Західний науковий центр НАН України та МОН України

БЕРЕЗІВСЬКИЙ
Петро Степанович

Доктор економічних наук, професор. Заступник декана економічного факультету з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри організації виробництва і агробізнесу ім. проф. Є. Храпливого Львівського державного аграрного університету.

Службова адреса: 80138, Львівська обл., Жовківський р-н, м. Дубляни.

Народився 11 березня 1951 р. в с. Білоголови Зборівського району Тернопільської області. У 1958-1966 рр. навчався в Білоголівській восьмирічній школі. У 1966 р. вступив до Кременецького сільськогосподарського технікуму, який закінчив з відзнакою у 1970 р. за спеціальністю "Агрономія".

Після закінчення технікуму П.С. Березівський був скерований на роботу в колгосп "Зоря комунізму" Зборівського району Тернопільської області на посаду агронома по захисту рослин.

У 1970-1972 рр. – служба у лавах Радянської Армії, у 1972-1977 рр. навчався у Львівському сільськогосподарському інституті (нині – державний аграрний університет) на економічному факультеті за фахом "економіка і організація сільського господарства", який закінчив у 1977 р. з відзнакою і присвоєнням кваліфікації економіста – організатора сільськогосподарського виробництва. Після закінчення вузу був скерований на кафедру організації виробництва в сільськогосподарських підприємствах Львівського сільськогосподарського інституту.

Працюючи асистентом кафедри, в 1983 р. захистив у спеціалізованій вченій раді Харківського сільськогосподарського інституту ім. В.В. Докучаєва кандидатську дисертацію "Продуктивність праці в молочному скотарстві та резерви її підвищення в умовах індустріалізації" (науковий керівник – д. е. н., професор В.А. Павчак)

В 1990 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри організації виробництва в сільськогосподарських підприємствах. З 1993 р. заступник декана економічного факультету з навчально-методичної роботи.

У 1998 р. захистив у спеціалізованій вченій раді Інституту аграрної економіки УААН докторську дисертацію "Ефективність виробництва і формування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні" з присудженням наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальності 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК (науковий консультант – д. е. н., старший науковий співробітник В.І. Криворучко).

З 2000 р. завідувач кафедри організації виробництва і агробізнесу ім. проф. Є. Храпливого Львівського державного аграрного університету.

Вчене звання професора кафедри організації виробництва і агробізнесу присвоєно у 2002 р.

П.С. Березівський опублікував 210 наукових і навчально-методичних праць, з них 130 наукових і 80 навчально-методичного характеру, в тому числі: 7 монографій (з них 2 одноосібні), 2 брошури одноосібні, 5 навчальних посібників (у співавторстві).

Основні монографії:

1. Біттер О.А., Березівський П.С., Мельник В.С. Ефективність сільськогосподарського виробництва і рівень життя сільського населення. – Львів: Українські технології, 1997. – 188 с.

2. Березівський П.С. Економічна ефективність скотарства та шляхи її підвищення. – Львів: Українські технології, 1998. – 158 с.

3. Березівський П.С. Ефективність виробництва і формування ринку продукції скотарства в Карпатському регіоні. – Львів: Українські технології, 1998. – 256 с.

Основні посібники:

1. Організація виробництва в аграрних формуваннях: Навчальний посібник. П.С. Березівський, Н.І. Михалюк (За ред. П.С. Березівського. – Львів: Українські технології, 2001. – 514 с.

2. Організація виробництва в аграрних формуваннях. Навчальний посібник: у схемах і коментарях. П.С. Березівський, Н.І. Михалюк / За ред. П.С. Березівського. – Львів: Українські технології, 2001. – 323 с.

Організація виробництва і підприємницької діяльності в аграрних формуваннях: Навчальний посібник для студентів агрономічних спеціальностей вищих аграрних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації. П.С. Березівський, Ю.Е. Губені, Н.І. Михалюк / За ред. П.С. Березівського. – Львів: Українські технології, 2002. – 536 с.

Приймав участь в міжнародних наукових конференціях і конгресах економістів-аграрників у Республіці Польща і має 4 наукових публікації в їхніх наукових виданнях.

П.С. Березівський здійснює керівництво науковою роботою кафедри по темі "Проблеми вдосконалення організаційно-виробничих структур аграрних підприємств та економічних взаємовідносин в сільському господарстві", а також є керівником комплексної науково-дослідної теми економічного факультету "Обґрунтування аграрної політики, спрямованої на ринкову трансформацію економіки АПК".

Провідними напрямами наукової діяльності П.С. Березівського є: обґрунтування шляхів удосконалення організації виробництва продукції скотарства; удосконалення методики визначення економічної ефективності продукції скотарства і системи показників для її оцінки; обґрунтування основних напрямів удосконалення економічних взаємовідносин виробників продукції скотарства з підприємствами переробки і агросервісу; системи внутрішньогосподарських виробничих відносин; проблеми ефективності виробництва і формування ринку продукції скотарства; реформування економіки і регулююча роль держави в умовах ринкової економіки; проблеми розвитку приватного сектора АПК; економічні моделі аграрного виробництва в пореформний період.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74