Західний науковий центр НАН України та МОН України

СЛИВКА
Степан Степанович

Кандидат юридичних наук, доцент, заслужений юрист України. Професор кафедри теорії та історії держави і права Львівського інституту внутрішніх справ при Національної академії внутрішніх справ України.

Службова адреса: м. Львів, вул. Городоцька, 26; тел. 782-506, 782-537.

Народився 14 квітня 1951 р. у с. Ганачівка Перемишлянського району Львівської області. У 1976 р. закінчив фізико-математичний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту (нині Прикарпатський державний університет ім. В. Стефаника), а у 1988 р. – юридичний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка.

У 1989 р. був прикріплений до кафедри теорії та історії держави і права Львівського державного університету ім. І. Франка як здобувач наукового ступеня кандидата юридичних наук. Здобувачем наукового ступеня доктора юридичних наук перебував з 1994 р. на кафедрі теорії та історії держави і права Львівського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України.

Кандидатську дисертацію "Професійна етика працівника міліції: теоретико-правовий аналіз" захистив 1994 р., а докторську дисертацію "Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста" – 2002 р.

Науковий ступінь – кандидат юридичних наук, наукове звання – доцент, почесне звання – заслужений юрист України, спеціальне звання – полковник міліції, нагороджений медаллю "За відмінну службу по охороні громадського порядку".

Наукові проблеми – філософія права, правнича деонтологія, правнича етика, культурологія права, синергетика права, філософія людини — досліджуються особисто.

Опубліковано 10 монографій, серед яких 8 одноосібних: "Професійна культура юриста (теоретико-методологічний аспект)" – 2000 р. (наголошується, що діалог культур становить світоглядно-гуманістичну основу юридичної діяльності, культурологічної концепції, правотворчості, взаємодії українського національного і міжнародного права); "Українська національна філософія права: антологічний ракурс" — 2001 р. (з’ясовуються предмет, принципи, функції філософії права, дається філософсько-правове обґрунтування онтології людини та національної держави, під кутом зору антології висвітлюється історія національної філософії права); "Професійна етика працівника міліції" – 1995 р. (обґрунтовується концепція вимог професійної етики працівника міліції, здатних вплинути на процес правоохоронної діяльності); "Професійна культура працівника міліції" – 1995 р. (висвітлюються зміст професійної культури, її структурні елементи, правова основа тощо, розглядаються методи формування та функції професійної культури працівника міліції); "Інформаційна культура юриста" – 1996 р. (досліджуються зміст, принципи та функції інформаційної культури юриста, процес соціалізації особи юриста на основі інформаційних процесів); "Самозахист населення: моральний аспект" – 1996 р. (аналізуються причини скоєння злочинів та способи захисту життя, честі та гідності людини); "Правове виховання працівників органів внутрішніх справ в сучасних умовах" – 1991 р. (досліджуються форми та методи правового виховання, зв’язок з професійною етикою, підкреслюється роль диференційованого виховання та індивідуально-виховної роботи); "Дисципліна та професійна правомірна поведінка працівників органів внутрішніх справ" – 1991 р. (обґрунтовуються зв’язок дисципліни з професійною етикою, причини неправомірної поведінки, доводиться різниця між дисципліною та правомірною поведінкою). Загальна кількість наукових публікацій понад 80, загальний обсяг – понад 170 друкованих аркушів. Більшість наукових праць є у фондах центральних бібліотек США, Німеччини, Польщі, Бельгії, Італії, Австралії, Білорусії та ін.

Підготовлено одного кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 (теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень).

Із трьох опублікованих підручників одноосібними є: "Юридична деонтологія" – 2001 р. (отримав гриф Міністерства освіти і науки України); "Правнича деонтологія" – 1999 р. Крім цього, друком вийшло 5 навчальних посібників, серед яких одноосібні: "Юридична деонтологія" – 1996 р., 1997 р., "Основні аспекти прояву соціальної культури працівників міліції" – 1992 р., "Культурно-масова робота та підвищення духовного рівня працівника міліції" – 1991 р.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74