Західний науковий центр НАН України та МОН України

ЛИТВИН
Богдан Миронович

Доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії будівництва України. Директор інституту економіки і менеджменту інвестицій, завідувач кафедри економіки і управління інвестиціями Тернопільської академії народного господарства.

Службова адреса: 46004 Тернопіль, вул. Львівська, 11; тел. 33-49-22; 43-18-39.

Народився 4 серпня 1939 р. в с. Рошнів Тисменицького району, Івано-Франківської області, українець.

Після закінчення в 1963 р. Іркутського інституту народного господарства працював нормувальником будівельного управління (м. Іркутськ), старшим інженером, керівником економічної лабораторії, начальником планово-економічного відділу тресту "Хімметалургбуд" Мінпромбуду УРСР (м. Калуш). За сумлінну працю на будовах України в 1970 р. був нагороджений ювілейною медаллю "За доблесну працю. На відзнаку 100 – річчя з дня народження В.І. Леніна".

В 1973 р. закінчив аспірантуру при Київському інституті народного господарства і захистив кандидатську дисертацію на тему: "Аналіз накладних витрат у будівництві та шляхи їх зниження".

З 1974 р. почалася педагогічна кар’єра Литвина Б.М. в Тернопільському фінансово-економічному інституті (нині Тернопільська академія народного господарства), де він працював спочатку доцентом, а згодом – деканом факультету, проректором з навчальної роботи, завідувачем кафедри економіки, обліку і аналізу. З 1996 р. – директор інституту економіки і менеджменту інвестицій ТАНГ.

В 1986 р. захистив докторську дисертацію "Економічний аналіз ефективності будівельного виробництва і резерви її підвищення" (ВЗФЕІ, м. Москва).

За досягнуті успіхи в науково-дослідній роботі професор Литвин Б.М. був нагороджений почесною грамотою Президії ЦК профспілки працівників освіти вищої школи і наукових закладів (1988 р.).

За значний особистий внесок у розбудову національної освіти, розвиток наукових досліджень, впровадження сучасних форм навчання і виховання молоді Указом Президента України Литвину Б.М. присвоєно почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" (1994 р.).

В лютому 1995 р. був обраний дійсним членом Академії будівництва України, нині очолює секцію економіки Івано-Франківського територіального відділення академії.

Литвин Б.М. – член Сенату, Ради Тернопільської академії народного господарства, заступник голови спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій, член експертної Ради ВАК.

Литвин Б.М. – один з провідних вчених в галузі економіки, бухгалтерського обліку та економічного аналізу капітального будівництва.

Опублікував 82 наукові праці загальним обсягом 196 д.а., із них 1 підручник, 3 посібники, 6 монографій з проблем економічної ефективності, планування будівельного виробництва, калькулювання собівартості продукції, теорії і практики економічного аналізу.

До основних одноосібних праць Литвина Б.М. належать:

1. Совершенствование планирования строительного производства. – К.: Будівельник, 1986. – 8 д.а. 

На основі аналізу і узагальнення багаторічної практики розроблено рекомендації щодо вдосконалення програмно-цільового методу, виробничо-технологічної документації для формування плану будівельного виробництва, обґрунтовано нові методичні положення з планування, контролю і регулювання ходу будівництва.

2. Эффективность строительного производства: планирование, учет, анализ. – Львів: Вища школа, 1987. – 10 д.а.

Визначено шляхи вдосконалення господарського механізму в капітальному будівництві; досліджено фактори підвищення його ефективності, а також напрями поліпшення використання виробничих ресурсів.

3. Анализ эффективности хозяйственной деятельности в строительстве. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 16 д.а. 

Розроблено науково обґрунтовані положення щодо вдосконалення методології, методики і організації економічного аналізу в будівництві, визначено шляхи підвищення ефективності будівництва на основі інтенсифікації, підвищення рівня організації і управління виробництвом, поліпшення використання матеріально-технічних, трудових і фінансових ресурсів.

4. Аналіз господарської діяльності в будівництві: підручник. – Львів: Світ, 1992. – 22 д. а.

Актуальними сьогодні є також праці Литвина Б.М. написані в співавторстві, зокрема:

Інвестиційний бізнес-план". – К.: ІЗМН МОУ, 1997. – 6,05 д. а.

1. Бухгалтерський облік за національними стандартами. – Тернопіль, Економічна думка, 2000. – 19,3 д. а.;

2. Ринкові відносини в інвестиційному комплексі. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – 7,9 д. а.

Під керівництвом Литвина Б.М. виконано ряд науково-дослідних робіт з проблем економічної ефективності виробництва, вдосконалення обліково-аналітичної роботи, переходу підприємств на ринкові умови господарювання. Результати наукових досліджень автора впроваджено в організаціях (підприємствах) будівельних корпорацій України.

За останні роки ним підготовлено 6 кандидатів і 1 доктор наук.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74