Західний науковий центр НАН України та МОН України

ГУЦАЙЛЮК
Зіновій Володимирович

Доктор економічних наук, професор. Академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя.

Службова адреса: 46001, Тернопіль, вул. Руська, 56; тел. 22-41-81.

Народився 6 січня 1950 року в с. Супранівка Підволочиського району Тернопільської області. Закінчив у 1971 році Тернопільський фінансово-економічний інститут за спеціальністю "Бухгалтерський облік в промисловості". З 1973 по 1975 рік навчався в заочній аспірантурі на економічному факультеті Львівського державного університету ім. Ів. Франка. У 1977 році захистив у Ленінградському фінансово-економічному інституті кандидатську дисертацію на тему: "Удосконалення обліку виробничих витрат і оперативного контролю собівартості продукції в цукровій промисловості". Над докторською дисертацією на тему "Облік і контроль в управлінні ефективністю виробництва (методологічні та організаційний аспекти на прикладі харчової промисловості)" працював самостійно. Захистив її у 1992 році в Київському інституті народного господарства.

Основні показники наукової діяльності. Бухгалтерський облік, аналіз господарської діяльності і аудит. Займався проблемами реформування системи обліку стосовно до вимог ринкового середовища. Розвинув в обліковій науці новий напрям, пов’язаний з розробкою методологічних та організаційних проблем обліку і контроль ефективності виробничих процесів у харчовій промисловості. Сформулював концептуальні засади аудиту і аудиторської діяльності в умовах формування ринкового середовища.

Брав участь у розробці проектів законів "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та "Про аудиторську діяльність в Україні".

Опублікував чотири монографії.

1. Учет материальных ресурсов в пищевой промышленности. – К.: Техніка, 1983. – 104 с.

Розглянуто суть матеріальних ресурсів, шляхи їх раціонального використання. Особлива увага приділена організації обліку надходження, наявності та витрачання матеріалів. Дані конкретні рекомендації по покращанню обліку відходів, паливно-енергетичних ресурсів і тари.

2. Учет и контроль эффективности производства в пищевой промышленности. – М.: Агропромиздат, 1985. – 120 с.

Розглянуто методологічні питання обліку, аналізу і контролю показників ефективності виробництва в галузях харчової промисловості. Дано конкретні рекомендації по удосконаленню обліку сировини і матеріалів, ремонту та руху основних фондів, праці і заробітної плати.

Досліджено проблеми організації економічного і оперативного аналізу та контролю показників ефективності виробництва на підприємствах харчової промисловості.

3. Учет в управлении предприятиями и объединениями пищевой промышленности. – М.: Агропромиздат, 1988. – 160 с.

Розглянуто принципи управління, характер взаємозв’язків основних його функцій, роль і місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємствами та об’єднаннями харчової промисловості. Описано реальний стан і дані конкретні пропозиції з підвищення інформативності бухгалтерського обліку засобів і предметів праці, праці та її оплати, витрат на виробництво та реалізацію продукції, фінансових результатів.

4. Учет и контроль производственных отходов. – М.: Финансы и статистика, 1990. – 80 с.

Розглянуто актуальні питання первинного, аналітичного і синтетичного обліку виробничих відходів на промислових підприємствах. Запропонована методика витрат по підготовці відходів до реалізації юридичним і фізичним особам.

Загальна кількість основних публікацій – 111.

Перекладена на польську мову і опублікована у журналі "Рахунковець" (1980, № 5) стаття "Про облік затрат і калькулювання собівартості продукції на підприємствах харчової промисловості". Це був передрук з московського журналу "Бухгалтерский учет" (1979, № 10).

Всього підготовлено 8 кандидатів економічних наук.

Одноосібних підручників і посібників нема.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74