Західний науковий центр НАН України та МОН України

ШКОЛА
Ігор Миколайович

Доктор економічних наук, професор. Академік інженерної академії України. Завідувач кафедри економіки, підприємництва та менеджменту Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Службова адреса: 58002, Чернівці, пл. Центральна, б.7; тел. (803722) – 2-23-03.

Народився 14 лютого 1940 р. в м. Ашхабад Туркменської РСР. У 1945 р. сім’я переїхала в м. Кривий Ріг.

В 1964 р. закінчив Криворізький гірничорудний інститут, а в 1967 р. Харківський інженерно-економічний інститут по спеціальності інженер-економіст. З 1968 р. аспірант Харківського інженерно-економічного інституту. Кандидатську дисертацію на тему "Пути повышения эффективности использования оборотных средств в горнорудной промышленности" захистив у 1972 р.

У 1988 р. захистив докторську дисертацію на тему "Теория и методы комплексной оценки взаимодействия вещественных и личных факторов производства".

Займається проблемами взаємодії комплексної оцінки речових та особистих факторів виробництва, формами регіонального розвитку, міжнародних економічних відносин та розвитком туристичної індустрії.

Монографії:

1. Оборотные средства горнорудных предприятий в новых условиях планирования и экономического стимулирования. – Киев, 1971.

2.  Запропонована методика розрахунку оборотних коштів з допомогою економіко-математичного моделювання.

3. Основные производственные фонды горнорудного предприятия. – Москва: Недра, 1976.

4.  Визначено якісний та кількісний вплив активної частини основних виробничих фондів на кінцеві результати роботи підприємства гірничорудної промисловості.

5. Ритмичность и эффективность работы горнорудных предприятий. – Москва: Недра, 1980.

6.  Вперше у вітчизняній науці були запропоновані показники визначення ритмічності і рівномірності роботи гірничорудних підприємств та їх вплив на ефективність роботи підприємств з підземним видобутком залізної руди. Розроблена методика їх розрахунку.

7. Управление производственными фондами горнорудных предприятий. – Москва: Недра, 1988.

8.  Вперше у вітчизняній науці були розроблена і запропонована модель управління виробничими фондами у взаємозв’язку і взаємодії з особистими факторами виробництва.

9.  Розвиток міжнародного туризму в Україні. – Чернівці: Рута, 1997. (Співавтори Григорків В.С., Кифяк В.Ф.)

10.  Проаналізовано організацію та розвиток міжнародного туризму в Україні. Запропоновані економіко-математичні моделі оптимізації туристичної діяльності.

11.  Актуальні проблеми регіонального розвитку. – Чернівці: Прут, 2000.

На основі проведених соціологічних досліджень визначено вплив різних форм регіонального розвитку на відтворювальний потенціал регіону.

Всього опубліковано дванадцять монографій загальним обсягом 162 друкованих аркуші.

Загальна кількість опублікованих праць 223.

Підготовлено 21 кандидат та 1 доктор економічних наук.

Опубліковано у співавторстві 4 підручники та 7 навчальних посібників для студентів ВНЗ.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74