Західний науковий центр НАН України та МОН України

ДАЙНОВСЬКИЙ
Юрій Анатолійович

Доктор економічних наук, професор. Декан факультету міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії.

Службова адреса: 79005, м. Львів, вул. Братів Тершаківців, 2а, кімната 315, тел. (0322) 79-76-04, (0322) 79-76-37.

Народився 25 березня 1955 р. у м. Львові.

Закінчив середню школу № 35 у м. Львові у 1972 р. і Львівський торговельно-економічний інститут (нині – Львівська комерційна академія) у 1976 р. за спеціальністю "Економіка торгівлі".

У 1979-1981 р. навчався в заочній аспірантурі на кафедрі ринкознавства Московського кооперативного інституту. У 1981 р. захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 "Економіка, організація управління і планування народного господарства (торгівля)" на тему: "Методические вопросы оценки сбалансированности внутригрупповой структуры спроса и товарного предложения" у спеціалізованій вченій раді Московського кооперативного інституту.

У 1976–1987 рр. працював у Львівському проектно-технологічному інституті АСУ Центроспілки, займався створенням проектів автоматизованих систем управління в організаціях споживчої кооперації. У 1987-1992 рр. доцент, з 1991 р. – зав. кафедрою комерційної діяльності Інституту підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Мінпромзв’язку, займався консультуванням і впровадженням нових економічних механізмів діяльності промислових підприємств. В 90-х роках активно співпрацював з численними підприємницькими структурами, займався узагальненням ефективних методів їх діяльності.

З 1992 р. до теперішнього часу працює на кафедрі маркетингу Львівської комерційної академії. У 2000 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.02 "Підприємництво, менеджмент та маркетинг" на тему: "Методологічні основи формування управлінських рішень у підприємництві" у спеціалізованій вченій раді Інституту регіональних досліджень НАН України. З 2001 р. – професор кафедри маркетингу, у 2000-2002 рр. – декан факультету міжнародних економічних відносин Львівської комерційної академії.

Основна сфера наукових інтересів – розробка методології генерації рішень у бізнесі, формування банку прийомів підприємницької діяльності, маркетингу та менеджменту. Особисто вирішені наукові проблеми: запропоновані методологія і методика вдосконалення процесу управління на основі зведення множини можливих рішень до обмеженого набору стандартизованих рішень; розроблена структурна модель стандартизованого рішення і сформовані набори значень його елементів; запропоновані методики пошуку рішень шляхом комбінування різних типових значень їх елементів; обґрунтована концепція формування, організації, розвитку і використання банку бізнес-рішень, застосування якого зменшує ризик помилкових рішень, підвищує оперативність пошуку прийнятних рішень, інтенсифікує процес освоєння спеціалістами прикладних аспектів діяльності у нових сферах.

Одноосібно видано 4 книги:

1. Ефективні рішення в мікроекономіці. – Львів: Ініціатива, 1997. – 160 с. (викладено систематизований перелік рішень, які використовуються в процесі управління на мікроекономічному рівні);

2. 505 приемов бизнеса. – К.: А.С. К., 1998. – 272 с. (представлений банк прийомів активного маркетингу та менеджменту, ефективні методи діяльності у різних сферах бізнесу);

3. Маркетингові прийоми (навчальний посібник). – К.: А.С. К., 1998. – 112 с.(викладені ефективні прийоми маркетингової діяльності, товарної і цінової політики, реклами, психології комерційного спілкування);

4. Теорія і практика формування банку прийомів бізнесу. – Львів: Каменяр, 1998. – 208 с. (обґрунтована доцільність використання банку прийомів в управлінні бізнесом, розроблена методологія створення такого банку).

Загальна кількість наукових публікацій – 130. До 1991 р. публікувався у таких загальновизнаних журналах як "Коммерческий вестник", "Экономические науки", "Экономика торговли", "Стандарты и качество". У період ринкових перетворень активно співпрацює з загальноукраїнськими бізнес-виданнями ("Галицькі контракти", "Діло", "Акценти"). За останні роки (1997-2002) опублікував більше 40 статей у фахових виданнях з економічних наук.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74