Західний науковий центр НАН України та МОН України

МНИХ
Євген Володимирович

Доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету ім. І.Франка.

Службова адреса: 79006, Львів-6, пр. Свободи, 18.

Народився 28.04.1948 р., с. Заболотці, Іваничівського району, Волинської області. Закінчив економічний факультет Львівського університету ім. І.Франка у 1972 році. У 1972-1975 р. навчався в аспірантурі Львівського університету на кафедрі економіки промисловості, у 1975 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Проблеми раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів західних областей України”. У 1975-1988 рр. працював в університеті на посадах доцента (1976-80), заступник декана економічного факультету (1980-1984), завідувач кафедри бухгалтерського обліку, фінансів і статистики (1984-88). У 1988-91 рр. навчався у докторантурі Київського інституту народного господарства і у 1991 році захистив докторську дисертацію на тему “Методика і організація комплексного економічного аналізу ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів”. 1991‑1993 рр. – професор кафедри обліку, фінансів і статистики, з 1993 – завідувач кафедри обліку і аудиту.

Основна сфера наукових досліджень. Дослідження методології та організації обліково-аналітичних та аудиторських робіт у діяльності господарюючих суб’єктів, пріоритетно у сфері паливно-енергетичного комплексу. Автор ряду наукових робіт з проблем підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів було запропоновано нову методику економічного аналізу і оцінки енерговикористання. Поряд з тим, було обґрунтовано нову структуру та зміст комплексного економічного аналізу діяльності господарюючих суб’єктів в умовах формування ринкових відносин.

Автор більше 180 наукових робіт, зокрема монографій: "Экономическая оценка целевого использования топлива" (Львів, 1981), "Анализ эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (Львів, 1991); навчальних посібників: “Економічний аналіз на промисловому підприємстві” (Київ 1996), “Економічний аналіз” (Львів, 2000) та ін.

У монографіях “Экономическая оценка целевого использования топлива" (Львів, 1981) та "Анализ эффективности использования топливно-энергетических ресурсов" (Львів, 1991) висвітлені проблеми участі енергоносіїв у формуванні витрат виробництва і ціноутворенні, діагностика резервів раціонального енерговикористання. Вперше в комплексі висвітлюються питання раціоналізації енерговідтворення та впливу енергомісткості на конкурентоспроможність продукції. У монографії “Розвиток обліку в Галичині” (Львів, 20010, дана характеристика еволюції розвитку методики облікових робіт та причин спотворення логіки обліку в час соціалізму. Всього автором опубліковано чотири монографії, а загальний обсяг опублікованих наукових праць понад 180. Біля 30 наукових праць опубліковано за кордоном, зокрема в Росії, Молдові, Польщі. Безпосередньо під керівництвом проф. Мних Є.В, виконали і захистили дисертації 14 кандидатів економічних наук.

У навчальному процесі вузів України популярними є навчальні посібники автора. Зокрема, програмними є навчальні посібники: “Економічний аналіз” (Львів, 2000), “Економічний аналіз на промисловому підприємстві” (Львів, 1998), “Економічний аналіз діяльності промислових підприємств”(Київ, 1996), “Аналіз фінансових результатів і фінансового стану діяльності підприємств” (Київ, 1994) та інші. Проф. Мних Є.В. є автором ряду навчальних програм курсів з бухгалтерського обліку і економічного аналізу.

Член редколегій трьох наукових журналів “Бухгалтерський облік і аудит”, “Баланс”, “Все про бухгалтерський облік”.

За його керівництвом захистили дисертації 14 кандидатів.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74