Західний науковий центр НАН України та МОН України

КРУПКА
Ярослав Дмитрович

Доктор економічних наук, член-кореспондент Академії будівництва України. Завідувач кафедри обліку та аудиту Тернопільської академії народного господарства.

Службова адреса: 46000, м. Тернопіль, вул. Юності, 9, тел. 33-78-34, 33-29-45.

Народився в 1950 році, закінчив у 1971 році Тернопільський фінансово-економічний інститут. Працював на виробництві на посадах бухгалтера-ревізора і головного бухгалтера у будівельній галузі. З 1975 року – на викладацькій роботі. Працював на посадах викладача, доцента, заступника декана, завідувача кафедри у вузах Тернополя, Ленінграда, Костроми. Закінчив аспірантуру при Ленінградському інституті радянської торгівлі ім. Ф. Енгельса і захистив у 1981 році кандидатську дисертацію на тему "Бух галтерський облік і контроль капітальних вкладень". Навчався в докторантурі при Тернопільській академії народного господарства і у 2002 році захистив докторську дисертацію на тему "Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств: методологія та організація".

Основу наукових інтересів Крупки Я.Д. представляють проблеми обліку, аналізу, аудиту інвестиційної діяльності підприємств. За результатами наукових досліджень ним опубліковано дві особисті монографії:

1. Прогресивні методи оцінки та обліку інвестиційних ресурсів. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. Розглядаються найбільш актуальні питання оцінки та обліку інвестиційної діяльності підприємств, фірм, компаній. Висвітлюються принципові підходи до формування та використання інвестиційних ресурсів, їх обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності за національними і міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. Розглядаються методологічні принципи і розроблена методика оцінки інвестиційної привабливості окремих інвестиційних проектів та підприємств в цілому.

2. Облік інвестицій. – Тернопіль: Економічна думка, 2001. Монографія присвячена актуальним питанням оцінки, обліку та розкриття інформації у сфері інвестування. Інвестиційні процеси, що відбуваються на підприємстві, окреслені і представлені як окремий, самостійний вид діяльності. Проблеми обліку капітальних та фінансових інвестицій розкриваються відповідно до національних та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Акцентується увага на необхідність врахування національних особливостей економіки, пошук альтернативних варіантів оцінки майна та інвестицій, найбільш повне розкриття інформації у фінансовій звітності.

Всього п. Крупкою Я.Д. в різних виданнях опубліковано біля 80 наукових праць загальним обсягом понад 100 д.а. Він був учасником і виступав з доповідями на 13 конференціях, в т. ч. на 6 міжнародних.

Крупка Я.Д. є співавтором багатьох підручників та посібників, серед яких слід виділити:

1. Бухгалтерський облік в умовах реформування економіки. Навчальний посібник. – Київ: ІСДМ МОУ, 1995.

2. Бухгалтерський облік: практичний посібник, нормативне забезпечення. – Київ: ІЗМН МОУ, 1996.

3. Інвестиційний бізнес-план. – К.: ІЗМН МОУ, 1997.

4. Вдосконалення методики обліку інвестиційної діяльності та будівельного виробництва. – Тернопіль: Економічна думка, 1998.

5. Бухгалтерський облік: особливості в галузях економіки. – Тернопіль: Економічна думка, 1999.

6. Бухгалтерський облік за національними стандартами. – Тернопіль: Економічна думка, 2000.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74