Західний науковий центр НАН України і МОН України

Урочисте засідання наукової Ради та виконкому ЗНЦ з нагоди 50-річчя утворення Західного наукового центру НАН України і МОН України

17 червня 2021 року в Актовій залі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося урочисте засідання наукової Ради та виконкому ЗНЦ з нагоди 50-річчя утворення Західного наукового центру НАН України і МОН України.
В заході взяли участь Президент Національної академії наук України академік НАН України Анатолій Загородній, віце-президент НАН України, в.о. головного ученого секретаря НАН України академік НАН України Вячеслав Богданов, наукова та освітянська громадськість західного регіону, а також представники влади міста та області.
Розпочав роботу засідання голова Західного наукового центру НАН України та МОН України, академік НАН України Зіновій Назарчук, який коротко окреслив основні етапи розвитку Західного наукового центру, розповів про історію його становлення та поділився вагомими досягненнями центру за пів століття діяльності. Історичний досвід та народна мудрість свідчать, що велике бачиться з відстані. Тим більше, коли історія становлення української науки, як і держави в цілому, насичена багатьма подіями, що різняться трагічністю й звитяжністю, зразками високого духовно-інтелектуального злету та пригнічення. Однак за будь-яких обставин є події, що знаменують важливі етапи поступу. Серед них важливим етапом для наукової громадськості України є створення у 1971 році п'яти наукових центрів Академії наук, у тому числі й Західного, оскільки масштабні і складні завдання розвитку виробничого потенціалу вимагали активізації та координації дій академічної, освітянської і галузевої науки регіонів, зосередження зусиль на вузлових міждисциплінарних проблемах. Створення регіональних наукових центрів стало вагомим кроком на шляху становлення української науки, особливо академічної, започаткувавши якісно новий етап у її розвитку.

Першим виконувачем обов’язків голови ЗНЦ був директор академічного Інституту геології і геохімії горючих копалин член-кореспондент АН УРСР Григорій Доленко. До складу ЗНЦ на час його створення увійшли 17 установ та підрозділів, які перебували у чотирьох західних областях. З них – 11 установ у м. Львові.

Вирішення цих завдань розпочав ЗНЦ під керівництвом академіка Ярослава Підстригача, який впродовж 18 років докладав багато зусиль для розвитку інтелектуального і науково-технічного потенціалу нашого краю. За історично короткий час в регіоні сформувались наукові колективи, які успішно розвивали дослідження в галузі математики, фізики, фізико-хімічних проблем руйнування і міцності матеріалів, біології, медицини, суспільних наук. Започатковані міжвідомчі науково-виробничі комплекси, завдяки яким здійснювали координацію та концентрацію зусиль учених на вирішення найбільш важливих для розвитку регіону проблем.

Ці традиції на початку нашої незалежності за суттєво інших економічних умов продовжив наступний голова ЗНЦ – академік Ігор Юхновський. Під його керівництвом активізувалося міжнародне співробітництво наукових колективів. Значного розвитку набула співпраця з ученими Польщі, Німеччини, Австрії. У Львові запрацював перший загальноакадемічний Інтернет провайдер УАРнет. Встановилась тісна співпраця ЗНЦ із Львівським відділенням Державного інноваційного фонду України, завдяки чому започатковане фінансування спільних інноваційних проєктів науковців і виробничників.

Під керівництвом академіка Мар’яна Долішнього ЗНЦ розвинув співпрацю вчених з органами регіональної влади. Науковці брали активну участь у розробленні та створенні програм розвитку територій, а також галузевих та природоохоронних програм. Започатковано видання щорічника "Бюлетень Західного наукового центру", у якому подається інформація про основні науково-організаційні заходи, які проводить ЗНЦ, друкуються аналітичні огляди та наукові повідомлення. Для підвищення ролі науки в розробленні і реалізації ефективної соціогуманітарної політики при ЗНЦ створили: Інститут соціогуманітарних проблем людини, Інститут транскордонного співробітництва, Навчально-науковий комплекс "Економосвіта".

