Західний науковий центр НАН України та МОН України

МОЧЕРНИЙ
Степан Васильович

Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту Тернопільської академії народного господарства.

Службова адреса: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.

Народився 1 січня 1943 року в с. Заріччя Надвірнянського району Івано-Франківської області в сім’ї робітника. Закінчив економічний факультет Київського державного університету (нині Національного) в 1970 році та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю "Викладач політекономії. Економіст". Був стипендіатом ім. К. Маркса.

У цьому ж році поступив в аспірантуру КДУ і в 1973 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Сутність та еволюція капіталістичної власності".

В 1980 році захистив докторську дисертацію в Ленінградському (нині Санкт-Петербурзькому) університеті на тему "Сучасний державно-монополістичний капіталізм. Питання теорії та методології дослідження".

В 1959 році закінчив середню школу і став працювати на Делятинському лісокомбінаті столяром-верстатником. У серпні 1961 р. поступив на навчання в Дрогобицький електромеханічний технікум, звідки в 1962 р. був призваний на службу в ряди Радянської армії.

Після демобілізації з армії в 1965 р. поступив на І курс економічного факультету Київського державного університету і закінчив його в 1970 р.

Після захисту кандидатської дисертації в 1973 р. став працювати асистентом кафедри політичної економії обліково-економічних факультетів Київського інституту народного господарства (нині Київський Національний економічний університет); через рік став працювати на посаді старшого викладача, з 1978 – на посаді доцента цієї ж кафедри, а з 1981 – на посаді професора. В 1986 році перейшов працювати в Київський державний університет ім. Т. Шевченка на кафедру природничих факультетів на посаді професора. У 1988 році був обраний на посаду завідувача кафедри політичної економії Львівського державного університету ім. І. Франка і працював на цій посаді 10 років. У 1998 р. перейшов працювати в Тернопільську академію народного господарства на посаду професора кафедри менеджменту, де працює до сьогоднішнього дня.

Основними напрямами наукових досліджень є: питання методології економічного, в тому числі політ економічного дослідження; еволюція основних типів і форм власності; сучасний державно-корпоративний (в тому числі монополістичний) капіталізм; сутність економічного, в тому числі народного та національного суверенітету України та шляхів його досягнення; найважливіші типи та групи економічних законів, що діють у межах однієї та декількох економічних систем; державне регулювання економіки, його форми та методи; процеси інтернаціоналізації національних економічних систем, в т. ч. продуктивних сил, техніко-економічних та організаційно-економічних відносин, відносин економічної власності і господарського механізму; основний економічний закон, основна економічна суперечність та основне виробниче відношення в різних суспільно-економічних формаціях; становлення та розвиток народної економіки у розвинутих країнах світу; теорії та концепції економічної системи капіталізму на різних етапах її розвитку.

Під час роботи у Львівському державному університеті здійснював керівництво і розробляв тему "Економічний суверенітет України та шляхи його досягнення".

Опубліковано понад 2000 наукових робіт, 56 монографій, підручників і посібників з економічної теорії, політичної економії, основ підприємницької діяльності та ін., в тому числі індивідуальні монографії:

1.  Сущность и эволюция капиталистической собственности. – М.: Мысль. – 1978. – 10,4 др. арк.

2.  Современный государственно-монополитический капитализм (вопросы методологии). – Київ: Вища школа, 1978. – 10,4 др. арк.

3.  Критика антимарксистских теорий государственной собственности. – К.: Политиздат Украины, 1979, 9,0 др. арк.

4.  Концепции государственно-монополистического капитализма. – М.: Мысль, 1982. – 10,6 др. арк.

5.  Основное противоречие капитализма в экономической системе империализма. – К.: Вища школа, 1984, 10,1 др. арк.

6.  Закон огосударствления капиталистической экономики. – К.: Вища школа, 1988, 13,7 др. арк.

7.  Современный государственно-монополистический капитализм. – Братислава, 1981. – 10,3 др. арк.

8.  Противоречия современного капиталистического производства. – Братислава, 1988. – 18,7 др. арк.

9. Економічний суверенітет України та шляхи його досягнення. – К.: Віпол, 1994. – 13,2 др. арк.

10. Методологія економічного дослідження. – Львів: Світ, 2001. – 21,84 др. арк.

Мочерний С.В. – відповідальний редактор і автор більше 1000 статей першої в Україні трьохтомної Економічної енциклопедії.

Підготував 43 кандидатів та 3 докторів наук.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74