Західний науковий центр НАН України та МОН України
Проект
ЗАТВЕРДЖУЮ ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Львівської обласної державної адміністрації В. о. голови Західного наукового центру НАН України і МОН України
академік НАН України
П. Олійник З. Назарчук
"___"________________ 2007 року "___"________________ 2007 року

Програма співробітництва
Львівської обласної державної адміністрації та Західного наукового центру
Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України

ЛЬВІВ – 2007


п/п
Назва роботи, заходу Виконавці,
Співвиконавці
Замовник Орієнтовна вартість
(тис. грн.)
Термін виконання Очікувані результати роботи

1. Охорона довкілля і раціональне використання природних ресурсів.
Запобігання надзвичайним ситуаціям.

1.1 Розроблення програми розвитку рекреаційного комплексу Львівщини на 2008-2011 рр. Виконавець – Інститут регіональних досліджень НАН України.
Співвиконавці – Головне управління економіки ЛОДА;
Управління культури і туризму ЛОДА.
Львівська обласна державна адміністрація Державне управління екології та природних ресурсів у Львівській області.
Фінансування – обласний фонд ОНПС
100,0 01.2007 р.- 10.2007 р. Концепція розвитку туризму, санаторно-курортного лікування і відпочинку у Львівській обл.;
Програма розвитку санаторно-курортної сфери, туризму і відпочинку у Львівській обл. на 2008-2011рр.
1.2 Використання глин Язівського родовища сірки (Новояворівськ) для вирішення радіоекологічних проблем регіону Виконавець – ІФКС НАН України;
Співвиконавці – Національний університет "Львівська політехніка"
ДСП "РАДОН"; Львівський регіональний спецкомбінат ДСП "РАДОН" загальна – 400 тис. грн., з них 50 тис. грн. – кошти облдерж-адміністрації 2 роки Дезактивація рідких радіоактивних відходів спецкомбінату об’ємом 5 м3 з використанням фероціанідних глинистих сорбційних матеріалів. Підвищення ступеня безпеки зберігання відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання, що тимчасово знаходяться в контейнерах, з метою подальшого їх захоронення в стаціонарних сховищах, з використанням глинистих сорбційних матеріалів. Розробка основ технології дезактивації нафтових шламів з використанням фероціанідних глинистих сорбційних матеріалів.
1.3 Прогнозування зон техногенного карстоутворення на Стебницькому родовищі калійних солей та прилеглих територіях за даними геологічних, геофізичних та геохімічних досліджень Виконавець – Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України
Співвиконавці – ВАТ "Гірхімпром"
Львівська обласна державна адміністрація,
Фінансування –обласний фонд ОНПС
400,0 2007-2010 рр. Вивчення і розробка проектних пропозицій щодо попередження карстових провалів.
1.4 Отримання і аналіз аерокосмічної інформації для вирішення проблемних соціоекологічних питань у сільськогосподарському та лісогосподарському виробництві Львівської області Виконавець – Західний науковий центр НАН України і МОН України
Співвиконавці – Національний лісотехнічний університет України
Львівська облдержадміністрація, Головне управління сільського господарства і продовольства Львівської ОДА, Львівське обласне управління лісового господарства

