Західний науковий центр НАН України та МОН України

ХОРОНЖИЙ
Андрій Гнатович

Доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри соціології Львівського національного університету ім. І. Франка.

Службова адреса: 79008, м. Львів, проспект Свободи, 18; тел. 74-23-82, 96-41-28.

Народився 2 березня 1933 року в селі Лучицях Сокальського району Львівської області. У 1962 році закінчив Донецький інститут радянської торгівлі. З 1966 року навчався в аспірантурі у Львівському державному університеті імені Івана Франка. У 1969 році закінчив аспірантуру і захистив кандидатську дисертацію на тему: "Оборотні засоби промислових підприємств та їх ефективність". Докторську дисертацію на тему: "Інтенсифікація процесу управління основною ланкою народного господарства (на прикладі ВО і НВО)" за спеціальністю 08.00.21 – Економіка, планування, організація управління промисловістю та їх галузями – захистив у 1989 році в Інституті економіки промисловості Академії наук УРСР. Наукову ступінь доктора економічних наук присуджено у 1990 році, а вчене звання професора кафедри соціології присвоєно у 1991 році. Нагороджений знаком "Відмінник освіти України".

Основні показники наукової діяльності. Наукові інтереси сформував на базі актуальних проблем вдосконалення і розвитку соціального управління і самоврядування, аналітичної соціології та способу життєдіяльності людей. Постановка і дослідження проблем з названих напрямків дали змогу сформулювати оригінальні концепції, підходи і методи їх вирішення. Зокрема, сформульовано концепцію інтенсифікації процесу управління, яка ґрунтується на ущільненні управлінських операцій. Розробив і обґрунтував для дослідження складних проблем соціального управління і самоврядування метод декомпозиції, який полягає у їх розчленуванні на частинні (локальні) проблеми. Узагальнення результатів вирішення частинних (локальних) проблем становить результат вирішення складної проблеми. Розвинув структурно-функціональний підхід до соціального управління і самоврядування, який базується на функціях управління. Довів, що обсяги робіт у розрізі функцій управління стають основою організаційної побудови управлінського апарату та оптимізації апарату структурних підрозділів. Уміло поєднав теоретико-методологічні аспекти з конкретними соціологічними дослідженнями, що дозволило розвинути аналітичну соціологію і застосувати її для вивчення і дослідження соціальної та економічної сфер у регіоні. Успішно здійснює керівництво науково-дослідними темами кафедри, пов’язаними з аналітичною соціологією.

Опублікував одноосібну монографію за назвою "Організація управління виробничим об’єднанням" (Львів: Вища школа, 1985). У монографії розглядаються теоретичні і методичні питання організації управління виробничим об’єднанням, аналізуються організаційні структури і процеси управління, показані шляхи їх раціоналізації та вдосконалення. Запропоновані нові ситуаційні, системні і комплексні підходи до вирішення широкої низки проблем управління, як глобальних, так і локальних. Всього опублікував 102 наукові праці. Підготував 5 кандидатів наук з економіки та соціології. Здійснює керівництво аспірантами з тематики аналітичної соціології і забезпечує на високому професійно-кваліфікаційному рівні підготовку фахівців соціологів-аналітиків. Розробив методичні вказівки викладання основ соціального управління, економічної соціології і соціології менеджменту.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74