Західний науковий центр НАН України та МОН України

ДОЛІШНІЙ
Мар’ян Іванович

Академік НАН України, доктор економічних наук, професор. Заслужений діяч науки і техніки України. Директор, завідувач відділу регіональної соціально-економічної політики та територіального управління Інституту регіональних досліджень НАН України. Голова Державного Західного наукового центу НАН України та Міннауки України. Член Президії НАН України.

Службова адреса: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4; тел.: 70-71-68.

Народився 1 травня 1936 року в м. Львові.

У 1958 році закінчив Львівський політехнічний інститут. 1965-1968 рр. – аспірантура Львівського лісотехнічного інституту.

Кандидат економічних наук – 1969 рік. Тема дисертації "Основні виробничі фонди та шляхи покращання їх використання (на прикладі меблевої промисловості Львівської області)".

Доктор економічних наук – 1980 рік. Тема дисертації "Соціально-економічні проблеми використання трудових ресурсів (регіональні аспекти дослідження)".

Доктор економічних наук (1980), професор (1982), академік НАН України (1997), заслужений діяч науки і техніки України (1991), лауреат премій ім. О.Г. Шліхтера (1983) та ім. М.І. Туган-Барановського (1996), нагороджений орденами і медалями (в т. ч. орденом "За заслуги" II ступеня (2001), Почесною відзнакою Президента України (1996).

Член Президії НАН України (01601 м. Київ 30, вул. Володимирська, 54).

Голова Західного наукового центру НАН України (79000, м. Львів, вул. Матейка, 4).

M.I. Долішній – відомий вчений у галузі регіональної економіки. Працює над вирішенням фундаментальних та прикладних проблем розвитку регіонів України, формуванням методико-теоретичних основ регіональної політики в державі. Ним розроблено механізми, визначено форми та окреслено методи територіального управління в багатьох галузях і сферах народного господарства в умовах його ринкової трансформації з особливим акцентом на забезпеченні цілісності та унітарності держави, визначено основний зміст економічного механізму регулювання регіонального розвитку, реалізації науково-технічної, гуманітарної, фінансово-кредитної та податкової політики, а також зовнішньоекономічних зв’язків у регіонах України.

Автор більше 500 наукових праць, в т. ч. 20 монографій, з них 3 – індивідуальні.

Долішній М.І. Трудові ресурси промисловості. – К.: Техніка, 1975. – 224 с.

Розкрито взаємозв’язок та взаємозалежність між трудовими ресурсами та розвитком промисловості, науково-технічним прогресом, інтенсифікацією виробництва, розвитком економіки у великих та малих містах. Основну увагу зосереджено на регіональних факторах використання трудових ресурсів: розміщенні підприємств, спеціалізації та внутрішньо регіональній кооперації, створенні виробничих об’єднань, плинності кадрів та внутрішньої міграції населення. Висвітлено питання підготовки кадрів в галузі профтехосвіти та на виробництві, питання кваліфікації працівників та організації працевлаштування.

Долишний М.И. Формирование й использование трудових ресурсов. – К.: Наукова думка, 1978. – 272 с.

Висвітлено проблеми теорії та практики комплексного використання трудових ресурсів регіону в умовах науково-технічної революції. Розкрито та обґрунтовано шляхи оптимальної зайнятості трудових ресурсів. Викладено сутність та критерії ефективної зайнятості, основні напрями розподілу робочої сили у виробництві та сфері послуг. Запропоновану класифікацію соціально-економічних факторів ефективного використання трудових ресурсів. Розроблено рекомендації із вдосконалення балансових розрахунків трудових ресурсів регіону.

Долишний М.И. Социально-экономические проблемы непроизводственной сферы. – К.: Наукова думка, 1984. – 214 с.

На великому фактичному матеріалі досліджено роль невиробничої сфери у розвитку народногосподарського комплексу країни. Велику увагу приділено регіональним особливостям формування та розвитку галузей побутового, комунального, торговельного обслуговування, а також питанням зайнятості населення. Показано шляхи економії праці у невиробничій сфері.

Долішній М.І., Злупко С.М., Писаренко С.М. та ін. З новаторських позицій у руслі традицій Львівської трудоресурсної наукової школи на основі аналізу статистичних матеріалів, результатів проведених соціологічних досліджень та інших джерел досліджуються вузлові проблеми теорії і практики розвитку трудового потенціалу, механізм його реалізації в умовах формування національної економічної системи із врахуванням регіональних особливостей і резервів економічного зростання.

Долішній М.І., Бєлєнький П.Ю., Бойко Є.І. та ін. Регіональна політика: методологія, методи, практика. – Львів.: ДПА Друк, 2001. – 720 с.

З позицій сучасного рівня економічної науки та суміжних з нею знань досліджено теоретичні і методичні основи регіональної політики. На підставі дослідницького досвіду Львівської економічної школи висвітлено наукові основи регіональної соціально-економічної політики, зарубіжний досвід формування регіональної політики, принципи і методи державного регулювання та місцевого самоврядування, регіональні аспекти розвитку підприємництва, формування регіональної фінансово-кредитної та податкової політики, проблеми формування та реалізації регіональної науково-технічної політики, соціальні аспекти регіональної політики, принципи і методи управління розвитком великих міст, регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв’язків.

Багато наукових праць видано за кордоном, в тому числі у Польщі, Словаччині, Росії, Білорусі, ФРН та Китаї.

Як головний редактор журналу "Регіональна економіка", член редакційної колегії журналу "Економіка України" сприяє розвитку економічної науки в Україні та її регіонах.

Ініціатор і організатор міжнародних форумів і конференцій, зокрема, V Міжнародного конгресу українських економістів, в складі офіційних делегацій представляє українську економічну науку за кордоном.

Як голова Західного наукового центру НАН України проводить активну політику по інтеграції наукових колективів у європейський та світовий наукові процеси.

Під безпосереднім керівництвом M.I. Долішнього сформована школа науковців-професіоналів, підготовлено 10 докторів наук і більше 70 кандидатів наук.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74