Західний науковий центр НАН України та МОН України

ХМІЛЬ
Федір Іванович

Доктор економічних наук, професор. Завідувач кафедри менеджменту Львівської комерційної академії, професор кафедри управління Малопольської вищої економічної школи в м. Тарнов (Польща).

Службова адреса: 79601, Львів, вул. Туган-Барановського 10, тел. (0322) 797668.

Народився 18 червня 1947 р. в с. Сиволож Борзнянського району Чернігівської області.

Закінчив Львівський торговельно-економічний інститут (тепер Львівська комерційна академія) у 1971 р.

Навчався в аспірантурі Львівського торговельно-економічного інституту (кафедра економіки торгівлі) в 1971-1973 pp.

Кандидатську дисертацію "Визначення товарно-групових витрат обігу та їх використання в економічній роботі" захистив у 1977 p.

Докторську дисертацію "Менеджмент організацій в умовах трансформації економіки України" захистив у 1998 p. (затверджений ВАКом України у 1999 p.).

Основні показники наукової діяльності. Основна сфера наукових інтересів – обґрунтування наукових основ вітчизняного менеджменту. В цьому напрямі визначений склад та аргументований зміст понятійно-категорійного апарату, як теоретичної основи вітчизняної науки менеджменту; виявлений комплекс чинників зовнішнього середовища діяльності виробничо-господарських організацій в умовах перехідної економіки, що формують сучасну практику менеджменту в Україні; розроблена методологія програмованого активно-адаптивного управління діяльністю виробничо-господарських організацій в умовах нестабільного соціально-економічного середовища, методика реструктуризації виробництва і управління в корпоратизованих підприємствах; обґрунтовані основні напрями становлення нової системи соціально-психологічних відносин у трудових колективах та культури організацій.

Автор одної одноосібної монографії "Становлення сучасного менеджменту в Україні (проблеми теорії та практики)" (Львів: ЛКА, 1996. – 15 д. а.). У монографії здійснений науковий аналіз проблем розвитку вітчизняного менеджменту, його ролі в процесі соціально-економічних реформ у суспільстві. Визначені ключові віхи, досягнення яких дасть змогу побудувати систему управління виробничо-господарськими організаціями, яка поєднувала б національно-етнічні, економічні, світоглядні особливості українського суспільства із здобутками світової науки й практики управління.

Загальна кількість наукових публікацій – більше ста.

Публікації за кордоном: ‘The social responsibility of business in Ukraine" (Угорщина, матеріали Міжнародної конференції, 2000 p.); "Formowanie kultury organizacji w warunkach rozwoju postsocialistycznego" (Польща, Матеріали наукової конференції, 2002 p.).

Одноосібні підручники та посібники:

1.  Ділове спілкування: Навч. посібник. – К.: Укоопспілка, 1993. – 5,90 д. а.

2.  Менеджмент: Підручник. – К.: Вища школа, 1995. – 19,80 д. а.

3.  Основи теорії менеджменту. Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 8,65 д. а.

4.  Організаційно-кооперативна робота: Навч. посібник. – К.: Укоопспілка, 1996. – 3,75 д. а.

5. Практичні завдання менеджменту торговельного підприємства: Навч. посібник. – К.: Укоопспілка, 1996. – 4,15 д.а.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74