«Приступивши до виконання обов’язків голови ЗНЦ у 2006 році, постійно відчуваю відповідальність за збереження та примноження цих славних традицій. Для цього насамперед піклуємось про відповідне кадрове забезпечення. За цей час ряди Академії вдалося поповнити 12 академіками та 16 членами-кореспондентами – працівниками установ Заходу України. З них 4 дійсних члени та 6 членів-кореспондентів Академії є науковцями закладів вищої освіти. Цим досягаємо ще однієї стратегічної цілі в роботі ЗНЦ – забезпечуємо більш тісний зв’язок академічної та освітянської науки. Стан науки визначає ступінь розвитку суспільства, його місце в сучасному світі. Ефективне використання науково-технічного потенціалу – один із вирішальних факторів розвитку економіки та зростання ефективності праці. З нагоди 50-річного ювілею Західного наукового центру я з приємністю вітаю кожного працівника, який віддає свої сили і наснагу для продовження і помноження традицій української науки!», – зазначив Зіновій Назарчук.
До присутніх звернувся Президент Національної академії наук України, академік НАН України Анатолій Загородній, який зазначив, що створення Центру стало вагомим підсумком багаторічного етапу формування та розвитку академічної науки в регіоні. На початок 1971 року в регіоні вже функціонувало 17 різнопрофільних наукових установ та підрозділів Академії, в яких працювало 526 наукових спів­робітників.

«Комплексні завдання економічного розвитку регіону потребували поглиб­лення координації різних секторів науки, об’єднання науковців різних галузей для вирішення практичних проблем регіонального характеру, організації тісної взаємодії науковців з органами місцевої влади. Саме цим було зумовлене прий­няте у 1971 році рішення про створення Західного наукового центру Академії наук. Це також відповідало політиці Академії та її очільника Бориса Євгеновича Патона, яка послідовно проводилась починаючи з 60-х років минулого століття, щодо пріоритетного розвитку наукового потенціалу в регіонах України.

Досягнення науковців Західного регіону України відзначено багатьма нагородами, чимало з них стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки, іменних премій Національної академії наук України. Приємно відзначити, що нині Західний науковий центр є одним з провідних наших регіо­нальних наукових центрів за всіма напрямами діяльності. На особливу увагу та схвалення заслуговує піклування центру про ство­рення умов для залучення молоді до наукової праці і досягнуті разом з Львівсь­кою облдержадміністрацією, Львівською обласною радою та Львівською міською радою здобутки в цьому напрямі. Центр вишукує нестандартні підходи до підготовки молоді для наукової роботи та її подальшої підтримки.

Шановні колеги! Ми високо цінуємо здобутки науковців Західного регіону України. Свідченням цього, зокрема, стали останні вибори до складу Академії, за підсумками яких З науковці регіону стали академіками і 8 – членами-кореспондентами НАН України. Це дійсно достойне поповненням Академії! Впевнений, що результати вашої натхненої праці й надалі становити­муть вагомий внесок у зміцнення нашої держави і сприятимуть її повноправному входженню до кола високорозвинених країн світу. Бажаємо всім вам миру, міцного здоров’я, родинного щастя, подальших творчих успіхів та нових досягнень у вашій благородній і такій необхідній для України справі», – підсумував Анатолій Глібович і побажав усім міцного здоров’я, успіхів та нових досягнень.
Після вітання Президента НАН України Анатолія Загороднього, віце-президент НАН України, в.о. головного ученого секретаря НАН України академік НАН України Вячеслав Богданов вручив дипломи новообраним членам НАН України, зокрема дипломи академіків НАН України отримали: Головач Юрій Васильович, Височанський Юліан Миронович, Гладишевський Роман Євгенович; дипломи членів-кореспондентів НАН України отримали: Пелих Володимир Олександрович, Гомонай Ганна Миколаївна, Новосядлий Богдан Степанович, Ангельський Олег Вячеславович, Наумко Ігор Михайлович, Завалій Ігор Юліянович, Муравський Леонід Ігорович, Сокіл Василь Васильович.

Принагідно Президія НАН України подякувала за багатолітню плідну співпрацю представникам українських науково-освітніх структур, які зробили вагомий внесок у розвиток науки на Заході України. Зокрема, відзнаку НАН України «За наукові досягнення» отримав академік НАН України Крижанівський Євстахій Іванович — ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни» нагородили Мельника Володимира Петровича — ректора Львівського національного університету імені Івана Франка, члена-кореспондента НАН України; Назарчука Зіновія Теодоровича — директора Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України, голову Західного наукового центру НАН України і МОН України, академіка НАН України; Яснія Петра Володимировича — ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, члена-кореспондента НАН України; відзнакою НАН України «За сприяння розвитку науки» - Ніроновича Івана Опанасовича - президента корпорації «Енергоресурс-Інвест»; відзнакою НАН України «За професійні здобутки» Бобала Юрія Ярославовича - ректора Національного університету «Львівська політехніка»; Скибу Миколу Єгоровича - ректора Хмельницького національного університету, доктора технічних наук; Почесною Грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України Кравціва Василя Степановича – директора Державної установи «Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України», доктора економічних наук; Максимчука Валентина Юхимовича – директора Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України, члена-кореспондента НАН України; Подякою НАН України Яворського Михайла Степановича - виконавчого директора Львівського обласного об’єднання організацій роботодавців, кандидата технічних наук.

