Західний науковий центр НАН України та МОН України

САВЕЛЬЄВ
Євген Васильович

Доктор економічних наук, професор. Проректор Тернопільської академії народного господарства, завідувач кафедри міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин і маркетингу

Службова адреса: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. (0352) 33-47-73.

Народився 4 січня 1938 року.

Закінчив Одеський кредитно-економічний інститут (нині – Одеський економічний університет) у 1960 р.

Аспірантура Донецького національного університету – 1966, докторантура – Ради по використанню продуктивних сил України Академії наук Української РСР.

Теми захищених дисертацій:

-  кандидатська: "Заробітна плата як форма матеріального стимулювання підвищення ефективності виробництва";

-  докторська: "Методологічні проблеми організації змагання у промисловості".

Головний редактор "Журналу європейської економіки"; редактор "Вісника Тернопільської академії народного господарства" і "Народностопански архив" (Болгарія).

Сфера наукових інтересів: міжнародна економіка, маркетинг.

Особисто вирішені такі проблеми:

-  розроблено форму заробітної плати, адаптованої до вартості робочої сили;

-  створено методики оцінки діяльності працівників і підприємств;

-  розроблено систему інтеграції України в Європейський Союз;

-  сформовано основи маркетингової діяльності в умовах перехідної економіки та виходу українських підприємств на світовий ринок.

Особисті монографії:

1. Социалистическое соревнование. Методические проблемы управления. – Львов: Вища школа, 1981. – 10,0 д. а.

Розроблена концепція змагання як форми конкуренції в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки. Запропоновані методи оцінки діяльності на різних ієрархічних рівнях (від працівника до міністерства), що охоплюють сферу економічних і соціальних аспектів діяльності у сфері виробництва.

2. Загальна стратегія маркетингу. – Київ, 1993. – 5,5 д.а.

Розроблена загальна стратегія маркетингу, яка має складати основу маркетингової діяльності українських підприємств.

3. Міжнародний маркетинг. – Київ: Інститут системних досліджень, 1994. – 11,2 д.а.

Вперше в українській науковій літературі обґрунтовано систему форм і методів міжнародного маркетингу підприємств з перехідною економікою.

4. Маркетинг нового продукту. – Київ: Інститут системних досліджень, 1994. – 7,0 д.а.

Обґрунтовано концепцію маркетингового підходу до розробки нового продукту і його просування на вітчизняному і зарубіжному ринках для українських підприємств.

Загальна кількість наукових публікацій становить 233.

За кордоном опубліковано такі праці:

1. Трансформаційні процеси у зовнішній торгівлі – Transformaation postsozialistischer Volkafirtschaften: aussenwirtschaftliche Probleme. – Frankfurt-am-Main, Katowice, Ternopil, 1995, c.26-37.

2. Transformationsprozesse in den postsozialistischen Ländern und ihre Verbindung mit den neuen europaeischen Ordnung. – Transformation postsozialistischer Volkswirtschaften: auussenwirtschaftliche Probleme, S. 11-25.

3.  Методически въпроси на анализа на дейността на малките предприятия на макро ниво. – Контрольт и икономическият анализ при пазарнато стопанство-ефективност и рационалност. – Свищов: Стопанска академия "Д.А. Ценов", 1995. – С. 305-308.

4.  Икономическота криза и проблемите на моделиранато на новия ряд във външната търговия и международните финансови отношения на Украина. – Хаосът и предизвикателствата на планирането. Юбилейна научна конференция посвятена на 4-годишнината от основането на катедрата "Стратегическо планиране и маркетинг. – Свищов: Стопанска академия "Д.А. Ценов", 10-12 априя 1995. – С. 197-204.

5.  Restrukturyzacja wtasnosci Ukrainy i podniesienie Roli inwestowania zagranicznego w Rozwoj gospodarki Wielouktadowej Ukrainy. – Restrukturyzacja przedsen Biorstwokresie transformacji rynkowej, Czesc I. Poznan: Akademia Ekonomiczna, 1995, s. 196-200.

6.  Restructuring of property and Raising of forcign investment’s Role in development of multiple structure economy. – Restructuring of industrial enterprises in Poland and Bulgaria under Market Transformation. Part II. – Poznan: Akademia Ekonomiczna, 1995, p. 386-388.

7.  Проблеми на осъществяне на реформата във внешето икономическо образование в Украйна (Problems of Realisation of the Reform in Higher education in Economik Siences in Ukraine). – – Европейското предприятие на прага на ХХІ век. IV конгрес на Европейска асоциация за икономикс на конгреса. – София, 18-20 септември, 1995. – С. 98-99.

8.  Strukturschema der ukrainischen Betriebe im XXI. Jahrhundert. – Theorie und Praxis der Unternehmensentwicklung mit Besonderheiten der Klein – und Mittelbetriebe. Internationales wissenschaftliches Symposium Management und Entwicklung MER 96, 9-11. Mai 1996. – Maribor: Universität Maribor, 1996, S. 283-285.

9.  Секторна теория за структурно развитие и отраслов модел на икономиката на Украйна в начало то на ХХI век. – Управление на переходато. Юбилейна научна конференция с международно участие. – Свищов: Стопанска академия "Д.А. Ценов", 25-26 октомври 1996. – С. 30-38.

10.  Проблеми на международние маркетинг на украинските предприятия и механизьм за привлечение на инвестиции в светлитената на идеите на плана "Маршал" -Бизнес-стратегии-структури. – Варна: Университетско издателство Икономически университет, 1995. – С. 216-224.

11.  Секторна теория за структурно развитие и отраслов модел на икономината на Украйна в началото ХХІ век. – Юбилейна научна конференция с международно участие на тема: Управление на перехода, Том първи. – Свищов: Академично издателство "Ценов", 1996. – С. 30-38.

12.  Типови схеми за концептуално планироване в международния маркетинг. Годишник, том ХСI. – Свищов: Стопанска академия "Д.А. Ценов", 1996. – С. 179-212.

13.  Entwicklung der Integrationsprozesse zwischen der Ukraine und der EU auf dem Gebiet der Investitionen. – EU-Integration und Unternemenskooperationen: mit Betonung der KMB: Sammelband des Internatinalen wissenschaftliches Simposium Management und Entwicklung [auch] MER 2000, Slowenien, Portoroz, 30. März – 1. April 2000, S.86-96.

14.  Проблемы трансформации экономик Болгарии и Украины и сотрудничество Свиштовской хозяйственной академии и Тернопольской академии народного хозяйства. – Экономики в условиях перехода (икономиките в переход). – Свищов: Академично издателство "Ценов" при СА "Д.А. Ценов", 2000. – С. 5-6.

15.  Теория инвестиций переходных экономик и интеграционные процесы: поиск моделей для Украины. – Экономики в условиях перехода (икономиките в переход). – Свищов: Академично издателство "Ценов" при СА "Д.А. Ценов", 2000. – С. 9-32.

16.  Новая экономика как единая наднацилнальная мировая экономика. – Юбилейна международна конференция "Предзвикателства пред икономическата наука и образование в началото на XXI век" Том I. – Академично издателство "Ценов" – Свищов, 2001. – С. 21-30.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74