Західний науковий центр НАН України та МОН України

ПАВЛИШЕНКО
Михайло Миколайович

Доктор економічних наук. Професор Львівського державного аграрного університету.

Службова адреса: 80138, м. Львів-Дубляни, Львівський державний аграрний університет.

Народився 4 листопада 1935 р. в с. Верхнє Висоцьке Турківського району Львівської області.

В 1954 р. закінчив Либохорівську середню школу, в 1962 р. Львівський сільськогосподарський інститут економічний факультет, в 1964-1967 рр. навчався в аспірантурі Львівського держуніверситету ім. І.Франка. В 1967 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Чистий дохід і рентабельність виробництва в колгоспах", а в 1979 р. докторську дисертацію на тему "Форми вартості товару і утворення диференціальної ренти при соціалізмі". В 1968 присвоєно вчений ступінь кандидата економічних наук, в 1972 р. вчене звання доцента кафедри політекономії, в 1980 р. вчений ступінь доктора економічних наук і в 1983 р. вчене звання професора кафедри політекономії зараз Львівського державного аграрного університету. В 1985 р. нагороджений значком "Відмінник вищої школи".

Основною сферою наукових інтересів є з’ясування суті і закономірностей розвитку товарних відносин в сучасних умовах і зокрема в сільськогосподарському виробництві. Обґрунтував суть госпрозрахунку як підсистему соціалістичних виробничих відносин з власними категоріями, побудовану виключно на використанні товарних відносин. Він був специфічною формою прояву ринкової економіки в умовах соціалізму. Розкрив механізм формування госпрозрахункових категорій, зокрема витрат виробництва, прибутку ціни і госпрозрахункової власності. Довів, що диференціальна рента при соціалізмі утворюється на основі госпрозрахункових відносин і розкрив механізм цього утворення.

Уточнив методику визначення вартості товару і грошей, розкрив зміст закону єдності товарного і грошового обігу і на його основі доказав, що до інфляції грошей веде не тільки емісія грошей, а й штучне підвищення цін. Показав, що однією з найголовніших причин інфляції в 1992-1996 рр. була політика шокової терапії та лібералізації цін.

Розкрив об’єктивні причини модифікації вартості товару та механізм формування вартості виробництва, вартості відтворення (ринкової вартості), ціни виробництва як різновидності вартості відтворення і ринкової ціни як кінцевої форми прояву вартості товару і таким чином заклав основу для обмеження ринкової теорії ціноутворення з трудовою теорією цін. Обґрунтував суть і механізм дії закону ринкової вартості.

В даний час вивчає суть і закономірності розвитку приватної власності. Обґрунтував зміст трудової і нетрудової приватної власності і закономірності їх розвитку, єдність та відмінності індивідуальної, колективної і загальнонародної власності, об’єктивну необхідність та шляхи реалізації роздержавлення і приватизації соціалістичної власності.

Має понад 200 друкованих праць, зокрема:

1. Госпрозрахункова ціна і прибуток при соціалізмі (модифікація вартості товару) / Монографія. – Львів. Вища школа, 1974. – С.192.

2. Диференціальна рента і ціноутворення в соціалістичному сільському господарстві / Монографія. – Львів. Вища школа, 1976. – С.240 (Співавтори Петров В.С., Мартинюс С.Г., Михасюк Р.І.).

3. Товарные отношения в условиях социализма / Монографія. – Львов: Вища школа, 1987. – С.216.

4. Виробничі відносини, їх суть і закономірності розвитку: Посібник. – Львів, 1996. – С.96.

5. Товарні відносини, їх суть і закономірності розвитку: Посібник. – Львів, 1998. – С.120.

6. Розвиток товарного виробництва в умовах кооперації праці: Посібник. – Львів, 1999. – С.140.

7. Ринковий механізм регулювання розвитку товарного виробництва: Посібник. – Львів, 2001. – С.98.

У найближчій перспективі буде займатися вивченням рентних відносин і ціноутворенням в сільськогосподарському виробництві в умовах ринкової економіки, економічною ефективністю реформування відносин власності, з’ясування суті і механізму дії закону власності. Готує до видання підручник з політекономії.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74