Західний науковий центр НАН України та МОН України

МЕШКО
Іван Михайлович

Доктор історичних наук, професор Ужгородського національного університету.

Службова адреса: 88014, Ужгород, пл. Народна, 3.

Народився 23 листопада 1925 року у селі Лецовиця Мукачівського району, Закарпаття, Україна.

Закінчив Мукачівську торговельну академію (1945 р.), Львівський торгово-економічний інститут (1950 р.) та аспірантуру Львівського інституту суспільних наук АН УРСР (1956 р.).

Кандидатську дисертацію на тему "Економічні погляди С.А. Подолинського" захистив у 1956 році і йому було присвоєно вчену ступінь кандидата економічних наук. Захистив докторську дисертацію на тему: "Громадсько-політичний рух і суспільна думка Угорщини періоду кризи і падіння кріпосного права (кінець XVIII - перша половина ХІХ ст.)" і йому було присвоєно вчену ступінь доктора історичних наук.

В Ужгородському національному університеті працює з 1956 року. Талановитий педагог, вдумливий економіст професор І.М. Мешко по одиницях збирав спеціалістів для роботи на факультеті, організовував нові кафедри, дбав про створення матеріально-технічної бази, а головне, турбувався про підготовку викладацької зміни.

Перу І.М. Мешка належить більше 90 наукових праць з різної економічної проблематики. Але головним об’єктом його наукових інтересів є історія української та світової економічної думки. У 1958 році у видавництві АН УРСР у співавторстві з Л.Я. Корнійчук була видана монографія "Економічні погляди С.А. Подолинського", яка одержала позитивні відгуки не тільки в Україні, але й за рубежем.

У 1971 р. у видавництві Львівського університету виходить у світ монографія І.М. Мешка "Громадсько-політичний рух і суспільна думка Угорщини кінця XVІІІ – початку ХІХ століття", яка знайшла прихильні відгуки не тільки в Україні та Росії, але і далеко за кордоном (Угорщина, США).

Працюючи на викладацькій роботі впродовж 45 років професору І.М. Мешкові доводилося читати 10 курсів і спецкурсів, проте облюбованою дисципліною його завжди залишалася "Історія економічних вчень", з якої підготував і видав перший посібник українською мовою: "Історія економічних вчень: основні течії західноєвропейської та американської економічної думки". – Київ: Вища школа, – 1994 р. Цей посібник зайняв перше місце у вузівському конкурсі монографій у 1995 році.

Останні публікації професора І.М. Мешка свідчать про те, що проблеми економічної думки та грошового обігу не проходять повз його уваги. Як результат багаторічного читання важливого спецкурсу ринкової економіки "Вексельний обіг" – він видає у 1999 році посібник "Вексель", а в 2002 році – посібник "Сучасний монетаризм".

Багато праць проф. І.М. Мешка присвячені також різним проблемам вищої школи та методики викладання економічних дисциплін.

Професор І.М. Мешко є високоерудованим і освіченим інтелектуалом, цікавим співрозмовником, улюбленим педагогом студентства.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74