Західний науковий центр НАН України та МОН України

РИМАР
Микола Васильович

Доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри обліку та аудиту Українського державного лісотехнічного університету.

Службова адреса: 80138, Львів –Дубляни; телефон: 39-06-14.

Народився 2 грудня 1933 р. в с. Людвищах Шумського району Тернопільської області. Після закінчення 8-го класу в 1950 р. був заарештований і засуджений військовим трибуналом до 25 років позбавлення волі за приналежність і співпрацю з ОУН. В 1955 р. звільнений з-під варти і восени цього року мобілізований до лав радянської армії. В 1958 р. поступив у Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю "Лісове господарство", який закінчив у 1963 р. У 1969 р. закінчив механічний факультет Українського поліграфічного інституту ім. І. Франка за спеціальністю "Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти".

Протягом 1963-1977 рр. працював на різних інженерних посадах (старший інженер лісового господарства, інженер-механік, інженер-нормувальник, начальник планово-нормативного бюро, начальник планово-економічного відділу, начальник планово-виробничого відділу) промислових підприємств.

В 1975 р. без відриву від виробництва захистив кандидатську дисертацію на тему "Технічний прогрес і ефективність використання основних фондів в машинобудуванні (на прикладі західних областей України)", а в 1990 році за сукупністю праць – докторську дисертацію на тему "Організація господарського розрахунку в умовах територіально-міжгалузевої інтеграції (теорія і методи)". В 1991 р. присвоєно звання професора.

З 1977 р. працює в Українському державному лісотехнічному університеті на посаді доцента, завідувача кафедри економіки підприємств і організації виробництва, а з 1992 р. і по даний час – завідувач кафедри обліку та аудиту.

Автор більше 150 наукових праць, в тому числі 9 монографій, підручників і навчальних посібників. Серед названих праць 3 одноосібні монографії:

1.  Внутрипроизводстенный хозрасчет (проблемы совершенствования и эффективность применения). – Львов: Вища школа, 1986. – 12,2 д. а.

2.  Интенсификация использования средств труда в новых условиях хозяйствования. – Київ: Техніка, 1989. – 9 д. а.

3. Хозрасчет и орендный подряд. – Львов: Вища школа, 1989. – 7,2 д. а.

З 1979 р. і по даний час – науковий керівник і виконавець 10-х госпдоговірних і 5-ти бюджетних науково-дослідних тем. Співпрацює з багатьма науковими і виробничими колективами, створив наукову школу з питань раціонального використання і відтворення лісових ресурсів, а також вдосконалення і організації виробництва в умовах територіально-міжгалузевої інтеграції.

В одноосібних монографіях розглядалися питання:

а) основні напрямки вдосконалення внутрівиробничого госпрозрахунку; проблеми побудови раціональної системи внутрівиробничих госпрозрахункових показників; методи економічного аналізу; аналіз стану діючої нормативної бази і її вдосконалення та ін.

б) використання засобів праці на підприємствах металообробної, хімічної, легкої, лісової і деревообробної промисловості; раціоналізація робочих місць, оптимізація термінів служби обладнання, розробка нормативів, створення територіально-міжгалузевих об’єднань; методика визначення і ефективність застосування показників засобів праці, впровадження прогресивної технології, нової техніки, комплексної механізації і автоматизації; економічний механізм ефективності використання засобів праці при новій формі інтеграції виробництва та ін.

в) територіально-міжгалузева інтеграція виробництва; можливості резерви соціально-економічного розвитку міст і населених пунктів в нових умовах господарювання; нові форми організації виробництва; економічні нововведення і вдосконалення нових умов господарювання.

Здійснено керівництво докторантами, аспірантами і здобувачами. Під його керівництвом захищено і підготовлено 15 кандидатів наук, проводиться консультація 3-х осіб, які працюють над докторськими дисертаціями.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74