Західний науковий центр НАН України та МОН України

ОЛЕКСЮК
Олександр Степанович

Доктор економічних наук, професор. Проректор з навчально-методичної роботи та інформатики, завідувач кафедри інтелектуальної власності, комп’ютерного та інформаційного права Тернопільської академії народного господарства.

Народився 27 жовтня 1947 р. в с. Малі Бережці, Кременецького району, Тернопільської обл. в Україні. У 1972 р. закінчив Тернопільський державний педагогічний інститут, фізико-математичний факультет за спеціальністю математика. У 1988 р. закінчив Тернопільську академію народного господарства за спеціальністю фінанси. У 2002 р. закінчив Інститут інтелектуальної власності і права (м. Київ) за спеціальністю інтелектуальна власність. У 1985 р. закінчив аспірантуру Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка і захистив кандидатську дисертацію на тему: "Розробка підсистеми комплексного економічного аналізу в АСУП" та здобув науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. У 1997 р. закінчив докторантуру Київського державного економічного університету, захистив докторську дисертацію на тему: "Концептуальні і методологічні основи та економіко-математичні моделі розробки систем підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні" і здобув ступінь доктора економічних наук за спеціальністю 08.03.02 – економіко-математичне моделювання. У 2001 р. отримав звання професора кафедри Інтелектуальної власності та систем прийняття рішень. З 1999 року дійсний член Української академії економічної кібернетики.

З 1974 по 1981 рр. працював у Тернопільському фінансово-економічному інституті Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР на посадах математика-програміста та викладача кафедри автоматизованих систем обробки економічної інформації. З 1982 по 1985 рр. працював молодшим науковим співробітником Київського інституту народного господарства ім. Д. С. Коротченка. З 1985 по 1994 рр. працював у Тернопільській академії народного господарства Міністерства освіти України на посадах старшого викладача, доцента, професора кафедр автоматизованих систем обробки економічної інформації; фінансів; міжнародної економіки, фінансово-кредитних відносин та маркетингу.

З 1995 р. і по даний час працює у Тернопільській академії народного господарства Міністерства освіти і науки України, проректором з навчально-методичної роботи та інформатики та завідувачем кафедри інтелектуальної власності, комп’ютерного та інформаційного права.

Напрямки наукових досліджень: людино-машинні системи (робототехніка), методи захисту інформації; моделювання процесів управління в галузях: економіка, фінанси, право, інтелектуальна власність.

Підготовлено три кандидати економічних наук.

Опубліковано понад 120 наукових праць, патентів на винаходи, методичних розробок, підручників та посібників. Зокрема три одноосібні монографії.

1. Олексюк О.С. Системи підтримки прийняття рішень / Монографія. – Київ: Наукова думка, 1998. – 507 с.

Розроблено методологію створення систем підтримки прийняття фінансових рішень на мікрорівні.

2. Олексюк О.С. Моделювання прийняття ризикованих фінансових рішень / Монографія. – Київ: Вища школа, 1998. – 330 с.

Розроблені моделі прийняття ризикових фінансових рішень в умовах невизначеності і ризику.

3. Олексюк О.С. Методи оцінки інвестиційних проектів / Монографія. – Тернопіль: Збруч, 2000. – 198 с.

Побудовано моделі для визначення внутрішньої норми рентабельності інвестиційних проектів. Розроблено методику створення інформаційного забезпечення аналізу інвестиційних проектів у концепції систем підтримки прийняття фінансових рішень.

Видано підручники та посібники:

1. Олексюк О.С., Задірака В. К. Методи захисту фінансової інформації: Навчальний посібник. – Тернопіль: Збруч, 2000. – 456 с.

2. Олексюк О.С., Задірака В.К. Комп’ютерна криптологія: Підручник. – Тернопіль: Збруч, 2002. – 504 с.

Олексюк О.С. є одним з наукових керівників зі створення робототехнічних апаратів типу "Екзоскелетон". Технічні рішення щодо них захищені патентами на винаходи, які з успіхом були продемонстровані на міжнародних виставках і отримали:

Бронзову медаль на Міжнародному салоні "Брюссель-Еврика-97", м. Брюссель, 1997 р.;

Гран-прі на Міжнародному конкурсі "ЛІПІН", м. Париж, 1998 р.;

Срібну медаль на Міжнародному Салоні інвестицій та інновацій, о. Кіпр, 1998 р.;

Срібну медаль на 30-й Міжнародній виставці винаходів, нових технологій та продукції, м. Женева, 2002 р.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74