Західний науковий центр НАН України і МОН України

МОКІЙ
Анатолій Іванович

Доктор економічних наук, доцент. Завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії.

Службова адреса: 79005, м. Львів, вул. Братів Тершаковців, 2а, к.321; тел.: (0322) 79-76-53

Народився 2 листопада 1952 р. в с. Рочинці, Роменського району, Сумської області. У 1974 році закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. В 1986-89 роках закінчив аспірантуру Українського науково-дослідного інституту торгівлі та громадського харчування і захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему "Економіко-організаційні питання раціонального використання ресурсів непродовольчих товарів", а у 2000 р. – дисертацію на тему "Зовнішньоекономічна інтеграція регіонально-галузевих комплексів" на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 1994 р. доцент кафедри маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності Львівської комерційної академії, а з серпня 2000 – завідувач кафедри міжнародних економічних відносин ЛКА.

Cфера наукових інтересів охоплює проблеми інтеграції економіки нашої країни у глобальні світові господарські зв’язки, іллегалізації міжнародних економічних відносин, економічної безпеки, регіональної інвестиційної та інноваційної політики державного регулювання і розвитку підприємництва, у тому числі внутрішньої торгівлі, створення спеціальних (вільних) економічних зон та залучення зарубіжних інвестицій. Особисто розроблені концептуальні засади селективної регіонально-секторальної моделі зовнішньоекономічної інтеграції країни у світове господарство, парадигма інноваційного менеджменту на мікрорівні ієрархії управління, основні проектні рішення щодо створення спеціальних економічних зон "Мостиська" та "Курортополіс Трускавець", концептуальні рішення щодо забезпечення економічного суверенітету держави в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків. За участю Мокія А.І. розроблена Концепція розвитку внутрішньої торгівлі України та Львівської області, Концепція розвитку ринкової торгівлі, Стратегія залучення зарубіжних інвестицій у Львівську область ("Львівська ініціатива"), низка регіональних цільових програм підтримки підприємництва, реалізації інвестиційної та інноваційної політики, дерегулювання і регулювання підприємницької діяльності (торгівля, сфера послуг і туризму, готельне та транспортне обслуговування населення тощо) у м. Львові, опублікував три монографії, у тому числі одну одноосібну – "Регіонально-секторальна модель зовнішньоекономічної інтеграції: передумови та стратегія реалізації". В книзі обґрунтована доцільність застосування регіонально-секторальної моделі зовнішньої інтеграції перехідної економіки нашої країни. Виявлені особливості системної трансформації української економіки, сформульовані концептуальні засади та основні рішення стратегічного менеджменту і міжнародного маркетингу масштабних територіально-галузевих інтеграційних проектів. На основі системного дослідження проблем соціально-економічного розвитку держави та окремого регіону (Львівської області) окреслені стратегічні цілі та операційні завдання реалізації моделі стосовно формування системи прийому зарубіжних капіталів та інших передумов інтеграції, створення спеціальних економічних зон "Мостиська", "Курортополіс Трускавець", "Львів".

Загальна кількість наукових публікацій дорівнює ста одиницям. Мокієм А.І. підготовлено чотири кандидати економічних наук.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Засідання Ради Західного наукового центру з нагоди Дня науки
25 квітня 2024 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України
Важливі зміни у правилах прийому до аспірантури у 2024 році
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74