Західний науковий центр НАН України та МОН України

Підсумки Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій»

23-25 жовтня 2019 року у Львові відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій».


Організатори конференції:

  • «Представництво Польської академії наук в Києві»
  • Західний науковий центр НАН України і МОН України
  • Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»
  • Інститут екології Карпат НАН України
  • Яворівський національний природний парк (Україна)

23 жовтня у Львівському будинку вчених відбулось відкриття та пленарне засідання Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми охорони навколишнього природного середовища українсько-польських прикордонних територій». В конференції взяли участь науковці та практики Польщі та України, зокрема із Львова, Києва, Запоріжжя, Харкова, Луцька, Варшави, Гданська, Любліна, Ярослава, а також консул Республіки Польща у Львові Кшиштоф Яховіч (Krzysztof Jachowicz), Віцемаршалек Люблінського воєводства Збігнєв Войцеховський (Zbigniew Wojciechowski), заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Максим Василишин та ін.
Із вступним словом виступив голова Західного наукового центру НАН України і МОН України академік НАН України Зіновій Назарчук (співголова програмного комітету конференції), який привітав присутніх і побажав плідного обговорення важливих проблем охорони та збереження природних ресурсів прикордонних територій України та Польщі. Відзначив, зокрема, ту вагому роботу, яку проводить Західний науковий центр через свої наукові секції, аналізуючи та пропонуючи заходи для запобігання техногенним катастрофам у Західному регіоні України у таких проблемних зонах, як Борислав, Калуш, Стебник, Новий Розділ, Львів та ін. Наголосив на необхідності науковцям разом із владними структурами докладати більше зусиль для запобігання і ліквідації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище регіону.
Директор «Представництва Польської академії наук в Києві» професор Henryk Sobczuk (Генрик Собчук, співголова програмного комітету конференції) у своєму вступному слові зазначив, що Польща і Україна мають спільно дбати про екологічний стан прикордонних територій. І конференція – відповідна нагода для обговорення науковцями разом із представниками владних структур актуальних проблем охорони та збереження природних ресурсів прикордонних територій України та Польщі, визначення заходів для запобігання та ліквідації негативного впливу господарської діяльності на навколишнє природне середовище, зокрема стану транскордонних вод (Західний Буг-Сян-Вісла-Балтійське море).


Заслухано пленарні доповіді:

  • Василишин Максим, заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА. Сучасний стан природоохоронних заходів Львівської ОДА в українсько-польському прикордонні.
  • Бутенко Ольга, доктор технічних наук, професор, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харків, Україна. Комплексний аналіз даних космічного моніторингу Землі для визначення тенденції зміни екологічного стану прикордонних територій України та Польщі.
  • Марискевич Оксана, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут екології Карпат НАН України, Львів, Україна. Природоохоронні об’єкти прикордонних територій України та Польщі.
  • Стадницький Юрій, доктор економічних наук, професор, Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України, Львів, Україна. «Економічні механізми забезпечення якості довкілля в українсько-польському прикордонні».
  • Горелик Станіслав, Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Моніторинг екологічного стану української частини басейну р. Західний Буг з оцінкою негативних наслідків забруднень на прикордонних територіях.

З цікавістю заслухали присутні виступ Збігнєва Войцеховського – Віцемаршалка Люблінського воєводства, Польща: Необхідна транскордонна співпраця між Україною та Польщею у сфері охорони навколишнього середовища.
Віцемаршалек повідомив, що добре знає проблеми прикордоння з обидвох сторін, позаяк відповідає за співпрацю воєводства із Україною та Білорусією. Висловив занепокоєння, що на Львівщині, і у Львові – зокрема, владні структури недостатньо уваги приділяють проблемам правильного поводження з відходами. Відтак – у Західний Буг Полтва несе багато забруднень. Переробка, утилізація сміття – ці процеси повинні бути питанням номер один для місцевої влади і для наукової спільноти. Збігнєв Войцеховський запропонував провести наступну конференцію у 2020 році у Польщі.


Учасники конференції взяли участь у Науково-практичному круглому столі за участю представників органів влади, науковців, експертів України та Польщі: «Механізми та реалізація заходів з охорони навколишнього природного середовища: досвід України та Польщі».

