Західний науковий центр НАН України та МОН України

ЛЕНДЄЛ
Михайло Андрійович

Доктор економічних наук, Заслужений економіст України. Професор кафедри економіки, менеджменту і маркетингу Ужгородського національного університету.

Службова адреса: 88000, м.Ужгород, пл.Народна, 3. Тел. 3-72-48.

Народився 22 жовтня 1942 року в с.Ракошино Закарпатської області, Мукачівського району. Закінчив Львівський сільськогосподарський інститут в 1970 році. Агроном-економіст. В 1981 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Рентабельність виробництва яловичини і шляхи її підвищення (на матеріалах колгоспів Закарпатської області). В 1994 році захистив докторську дисертацію на тему "Аграрний ресурсний потенціал регіону в умовах змішаної економіки (на прикладі Закарпатської області України).

Кандидат економічних наук (1981 р.), Старший науковий співробітник (1991 р.), доктор економічних наук (1994 р.), професор (1997 р.), Заслужений економіст України (1999 р.).

Одноосібні монографії:

Рентабельність виробництва яловичини. – Ужгород, "Карпати", 1985. – 72 с. Узагальнено та обґрунтовано передовий досвід роботи господарств низинної зони Закарпаття щодо підвищення рентабельності виробництва яловичини в умовах поглибленої спеціалізації та міжгосподарського кооперування.

Аграрний ресурсний потенціал у змішаній економіці. – Київ, "Наукова думка", 1993. – 143 с. Розглянуто економічну категорію аграрного ресурсного потенціалу як матеріального та інтелектуального фундаменту сільськогосподарського виробництва. З’ясовані його роль і місце у процесі переходу від центрально-керованої до змішаної економіки з переважанням ринкових відносин. Через призму застосування виробничих ресурсів на селі аналізується ефективність економічної діяльності різних за формами власності господарств.

Аграрні відносини на Закарпатті: уроки минулого і сучасність. – Ужгород: Патент, 1999. – 275 с. Монографія присвячена дослідженню проблемних питань реформування аграрних відносин на Закарпатті. Висвітлено етапи аграрних реформ та формування приватного сектора в сільському господарстві регіону. Акцентовано увагу на досвіді розвитку аграрних відносин у країнах Центральної та Південно-Східної Європи і можливостей трансформації його в Україні.

Наукові інтереси: проблеми регіональної економіки, трансформаційні процеси в агропромисловому комплексі, транскордонне співробітництво. Обґрунтував концептуальні напрями розвитку агропромислового комплексу регіону на перспективу. Автор понад 100 наукових друкованих праць.

З 1995 року заступник директора Закарпатського регіонального Центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, член спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук при економічному факультеті Ужгородського національного університету, член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників, заступник голови Асоціації економістів Закарпаття.

Брав участь у розробці Проекту програми "Україна-2010" та регіональної Програми "Закарпаття-2004", Концепції розвитку АПК Західного регіону України, матеріалів створення і засад функціонування спеціальної (вільної) економічної зони "Закарпаття". Під його наукових керівництвом захистили дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук 4 чол. Керує науковими роботами 2 аспірантів і 4 пошукувачів.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74