Західний науковий центр НАН України та МОН України

МИХАСЮК
Іван Романович

Доктор економічних наук, заслужений професор. Завідувач кафедри економіки підприємства Львівського національного університету ім. Ів. Франка.

Службова адреса – Львів, 79008, пр. Свободи, 18.

Народився 15.05.35 у м. Брест – Польща, тепер Білорусь.

Закінчив економічний факультет Львівського сільськогосподарського інституту (1958). У 1958-62 рр. агроном-економіст колгоспу, інженер-ґрунтознавець "Укрземпроекту". У 1962-64 рр. аспірант Львівського сільськогосподарського інституту. У 1964 р. захистив кандидатську дисертацію "Економічна оцінка землі в колгоспах Львівської області". 1964-1967 рр. – асистент, доцент кафедри економіки. З 1967 р. – доцент, а з 1971 р. – професор кафедри політекономії Львівського держуніверситету. У 1970 р. захистив докторську дисертацію "Земельний кадастр і диференціальна рента". З 1975 р. – завідувач кафедри економічного і соціального планування (з 1997 р. – кафедри економіки підприємства). У 1975-1984 рр. – декан економічного факультету університету. Читав лекції з економіки у Люблінському університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща, 1979); виступав з науковими доповідями в Коімбрському університеті (Португалія, 1985), Темпль-університеті (США, Філадельфія, 1994), Колумбійському університеті (США, Нью-Йорк, 1995), Австрії (1998), Польщі (2001, 2002). Розробив і опублікував методику та результати економічної оцінки землі в господарствах західного регіону України. Науковий керівник концепції розвитку АПК Львівщини, брав участь у розробці Земельного кодексу України, а також низки програм виходу України з кризи. Автор понад 300 наукових праць, зокрема 12 монографій, підручник "Державне регулювання економіки" (1999 р. – перше видання, 2000 р. – друге видання). Сформував наукову школу. Нагороджений Міносвіти СРСР нагрудним знаком "За відмінні успіхи в роботі" (1980), срібною медаллю ВДНГ (1983), заслужений професор Львівського національного університету імені І. Франка (2001).

Михасюк І.Р. розробив і опублікував методику та результати розрахунків економічної оцінки землі в господарствах західного регіону України, науковий керівник і співавтор Концепції відродження села і розвитку сільського господарства Львівщини.

Друга сесія першого демократичного скликання Львівської обласної Ради народних депутатів прийняла ухвалу "Про першочергові заходи відродження села". Нею було визначено, що в основі аграрних перетворень на селі має бути вищевказана Концепція відродження села і розвитку сільського господарства Львівщини, схвалена обласною Радою народних депутатів 18 вересня 1990 року. Це був перший в Україні, ще до завоювання нею політичної незалежності, документ регіонального значення, який визначив найважливіші засади аграрної політики окремої області.

Михасюк І.Р. здійснює науково-дослідну роботу з проблем управління і соціально-економічного планування, регіональної економіки, регіональних АПК – проблеми вдосконалення міжгосподарської кооперації та агропромислової інтеграції у Львівській та Закарпатській областях, за підсумками яких удосконалено законодавчо-нормативну базу приватизації майна і землі, розвитку регіональних комплексів.

Опублікував 12 монографій, в т.ч. 5 одноосібних:

1. Досвід використання економічної оцінки землі в колгоспах. – К.: Урожай, 1965. – 5,5 д.а. На матеріалах сільськогосподарських підприємств основних ґрунтово-кліматичних зон Львівщини з урахуванням даних економічної оцінки земель запропоновано методику розрахунків продуктивності земель на перспективу, планів закупівель продукції рослинництва, а також оптимізації ефективності використання земель за допомогою сімплекс-методу.

2. История земельного кадастра на Западной Украине. – М.: Мысль 1965. – 6,3 д.а. На базі узагальнення архівних матеріалів розкрито суть методики кадастрової оцінки землі як основи Австро-Угорського земельного кадастру, що діяв на теренах Західної України понад півтора століття, узагальнено досвід розрахунку земельного податку, які сплачували селяни окремих повітів основних ґрунтово-кліматичних зон.

3. Экономическая оценка земли и регулирование рентных отношений. – М.: Экономика, 1970. – 6,72 д.а. Зроблено спробу локального перерозподілу рентних доходів між колгоспами на основі економічної оцінки землі, попередньо проведеної автором в зонах Полісся і Лісостепу, вдосконалення закупівельних цін і цінових зон, науково обґрунтованого планування, спеціалізації.

4. Земельний кадастр і диференціальна рента: Монографія. – Львів: Національний університет ім. Ів. Франка, 1971. – 10,5 д.а. Подано методологічні засади земле оцінних робіт, зокрема на меліоративних землях, особливості планування в господарствах з осушеними і освоєними землями, основи земельної ренти, економічні інтереси і проблеми вирівнювання рентних доходів, проблеми дальшого розвитку рентних відносин.

5. Эффективность плановой экономики. – Львів: Національний університет ім. Ів. Франка, Вища школа. 1983. – 14,7 д.а. Висвітлюються основні проблеми ефективності розвитку планової економіки, вдосконалення господарського механізму планування науково-технічного прогресу, використання трудових ресурсів, охорони природи, інфраструктури.

Підготував 30 кандидатів і 5 докторів економічних наук.

Опублікував 2 підручники, 6 навчальних посібників, в т.ч. 2 одноосібні:

1.  Державне регулювання економіки в умовах глобалізації. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 2000.

2.  Економічна безпека країни в умовах глобалізації. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74