Західний науковий центр НАН України та МОН України

Інформація про виїзне спільне засідання Рад Донецького і Західного наукових центрів НАН і МОНмолодьспорту України

11 жовтня 2012 року в м. Сєвєродонецьку Луганської області в рамках Договору про співробітництво між Донецьким науковим центром й Радою ректорів вищих навчальних закладів Донецького регіону і Західним науковим центром й Радою ректорів Львівського регіону відбулося виїзне спільне засідання Рад Донецького і Західного наукових центрів НАН і МОНмолодьспорту України.


Виїзне спільне засідання Рад Донецького і Західного наукових центрів НАН і МОНмолодьспорту України

Зустріч, що проводилася на базі Технологічного інституту (м. Сєвєродонецьк) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, в рамках усталених традицій між науковими спільнотами Сходу і Заходу України і була присвячена питанням перспектив сталого розвитку регіонів та подолання економічних і техногенних загроз, зібрала більше 40 делегатів-науковців і представників найбільших промислових підприємств хімічної та нафтопереробної промисловості Луганщини, серед яких керівники та провідні фахівці ПрАТ «Сєверодонецьке об’єднання «Азот», ПрАТ «Сєверодонецьке НВО «Імпульс», Науково-виробничого підприємства «Зоря», ПрАТ «Сєверодонецький НДІХІММАШ», Луганського інституту УкрНІІ Вуглезбагачення, «Інтергазсинтез», КП СТКЕ.


У засіданні брали участь більше 40 делегатів-науковців і представників найбільших промислових підприємств хімічної та нафтопереробної промисловості Луганщини

Раду Донецького наукового центру на засіданні представляли голова центру академік НАН України Герой України Шевченко Володимир Павлович, директор центру к.ф.-м.н. Коновалов Олександр Федорович, учений секретар центру к.е.н. Котова Наталія Іллівна, директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України академік НАН України Ковальов Олександр Михайлович, директор Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України академік НАН України Попов Анатолій Федорович, в.о. директора Інституту фізики гірничих процесів НАН України д.т.н. Гриньов Володимир Герасимович, директор НТЦ охорони надр і споруд при Українському державному науково-дослідному і проектно-конструкторському інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України к.г.-м.н. Кісельов Микола Миколайович, заступник директора Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О.Галкіна НАН України д.ф.-м.н. Криворучко Володимир Миколайович, директор Донбаського центру технологічної безпеки ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського» д.т.н. Корольов Володимир Петрович, зав. кафедрою фізичної хімії Донецького національного технічного університету д.х.н. Висоцький Юрій Борисович, голова Луганської науково-координаційної ради Донецького наукового центру НАН і МОНмолодьспорту України, ректор Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля член-кореспондент АПН України д.т.н. Герой України Голубенко Олександр Леонідович, учений секретар Луганської науково-координаційної ради Донецького наукового центру НАН і МОНмолодьспорту України, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України д.е.н. Заблодська Інна Володимирівна, директор Технологічного інституту (м.Сєверодонецьк) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля д.т.н. Поркуян Ольга Вікторівна, директор Інституту прикладної механіки і матеріалознавства Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля д.т.н. Соколов Володимир Ілліч, завідувачка кафедрою «Матеріалознавство» Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля д.т.н. Рябічева Людмила Олександрівна, заступник директора Технологічного інституту (м.Сєверодонецьк) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля к.х.н. Овсієнко Ольга Леонідівна.


На засіданні розглянуто питання забезпечення технологічної безпеки, використання сучасних технологій збереження енергії та матеріалів, впровадження методів контролю і моніторингу протикорозійного захисту і врахування корозійних втрат в економіці України

Для участі в засіданні від Ради Західного наукового центру прибули голова центру академік НАН України Назарчук Зіновій Теодорович, директор центру к.т.н. Зинюк Олег Дмитрович, учений секретар центру к.т.н. Корній Валентина Василівна, завідувач відділу Фiзико-механiчного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України д.т.н. Джала Роман Михайлович, завідувач відділу Фiзико-механiчного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України д.т.н. Никифорчин Григорій Миколайович, завідувач відділу Фiзико-механiчного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України д.т.н. Хома Мирослав Степанович, професор кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя д.т.н. Марущак Павло Орестович.


Роботу засідання відкрили голова Донецького наукового центру НАН і МОНмолодьспорту України академік НАН України Шевченко Володимир Павлович та голова Західного наукового центру академік НАН України Назарчук Зіновій Теодорович

Надзвичайно важлива й гостра проблема підтримання у належному технічному стані споруд, конструкцій, обладнання та інженерних мереж в екологічно небезпечних середовищах, ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру не залишила осторонь і владні структури, які представляли заступник голови Луганської обласної ради Хунов Юрій Айдамирович, заступник начальник управління освіти і науки Луганської обласної державної адміністрації Кришталь Наталія Іванівна, міський голова Сєвєродонецька д.т.н. Казаков Валентин Васильович.

