярослав (Республіка Польща)

Підготовлено 3 кандидати економічних наук.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74