З вітальним словом до поважного товариства звернувся заступник голови Львівської ОДА Іван Собко. «Розвиток України без належної освіти та науки неможливий. За ці 50 років шановне товариство науковців зробило великий внесок у розбудову нашої держави, адже інновації, що з’явились упродовж цього часу значно покращили рівень науки. Зараз важливо зберегти наукову еліту, втримати її на рідній землі та дати можливість творити в Україні. Щиро дякую за Вашу титанічну наукову працю!», – наголосив Іван Собко.
За сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий особистий внесок у розвиток науки почесною грамотою облдержадміністрації нагородили: Заячківську Оксану Станіславівну – доктора медичних наук, завідувача кафедри нормальної фізіології медичного факультету №2 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та Кіндрацького Богдана Ілліча – професора, завідувача кафедри автомобільного транспорту Інституту механічної інженерії та транспорту НУ «Львівська політехніка».

Також під час святкування ювілею Указом президента України за значний особистий внесок у державне будівництво, науково-технічний розвиток Української Держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю нагородили (посмертно) професора, старшого наукового співробітника Національного лісотехнічного університету України Стойка Степана Михайловича. Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки» надали завідувачеві відділу Інституту біології клітин Національної академії наук України, доктору біологічних наук Стойку Ростиславу Степановичу та провідному науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України Никифорчину Григорію Миколайовичу.
Науковців привітала секретар комісії з питань освіти, науки та інновацій Львівської обласної ради, завідувачка кафедри екології біологічного факультету Львівського університету Звенислава Мамчур. «Наші славетні вчені зробили великий внесок не лише в розвиток науки, але й усієї нашої держави. 50 років – це дата, яку не лише приємно святкувати, це той рубіж, після якого вже можна проводити глибокий комплексний аналіз досягнень. А головне – замислюватися про перспективи. Я вдячна усім, хто працює у цій сфері незважаючи на складні умови та виклики нашого часу. І я б дуже хотіла, аби наступної нашої зустрічі ми могли стверджувати, що в Україні вже настав сприятливий період для розвитку науки», – зазначила Звенислава Мамчур та вручила Грамоти обласної ради знаним науковцям за їх високі досягнення в розвитку вітчизняної науки. Зокрема, нагородили Романа Кушніра – академіка НАН України, професора, доктора фізико-математичних наук, директора Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України та Степана Павлюка – академіка НАН України, професора, доктора історичних наук, директора Інституту народознавства НАН України.
На завершення урочистостей до слова запросили першого заступника міського голови – заступника міського голови з економічного розвитку Андрія Москаленка. «У всі часи різні країни та міста змагалися за науковців, бо той, на чиєму боці наука – зрештою перемагає і задає тон усій світовій спільноті. Сьогодні ми зібралися для того, аби зафіксувати важливу дату – 50-річчя утворення Західного наукового центру НАН України та МОН України. Попереду нас чекають нові звершення та високі й амбітні цілі, а зараз я щиро дякую Вам за плідну кропітку працю», – акцентував Андрій Москаленко і вручив подяки міського голови Львова: Зинюку Олегу Дмитровичу - кандидату технічних наук, директорові Західного наукового центру НАН України і МОН України та Мриглоду Ігору Мироновичу – академіку НАН України, заступнику академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України. А також відзначив орденом директора Інституту Івана Франка НАН України члена-кореспондента НАН України Євгена Нахліка.
Бажаємо Вам, шановні науковці, щастя, здоров’я, творчого натхнення, нових звитяг на освітянській та науковій нивах. Віримо, що Ви і надалі своєю натхненною працею будете примножувати доробок вітчизняної науки на благо українського народу, во славу України !

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Засідання Ради Західного наукового центру з нагоди Дня науки
25 квітня 2024 року відбулася сесія Загальних зборів НАН України, під час якої було обрано дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України
Важливі зміни у правилах прийому до аспірантури у 2024 році
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74