Західний науковий центр НАН України та МОН України

КУЗЬМІН
Олег Євгенович

Доктор економічних наук, професор. Директор Інституту економіки і менеджменту Національного університету "Львівська політехніка".

Службова адреса: 79013, Львів, вул. О. Невського, 5, ІV навч. корпус, кімн. 410; тел. 72-88-69, 798-210.

Народився 13 травня 1949 р. у м. Кам’янка-Бузька Львівської області.

1966 р. Закінчив із золотою медаллю Бібрську середню школу.

1966-1971 рр. Студент інженерно-економічного факультету Львівського політехнічного інституту.

1973-1977 рр. – роки навчання в заочній аспірантурі.

1977 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за темою "Управління якістю норм праці".

1981 р. Затверджений у вченому званні доцента кафедри "Економіка і організація машинобудування та приладобудування".

1989 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою "Системи матеріальних стимулів праці: формування та управління".

1992 р. Присвоєно вчене звання професора кафедри "Економіка і організація машинобудування та приладобудування".

1993 р. Академік Академії підприємництва та менеджменту України.

1996 р. Академік транспортної академії України.

Вся науково-освітянська діяльність Кузьміна О.Є. присвячена теоретичним та прикладним проблемам управління. 1968-1977 рр. – розроблення проблем управління виробництвом, підвищення якості норм праці, вдосконалення форм та систем оплати праці. 1978-1989 рр. – розроблення науково-обґрунтованих систем мотивації працівників, дослідження механізмів формування потреб та інтересів, обґрунтування необхідності реформування адміністративно-командної системи. 1990-1995 рр. – участь в законотворчих процесах, проводячи зокрема наукову експертизу законів України про власність, підприємства, підприємництво, приватизацію майна державних підприємств, державну службу, інвестиційну діяльність тощо; в 1992-1993 рр. очолює колектив авторів з розроблення "Програми приватизації комунального майна у Львівській області"; в 1993 р. працює у Центрі економічних реформ при Прем’єр-міністрові України над розробленням "Плану заходів з реформування національної економіки"; керує розробленням наукових тем з економічного обґрунтування шляхів та способів приватизації, механізмів реалізації та стимулювання інвестиційних та інноваційних процесів, удосконалення зовнішньоекономічної діяльності для багатьох львівських підприємств. З 1995 р. О.Кузьмін займається проблемами менеджменту, зокрема, розробляє проблеми побудови організаційних структур управління підприємствами в ринкових умовах, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційного та інноваційного менеджменту, оцінки та знешкодження управлінських ризиків та інших.

У доробку О.Кузьміна понад 350 наукових праць, у тому числі більш ніж 10 монографій (Бригадные стимулы труда в условиях хозрасчета. – Львов: Каменяр, 1990. – 67 с.), а також сотні виступів на внутрішньодержавних та міжнародних конференціях. Під науковим керівництвом проф. О.Кузьміна захищені на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук понад 20 кандидатських дисертацій. Ним підготовлено і видано 1 підручник, 14 навчальних посібників (Бригадная форма организации стимулирования труда в условиях совершенствования хозяйственного механизма: Учебное пособие / М-во радиопромышленности СССР, Ин-т повышения квалификации руководящих работников и специалистов. – М., 1987. – 92 с.; Сучасний менеджмент: Навч.-прикл. посібник. – Львів: Центр Європи, 1995. – 175 с. – Бібліогр.: с.173-175 (52 назв.); Сутність та значення менеджменту // Економіка та менеджмент: Навч. – прикл. посібник. – Львів: ДУ "Львівська політехніка", 1996. – Розд. 10.1. – С. 385-393.; Керівництво організацією і вироблення управлінських рішень // Економіка та менеджмент: Навч.-прикл. посібник. – Львів: ДУ "Львівська політехніка", 1996. – Розд. 10.3. – С. 423-436.; Управління колективами (групами) працівників, конфліктами і стресами // Економіка та менеджмент: Навч. – прикл. посібник. – Львів: ДУ "Львівська політехніка", 1996. – Розд. 10.4. – С. 436-444.;-Бібліогр.: 7 назв.), близько 70 методичних розробок, які склали навчально-методичне забезпечення з навчальних дисциплін "Технічне нормування", "Наукова організація праці", "Основи управління", "Організація управління", "Менеджмент", "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності", "Транснаціональні корпорації".

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74