Західний науковий центр НАН України та МОН України

ГАРАСИМ
Петро Миколайович

Доктор економічних наук, професор. Декан економічного факультету, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту Львівського державного аграрного університету.

Службова адреса:

Народився 22 червня 1953 р. в селі Щеплоти Яворівського району Львівської області. З 1960 р. по 1964 р. навчався в Щеплотинській початковій школі, з 1964 р. по 1968 р. навчався в Завадівській восьмирічній школі, з 1968 р. по 1969 р. навчався в Немирівській середній школі Яворівського району, Львівської області. В 1971 р. поступив та в 1975 р. закінчив з відзнакою економічний факультет Львівського державного сільськогосподарського інституту за спеціальністю бухгалтерський облік в сільському господарстві. З 1975 р. по 1976 р. заступник головного бухгалтера в колгоспі ім. Мічуріна Буcького району, Львівської області. З 1976 р. по 1977 р. старший економіст-контролер обласного управління сільського господарства Львівського облвиконкому. З 1978 р. працюю в Львівському державному аграрному університеті, спочатку асистент, старший викладач, доцент кафедри статистики і аналізу. З 1997 р. завідувач кафедри бухгалтерського обліку і фінансів та після поділу кафедри з 1999 р. і по даний час завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. В 1984 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: "Шляхи підвищення економічної ефективності використання основних виробничих фондів в умовах спеціалізації виробництва продукції в скотарських колгоспах (на прикладі Лісостепової зони Львівської області), і в 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Методологічні аспекти оцінки, ефективності та відтворення основних фондів при реформуванні сільськогосподарських підприємств (на матеріалах Західного регіону України)". З 2001 р. академік АЕН України, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту. З 1993 р. і по даний час декан економічного факультету Львівського державного аграрного університету.

Провідні напрямки наукової діяльності: проблеми ефективності використання виробничих ресурсів в агропромисловому комплексі; проблеми вдосконалення взаємовідносин між підприємствами і сферами АПК та обслуговуючих їх організацій і галузей економіки; принципи ринкової економіки; реструктуризація матеріально-технічної бази агропромислового комплексу; проблеми фінансово-кредитного обслуговування підприємств; проблеми вдосконалення оцінки майна і обліку та оподаткування підприємств.

В одноосібній монографії "Ефективність відтворення та оцінка основних фондів сільського господарства Західного регіону України". – Львів: ЛДСГІ, 1996. – 198 с. автором обґрунтовано методологічні підходи до оцінки основних засобів при інфляційних процесах, розроблено рекомендації щодо підвищення економічної ефективності основних виробничих фондів для різних природно-економічних зон Західного регіону України, обґрунтована потреба в основних фондах селянських (фермерських) господарств.

Всього опубліковано 185 наукових і навчально-методичних праць, з них 9 монографій, 5 брошур, 3 навчальні посібники.

Основні з них:

1. Гарасим П.М., Черевко Г.В. Аграрна економіка: реформи та стабілізація кризи. – Львів: Українські технології, 1998. – 98 с.

2. Гарасим П.М., Гарасим А.П., Хомин П.Я. Податковий облік і звітність на підприємствах (єдність і розходження з національними стандартами). – Львів: Українські технології, 2001. – 167 с.

3. Облік в акціонерних товариствах різних галузей: Навчальний посібник. – Тернопіль: Економічна думка, 2000. – 380 с. (у співавторстві).

4. Управлінський облік і звітність на підприємствах різних галузей: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2000. – 288 с. (у співавторстві).

5. Реформування майнових відносин на підприємствах АПК: Практичний посібник. – Київ: Інститут аграрної економіки, 2001 (у співавторстві).

Активний учасник міжнародних конференцій, неодноразово приймав участь в Конгресах економістів-аграрників України, Польщі, Чехії.

Керує підготовкою аспірантів і здобувачів за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК. За вказаною спеціальністю підготовлено трьох кандидатів економічних наук.

На перспективу передбачається:

-  поглибити вивчення методичних, законодавчих, нормативних та практичних аспектів реформування майнових відносин у підприємствах агропромислового комплексу;

-  продовжити дослідження щодо проблеми вдосконалення оцінки майна та оподаткування підприємств;

-  працювати над вдосконаленням методології обліку в умовах ринкової економіки та трансформації національної системи обліку;

-  розробляти і вдосконалювати документацію та реєстри бухгалтерського обліку у сільськогосподарських підприємствах.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74