Під час засідання учасники засвідчили свій намір співпра­цювати в галузі охорони навколишнього природного середовища, проводити наукові дослідження, обмі­нюватись інформацією, впроваджувати інноваційні технології і організовувати про­світницькі заходи із залученням для цього власних фінансових і матеріальних ресурсів сторін й інших, не заборонених законодавством України, джерел підписанням Меморандуму про взаєморозуміння між Західним науковим центром НАН України і МОН України, Львівською обласною радою, Департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, Басейновим управлінням водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну і органами місцевого самоврядування Львівщини щодо співробітництва в галузі охорони навколишнього природного середовища в басейні річок Західного Бугу та Сяну.
24 жовтня, відповідно до програми конференції, відбулися секційні засідання у ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (м. Львів, вул. Козельницька, 4).


СЕКЦІЯ 1. Еколого-економічні та правові аспекти охорони навколишнього природного середовища прикордонних територій України та Польщі.

З доповідями виступили українські і польські науковці, які обговорили проблемні питання із еколого-економічних та інших аспектів природоохоронної діяльності. Зокрема, такі питання як: оцінка екологічної безпеки та екологічне оподаткування прикор­донних регіонів України та Польщі; інституційний базис екологічної політики; стан чистоти рік та повітря на східному прикордонні Підкарпаття; порівняльний аналіз управління транскордонними природними ресур­сами (на прикладі Волинської області та Люблінського воєводства).
СЕКЦІЯ 2. Еколого-природничі засади моніторингу та оцінки стану екосистем й оселищ на прикордонних територіях Польщі та України.

Учені Інституту екології Карпат НАН України разом з колегами з інших міст обговорили питання: збереження та відновлення екосистемного різноманіття лісових заповідних територій; проблеми та перспективи співпраці ландшафтних парків українсько-польського прикордоння; дослідження бріофлори регіонального ландшафтного парку «Равське Розточчя»; методи екологічного моніторингу та захисту довкілля та ін.
25 жовтня – науково-практичний виїзд учасників конференції у Яворівський національний природний парк (Львівська область, Яворівський район, селище Івано-Франкове).
Директор Яворівського національного природного парку заслужений природоохоронець України Михайло Біляк у розмові з учасниками конфе­ренції підкреслив, що Яворівський НПП, поряд із своєю основною місією, проводить ефективну міжнародну співпрацю, про що свідчать отримані гранти, а саме – реалізовується проект «РовеЛове-Розточчя – разом попри кордони».
Презентацію про діяльність Яворівського НПП представила заступник директора з наукової роботи Марія Лазурко, яка зазначила, що одним із завдань НПП є збереження, відтворення та раціональне використання типових і унікальних лісостепових ландшафтів та інших природних комплексів у межах Головного Європейського вододілу. Учасники конференції ознайомились з експозицією історичних знахідок в еколого-просвітницькому центрі, відвідали атракційно-рекреаційний осередок «Оселя Розточчя» в урочищі Мочарі. На відпочинковому осередку «Верещиця» учасники побачили хід реалізації проєкту «РовеЛове-Розточчя – разом попри кордони» – будівництво головного пункту перебування велотуристів Центрального велосипедного маршруту Розточчя від Красніка (Польща) до Львова.

На підсумковому засіданні директор Західного наукового центру НАН України і МОН України Олег Зинюк (голова організаційного комітету конференції), подякував усім за участь у конференції та висловив подяку директору «Представництва Польської академії наук в Києві» професору Генрику Собчуку за надану допомогу в проведенні конференції.

Олег Зинюк зазначив, що мети конференції досягнуто. Підготовлено основу для подальшої співпраці та розвитку наукових контактів у форматі можливих проєктів між інституціями Польської академії наук, Національної академії наук України, закладами вищої освіти України і Польщі, органами влади. Такі конференції сприяють інтеграції науки, освіти та економіки країн у міжнародний науково-освітній та суспільний простір.
Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Запрошуємо до участі в науковому семінарі «Кристалохімія: унікальність і багатогранність»
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74