Західний науковий центр НАН України та МОН України

ДЗЮБЛЮК
Олександр Валерійович

Доктор економічних наук, доцент. Завідувач кафедри банківської справи Тернопільської академії народного господарства.

Службова адреса: м. Тернопіль, 46004, вул. Львівська, 11; тел.: (0352) 22-45-83.

Народився у 1971 році в м. Тернополі. У 1992 році закінчив кредитно-економічний факультет Тернопільського інституту народного господарства за спеціальністю "Фінанси і кредит", спеціалізацією "Кредит". Понад 2 роки працював у комерційному банку за спеціальністю. З 1994 р. – на посадах старшого викладача, доцента ТАНГ, а з 2001 р. – очолює кафедру банківської справи. У 1992-1995 рр. навчався в аспірантурі Тернопільської академії народного господарства. У 1995 році в Київському національному економічному університеті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: "Основи організації та функціонування комерційних банків в умовах ринкової економіки" за спеціальністю 08.04.03 – "Кредит, банківська справа і грошовий обіг". З 1998 р. зарахований здобувачем наукового ступеня на кафедру банківської справи Київського національного економічного університету. У 2001 р. у цьому ж університеті захистив докторську дисертацію на тему: "Організація грошово-кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України" за спеціальністю 08.04.01 – "Фінанси, грошовий обіг і кредит".

Основні показники наукової діяльності. Основною сферою наукових інтересів є питання, пов’язані із функціонуванням банківської системи України в умовах становлення і розвитку ринкової економіки. Спрямованість наукової діяльності пов’язана із вирішенням проблем оптимізації роботи інститутів кредитної системи в перехідний до ринку період, зокрема: удосконалення депозитної політики комерційних банків і роботи, пов’язаної із формуванням власного банківського капіталу; розробка основних напрямів кредитної політики банку й обґрунтування пріоритетних напрямів кредитних операцій; оптимізація кредитного процесу; управління активами і пасивами комерційного банку та підтримання фінансової стійкості банківських установ на ринку; формування процентної політики банку й забезпечення дохідності його активних операцій; управління ризиками банківської діяльності; оптимізація роботи центрального банку; розробка стратегії грошово-кредитного регулювання економіки і передавального механізму впливу монетарних важелів на реальний сектор; оптимізація застосування основних інструментів реалізації грошово-кредитної політики.

Дзюблюк О.В. є автором понад 60 наукових публікацій, включаючи 2 одноосібні монографії. Перша з них "Комерційні банки в умовах переходу до ринкових відносин" (Тернопіль, 1996) присвячена аналізу проблем організації діяльності комерційних банків в період становлення ринкової економіки. В роботі розглянуті основні аспекти функціонування комерційного банку як самостійного акціонерного підприємства через призму його організаційної побудови, управління та порядку здійснення основних видів активних і пасивних операцій, а також окремих напрямків інвестиційної діяльності та надання трастових послуг.

У другій монографії "Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкового реформування економіки" (Київ, 2000) розглядаються основні теоретичні аспекти суті й природи грошово-кредитних відносин суспільства в умовах перехідного періоду та роль банківської системи як основного інституційного механізму, що забезпечує практичну організацію даної форми взаємин між учасниками відтворювального процесу. Аналізуються базові елементи взаємодії між суб’єктами ринку у грошово-кредитній сфері – на макро- та мікроекономічному рівнях – в плані реалізації монетарної політики центральним банком, забезпечення регулятивного впливу на кредитну активність комерційних банків, а також реалізації останніми позичкових операцій як необхідної умови ефективного провадження господарської діяльності у всіх секторах економіки. Відображено ряд практичних рекомендацій щодо вдосконалення указаних аспектів функціонування банківської системи у сфері організації грошово-кредитних відносин.

Монографії і публікації Дзюблюка О.В. у провідних фахових виданнях України ("Вісник НБУ", "Банківська справа", "Фінанси України", "Економіка України", "Вісник ТАНГ") загалом утворюють істотний внесок у той розділ економічної науки, котрий стосується проблем теорії грошей, кредиту і банківської справи в умовах трансформації економічної системи на ринкових засадах.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74