Західний науковий центр НАН України та МОН України

НОР
Василь Тимофійович

Доктор юридичних наук, професор, академік АН вищої школи України, член-кореспондент Академії правових наук України (2000), заслужений юрист України. Декан юридичного факультету, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського університету.

Службова адреса: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1, юридичний факультет, тел. 96-47-28.

Народився 20 грудня 1940 року в с. Мусіївка Хорольського району Полтавської області.

Закінчив з відзнакою юридичний факультет Львівського державного університету ім. Ів. Франка в 1967 році і працював суддею Луцького району Волинської області. З вересня 1969 по вересень 1972 року навчався в аспірантурі на кафедрі цивільного права і процесу Львівського університету. У жовтні 1972 р. захистив у Київському університеті ім. Т.Г. Шевченка дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук (спеціальність – 12.00.03) на тему "Майнова відповідальність за шкоду, завдану незаконними службовими діями у галузі адміністративної діяльності". У жовтні 1989 року захистив у Київському університеті дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук (спеціальність 12.00.09) на тему: "Правові і теоретичні основи захисту порушених злочином майнових прав у кримінальному процесі". Кандидат юридичних наук (1972), доцент (1975), доктор юридичних наук (1989), професор (1990), академік (дійсний член) АН Вищої школи України (1993), член-кореспондент Академії правових наук України (2000), Заслужений юрист України (1998). З 1972 р. працює у Львівському університеті на викладацьких посадах. З 1976 р. по даний час завідувач кафедрою кримінального процесу і криміналістики. З 1980 по 1991 та з 1994 по 2002-ий рік – декан юридичного факультету.

Наукова діяльність. В 70-х – початку 80-х років наукова діяльність проф. Нора В.Т. пов’язана з проблемою майнової відповідальності за шкоду, завдану незаконними актами (діями) державної влади. Цій проблемі було присвячено цикл наукових статей (12) та монографія "Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц". В них вперше у вітчизняній цивілістичній науці були обґрунтовані необхідність встановлення майнової відповідальності держави за шкоду, завдану незаконними актами (діями) службових осіб у галузі управління, кримінально-процесуальної та іншої владної діяльності, визначені підстави такої відповідальності, запропоновані зміни і доповнення до цивільного законодавства, які згодом були враховані законодавцем.

У 80-х роках В. Нором було створено концептуальне вчення про захист майнових прав та законних інтересів потерпілих від злочину з допомогою кримінально-процесуальних засобів, чим була започаткована відома в Україні наукова школа. В рамках наукових досліджень цієї школи було опубліковано понад 100 наукових праць в т. ч. дві монографії,

Починаючи з 90-х років тематика наукової діяльності проф. Нора В.Т. розширюється за рахунок проблем, пов’язаних з формуванням України як правової держави та судово-правовою реформою.

Загальна кількість публікацій – 131. Одноосібних монографій – 2 (Нор В.Т. Имущественная ответственность за неправильные действия должностных лиц. – Львов, Изд-во "Вища школа", 1974. – 216 с.; Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. – К.: Глав. изд-во "Вища школа", 1989. – 286 с.); колективних – 6.

Вченим одноособово опубліковано 4 навчальних посібники ("Проблеми теорії і практики судових доказів. – Львів: вид-во ЛДУ, 1978. – 170 с.; "Возмещение причиненного преступлением имущественного ущерба в уголовном процессе". – Київ: УМО, 1988. – 95 с.; Практикум з кримінального процесу: Львів, 1994. – 228 с. та ін. Ним у співпраці з Михеєнком М.М. та Шибіком В.П. підготовлено і видано перший український підручник для юридичних вищих навчальних закладів з кримінально-процесуального права ("Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України. – К.: Вид-во "Либідь". – 1992. – 431 с.; Вид-ня 2-е 1999 р., 536 с.). Вчений має наукові публікації за кордоном (США, Польща, Румунія, Угорщина), веде велику науково-громадську та громадсько-державницьку діяльність. Він є членом редколегій таких всеукраїнських періодичних видань як: "Право України", "Адвокат", "Вісник прокуратури України". З 1998 р. є членом Вищої ради юстиції України, членом науково-консультативних рад Верховного Суду України, Міністерства юстиції України, членом фахової Ради з правознавства та експертної Ради ДАКу МОН України. Бере активну участь в робочих органах по проведенню в Україні судово-правової реформи та кримінально-процесуального законодавства.

Підготовлено і захищено 6 кандидатських дисертацій та ведеться підготовка ще 3-х.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74