Західний науковий центр НАН України та МОН України

НАВРОЦЬКИЙ
В’ячеслав Олександрович

Доктор юридичних наук, доцент. Професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Службова адреса: Юридичний факультет, Львівський національний університет ім. І. Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79001. Е-mail: dek.all@lawuniv.lviv.ua.

Народився 20 січня 1956 р. в м. Любешові Волинської обл.. Вищу освіту здобув на юридичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка, який закінчив у 1978 р. Навчався в аспірантурі по кафедрі кримінального права Харківського юридичного інституту (1978-1981 рр.), для завершення роботи над докторською дисертацією переводився на посаду наукового співробітника і був прикомандирований до Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (1999-2001 рр.).

У квітні 1982 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Уголовная ответственность за загрязнение водоемов", а в жовтні 2000 р. – доктора юридичних наук на тему: "Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації" (обидві за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).

Доктор юридичних наук. Доцент (рішення про присвоєння вченого звання професора по кафедрі кримінального права і кримінології Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка прийняла у вересні 2002 р.). Державних нагород, премій, почесних звань чи інших відзнак не отримував. Народним депутатом України не обирався.

З вересня 2001 р. – професор кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Основні результати наукової діяльності. Основна сфера наукових інтересів – кримінальне право України.

Обґрунтував необхідність створення теорії кримінально-правової кваліфікації (на відміну від раніше існуючої теорії кваліфікації злочинів), розробив основні положення відповідного вчення, включаючи поняття, підстави і принципи кримінально-правової кваліфікації.

Порівнюючи раніше діючий та чинний Кримінальні кодекси України, довів, що однією з основних тенденцій розвитку кримінального законодавства є його наступність.

Одноосібних монографій – 2:

1. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. – К.: Атіка, 1999. – 464 с.

2. Наступність кримінального законодавства України. – К.: Атіка, 2001. – 272 с.

Всіх наукових публікацій – понад 130.

За кордоном перекладені та видані окремі наукові статті, виступи на наукових конференціях.

Підготував трьох кандидатів юридичних наук.

Одноосібно підготував такі підручники та навчальні посібники:

1. Проблеми кваліфікації злочинів: Конспект лекцій. – Львів: Львівський держ. ун-т, 1993. – 84 с.

2. Вступ до Особливої частини кримінального права України. – Львів. – Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Ів. Франка. – 1997, 32 с.

3. Злочини проти держави. – Львів: Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Ів. Франка, 1997. – 48 с.

4. Злочини проти особи. – Львів: Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Ів. Франка, 1997. – 48 с.

5. Злочини проти власності. – Львів: Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Ів. Франка, 1997. – 80 с.

6. Злочини проти політичних і трудових прав громадян. – Львів: Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Ів.Франка, 1997. – 36 с.

7. Господарські злочини. – Львів: Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Ів. Франка, 1997. – 60 с.

8. Злочини проти природи. – Львів: Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Ів. Франка, 1997. – 56 с.

9. Посадові злочини. – Львів: Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Ів. Франка, 1997. – 28 с.

10. Злочини проти правосуддя. – Львів: Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Ів. Франка, 1997. – 48 с.

11. Злочини проти порядку управління. – Львів: Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Ів. Франка, 1997. – 40 с.

12. Злочини проти громадської безпеки, громадського порядку та народного здоров’я. – Львів: Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Ів. Франка, 1997. – 52 с.

13. Військові злочини. Особлива частина міжнародного кримінального права. – Львів: Юридичний факультет Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка, 1997. – 44 с.

14. Кримінальне законодавство зарубіжних держав: питання особливої частини. – Львів: Юридичний ф-т Львівського держ. ун-ту ім. І. Франка, 1999. – 56 с.

15. Кримінальне право України. Особлива частина: Курс лекцій. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. – 771 С. Рецензія: Мельник М., Хавронюк М. // Підприємництво, господарство і право. – 2001. – №2. – С.110-111.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74