Роботу засідання відкрили голова Донецького наукового центру НАН і МОНмолодьспорту України академік НАН України Шевченко Володимир Павлович та голова Західного наукового центру академік НАН України Назарчук Зіновій Теодорович. У своїх виступах вони торкнулися історії становлення творчих стосунків і розвитку наукових зв’язків між Донецьким і Західним регіональними науковими центрами, які сьогодні активно підтримується понад 100 науково-дослідними установами і ВНЗ з обох регіонів. Вони ознайомили присутніх зі спільними планами та напрямами взаємовигідного співробітництва двох центрів.


Доповідь директора Донбаського центру технологічної безпеки ТОВ "Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського" д.т.н. Корольова Володимира Петровича

Зі словами вітання від імені науковців і освітян Луганщини до учасників засідання звернувся голова Луганської науково-координаційної ради Донецького наукового центру НАН і МОНМС України член-кореспондент АПН України Голубенко Олександр Леонідович. Він розповів про значний науковий потенціал області, Далівський університет як головний освітній центр із значним науково-педагогічним потенціалом та торкнувся питань співробітництва Технологічного інституту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з науковими установами Сходу та Заходу України і хімічними підприємствами з проблем корозії та протикорозійного захисту, вирішення питань деградації конструкційних матеріалів при довготривалій експлуатації в агресивних середовищах.

На засіданні розглянуто питання забезпечення технологічної безпеки, використання сучасних технологій збереження енергії та матеріалів, впровадження методів контролю і моніторингу протикорозійного захисту і врахування корозійних втрат в економіці України.

Відповідно до порядку денного було презентовано доповідь генерального директора ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського» члена-кореспондента НАН України д.т.н. Шимановського Олександра Віталійовича та директора Донбаського центру технологічної безпеки ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М.Шимановського» д.т.н. Корольова Володимира Петровича «Забезпечення технологічної безпеки та вдосконалення вимог захисту від корозії основних фондів в промисловому та цивільному будівництві».

Питанням перспектив розвитку корозійного моніторингу обладнання хімічної та нафтопереробної промисловості присвячено виступ завідувача відділу Фiзико-механiчного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України д.т.н. Хоми Мирослава Степановича. Він презентував присутнім новий електрохімічний метод неперервного корозійного моніторингу працюючого обладнання, який дозволяє розпочати корозійний моніторинг незважаючи на передісторію експлуатації обладнання.


Доповідь завідувача відділу Фiзико-механiчного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України д.т.н. Хоми Мирослава Степановича

Із результатами досліджень щодо сучасних методів і засобів діагностичних обстежень підземних трубопроводів виступив завідувач відділу Фiзико-механiчного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України д.т.н. Джала Роман Михайлович. Він поділився науковими досягненнями Інституту: представив триєдину математичну модель поля підземного сталевого ізольованого трубопроводу, яка дає можливість ефективно досліджувати електромагнітні явища, пов’язані з корозійним станом підземних трубопроводів; розроблені нові способи і пристрої безконтактних вимірювань (апаратуру БІТ-КВП, що забезпечує визначення місця, напряму і глибини залягання трубопроводів і струмопровідних комунікацій та вимірювання струму без підключення до трубопроводу і землі; портативні прилади типу ОРТ для визначення розміщення трубопроводів і дистанційного контролю роботи установок катодного захисту); технологію обстежень підземних трубопроводів безконтактним методом.


Доповідає завідувач відділу Фiзико-механiчного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України д.т.н. Джала Роман Михайлович

Значний інтерес викликали питання деградації властивостей конструкційних сталей, тривало експлуатованих у корозійно-наводнювальних середовищах, їх прикладні аспекти (доповідач завідувач відділу Фiзико-механiчного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України д.т.н. Никифорчин Григорій Миколайович) та проблема оцінки ступеня деградації сталей в хімічній і нафтопереробній промисловості, про значні здобутки в розв'язанні якої розповів завідувач кафедри «Машинознавства та інженерної фізики» Технологічного інституту (м.Сєверодонецьк) Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля д.т.н. Архипов Олександр Геннадійович.


Доповідь завідувача відділу Фiзико-механiчного інституту ім. Г.В.Карпенка НАН України д.т.н. Никифорчина Григорія Миколайовича

Учасники зустрічі ознайомилися з досвідом роботи наукового парку «Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля» в напрямку визначення залишкового ресурсу конструкцій та міцності матеріалів (доповідач професор кафедри автоматизації технологічних процесів та виробництв Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя д.т.н. Марущак Павло Орестович).


Львівська делегація перед Донецьким науковим центром.
Перший ряд: учений секретар ЗНЦ к.т.н. Корній В.В. та учений секретар ДНЦ к.е.н. Котова Н.І.
Другий ряд: зав.відд. ФМІ НАНУ д.т.н. Никифорчин Г.М., зав.відд. ФМІ НАНУ д.т.н. Хома М.С., голова ЗНЦ академік НАНУ Назарчук З.Т., директор ДНЦ к.ф.-м.н. Коновалов О.Ф. та зав.відд. ФМІ НАНУ д.т.н. Джала Р.М.

За результатами доповідей, які визвали значний інтерес представників бізнесу і обговорення, на спільному засіданні прийнято постанову Рад Донецького, Західного наукових центрів і Луганської науково-координаційної ради Донецького наукового центру НАН І МОНмолодьспорту України.

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74