Західний науковий центр НАН України та МОН України

КИРИЛЕНКО
Ольга Павлівна

Доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри "Фінансів суб’єктів господарювання" Тернопільської академії народного господарства.

Службова адреса: 46000, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, тел. 33-47-46.

Народилась 27 січня 1956 р. у м. Тернополі. В 1977 р. закінчила з відзнакою Тернопільський фінансово-економічний інститут по спеціальності "Фінанси і кредит". Будучи студенткою, обиралась депутатом Тернопільської міської ради. Після закінчення навчання працювала економістом, а потім – молодшим науковим співробітником науково-дослідного сектора інституту, була відповідальним виконавцем багатьох науково-дослідних робіт, виконуваних для підприємств та галузей народного господарства України. З 1986 р. працює на кафедрі фінансів Тернопільської академії народного господарства. Протягом 1984-1988 рр. навчалась у заочній аспірантурі Московського фінансового інституту, у 1988 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук по спеціальності "Фінанси, грошовий обіг і кредит" на тему: "Використання і розподіл прибутку харчосмакових підприємств". З 1994 р. їй присвоєно вчене звання доцента. У 1998-2001 роках навчалась у докторантурі при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. В 2002 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук по спеціальності "Фінанси, грошовий обіг і кредит", на тему: "Місцеві бюджети в економічній системі держави".

Основні показники наукової діяльності. Кириленко О.П. – автор двох навчальних посібників з курсу "Фінанси", рекомендованих Міністерством освіти і науки України для студентів вищих навчальних закладів, співавтор навчального посібника "Бюджетна система України"; вона є автором першої у вітчизняній економічній літературі монографії, присвяченої проблемам місцевих бюджетів – "Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика)", виданої у м. Києві у 2000 році. Дана монографія стала суттєвим внеском в розвиток теорії державних і місцевих фінансів, бюджету. У ній сформульовано низку вихідних теоретичних положень щодо сутності місцевих бюджетів, міжбюджетних відносин, місцевого оподаткування; проведено комплексне дослідження процесів формування і використання коштів місцевих бюджетів України; показано їх місце в економічній системі держави трансформаційного періоду.

Окрім навчальних посібників і монографії, у науковому доробку автора більше 50 робіт з проблем державного і місцевих бюджетів, міжбюджетних відносин, системи оподаткування, місцевих фінансів, які були опубліковані протягом останніх років у провідних фахових виданнях України.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74