Західний науковий центр НАН України та МОН України

ІВАНУХ
Роман Андрійович

Доктор географічних наук. Головний науковий співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України.

Службова адреса: м. Львів, вул. Козельницька, 4.

Народився 1 жовтня 1932 p. в селі Дрогоєві Перемишльського повіту в Польщі. З 1938 p. по 1944 p. навчався у початковій школі в селі Дрогоєві. В 1945 р. був депортований на Україну в село Верхня Білка Новояричівського району Львівської області. З 1945 по 1948 р. навчався у Верхньобілківській семирічній школі, а з 1948 р. по 1951 р. у 44 середній школі м. Львова. В 1951 р. поступив на географічний факультет Львівського державного університету ім. І. Франка, який закінчив у 1956 р. Після закінчення університету працював в Інституті землеробства і тваринництва західних районів України, на Волинській обласній сільськогосподарській станції і у Львівському зооветеринарному інституті. В 1961 р. поступив в аспірантуру Інституту економіки АН УРСР і в 1964 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Розміщення і спеціалізація сільського господарства Львівської області". Після закінчення аспірантури працював молодшим і старшим науковим співробітником в Інституті економіки АН УРСР. В 1975 р. пройшов по конкурсу на старшого наукового співробітника у Раду по вивченню продуктивних сил України НАН України. В 1989 р. захистив докторську дисертацію на тему "Регіональні проблеми підвищення ефективності використання природних сільськогосподарських угідь Української РСР" по спеціальності 11.00.02 – Економічна і соціальна географія. В 1975 р. пройшов по конкурсу на старшого наукового співробітника Ради по вивченню продуктивних сил України АН України, а в 1997 році був переведений на роботу в Інститут регіональних досліджень НАН України.

Основними напрямами наукових досліджень були економіка і організація сільського господарства та промисловості; розвиток і розміщення продуктивних сил, основні напрями відтворення, охорони і раціонального використання природних ресурсів. З досліджуваних проблем опубліковано понад 200 друкованих праць, в тому числі 14 монографій, з них 2 індивідуальні, 5 підручників з економіки сільського господарства, 4 довідники: "Економічні показники сільського господарства".

Иванух Р.А. Природные ресурсы сельскохозяйственного производства Украинской ССР. – К.: Наукова думка, 1984. – 286 с.

Іванух Р.А. Охорона і раціональне використання природно-ресурсного потенціалу сільського господарства. – К.: Урожай, 1985. – 285 с.

Значна кількість наукових праць видана в Росії, Білорусії, Румунії Словаччині та Польщі.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74