Фінансування – обласний фонд ОНПС
320,0 2007 р.-2010 р. Забезпечення оперативною дистанційною інформацією: сільськогосподарське виробництво – про стан угідь і посівів; лісове господарство – про фітосанітарний стан лісових масивів та динаміку лісо-відновлення
1.5 Моніторинг розвитку карстових явищ на території санаторію "Шкло" Виконавець – Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України Державне управління екології та природних ресурсів в Львівській області 50 – 70 тис. грн. 2007 р. Оцінка площі та швидкості поширення карстових явищ, їх загрози будівлям та спорудам на території санаторію "Шкло"
1.6 Електромагнітне діагностування карстопровальних явищ на територіях рудників виділених під забудову ділянок Виконавець – Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України Яворівське ДГХП "Сірка";
Стебницький калійний комбінат;
будівельні організації Львова та області
50 – 200 тис. грн. (в залежності від площ) від 2-3 місяців до 1 року Оцінка стану карстонебезпеки територій
1.7 Використання рослин для рекультивації нафтозабруднених ґрунтів та відвалів озокеритової шахти м. Борислава Виконавець – Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України
Співвиконавці:
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівська обласна державна адміністрація,
Бориславська міська рада
150 тис.грн. 2 роки Буде проведено моніторингові дослідження нафтозабруднених ґрунтів м. Борислава та відвалів озокеритової шахти. Розроблений біотичний спосіб очищення земель забруднених нафтою та нафтопродуктами шляхом поетапного відновлення травостою і розширення його видового різноманіття на основі вивчення та відбору рослин з ефективними механізмами захисту. Проведено пробну рекультивацію ґрунтів на дослідних ділянках в межах відвалів озокеритової шахти.
1.8 Ліквідація нафтових амбарів та очистка забруднених ґрунтів в районах нафтовидобутку і нафтопереробних підприємств Виконавець – Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України
Співвиконавці:
НДІ НП МАСМА, ТзОВ Дослідний завод "Граніт", ВАТ "Геотехнічний інститут"
Львівський дослідний нафтомаслозавод, НПК "Галичина", НГДУ ВАТ "Укрнафта" 145,0 2007-III кв. 2008рр. Буде застосовано комплексний метод біологічної очистки води і ґрунту від забруднень нафтопродуктами з використанням мікробіологгічного препарату ЗМП, рослин – фіторемедіантів, біоПАР та природних сорбентів.
Застосування даної технології дозволить провести ефективну рекультивацію ґрунтів, ліквідацію шламонакопичувачів та відновити забруднені території до рівня екологічних стандартів.
1.9 Розробка і впровадження концепції поводження з твердими побутовими відходами. Виконавець – Національний лісотехнічний університет України Львівська обласна державна адміністрація 70,0 2007–2008 рр. Для території Львівської області будуть представлені сучасні підходи до знешкодження та утилізації відходів на засадах їх уникнення та рециклінгу. Концепція базується на сучасних підходах до економіки знань, а не лише на застосуванні екологічно небезпечних індустріальних методів розв’язання проблеми. Концепція враховує Положення Національної стратегії поводження з твердими побутовими відходами в Україні, розробленої Данським агентством охорони природи спільно з Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України.
1.10 Комп’ютерна інформаційна система "Території та об’єкти природно-заповідного фонду Львівської області" в рамках проекту "Інвентаризація територій та об’єктів природно-заповідного фонду Львівської області" Виконавець – Інститут екології Карпат НАН України, Львівський національний університет ім. І.Франка Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області 80,0 2007 Оптимізація стану збереження природно-заповідного фонду області
1.11 Обґрунтування наукових та організаційних засад розбудови екомережі Львівської області як Національної екомережі. Виконавець – Інститут екології Карпат НАН України, Львівський національний університет ім. І.Франка Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області 180,0 2007–2008 рр. Покращання стану збереження біотичної і ландшафтної різноманітності області та збереження природних ресурсів. Інтеграція екомережі області в екомережі сусідніх регіонів і держав.
1.12 Дослідження поширення й оцінка стану популяцій охоронюваних видів флори Львівської області. Виконавець – Інститут екології Карпат НАН України, Львівський національний університет ім. І.Франка Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області 120,0 2007–2008 рр. Створення інформаційної основи для ведення моніторингу стану фітогенофонду області та оптимізації збереження видової різноманітності рослинного світу.
1.13 Підготовка науково-презентаційного видання "Природно-заповідний фонд Львівської області". Виконавець – Інститут екології Карпат НАН України, Львівський національний університет ім. І.Франка Державне управління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області 80-100 Інформування широкої громадськості про стан природно-заповідного фонду області, перспективи його розвитку та завдання щодо збереження.
1.14 Проект відновлення екологічної стабільності і сталого розвитку густонаселеної території с. Зимна Вода Пустомитівського району та створення науково-дослідної парково-відпочинкової зони. Виконавець – Національний лісотехнічний університет України
Співвиконавці: Львівський національний університет імені Івана Франка,
Національний університет "Львівська політехніка"
Зимноводівська сільська рада, Пустомитівська районна рада 300,0 2007–2009 рр. Проектні рекомендації щодо покращення екологічної ситуації, стабілізації екологічних параметрів і сталого розвитку на густонаселеній території с. Зимна Вода Пустомитівського району. Створення парково-відпочинкової зони з метою вивчення впиливу рекреаційних навантажень на довкілля.
1.15 Територіальне обґрунтування організації екологічної мережі у Львівській області Державний природознавчий музей НАН України Львівська обласна державна адміністрація 600,0 2007 –2011 рр. Буде розроблено та науково обгрунтовано проектну пропозицію щодо територіальної організації функціональних елементів екологічної мережі у межах області
1.16 Створення на базі Львівського національного медичного університету регіонального лабораторного центру для забезпечення моніторингу довкілля на територіях, де розміщені хімічні та фармацевтичні підприємства. Кафедра гігієни та профілактичної токсикології,
кафедра загальної гігієни з екологією; лабораторія промислової токсикології
Хімічні та фармацевтичні підприємства, Міністерство з надзвичайних ситуацій України 500 тис. грн. 2007-2011 Розробка та наукове обґрунтування гранично допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин у об’єктах довкілля, а саме, у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, питній воді, воді водойм.
1.17 Створення на базі Львівського національного медичного університету регіонального лабораторного центру з проведення токсиколого-гігієнічної оцінки та сертифікаційних випробувань у системі УкрСЕПРО Держспоживстандарту України хімічних препаратів, лікарських засобів та сировини, харчових продуктів, виробів з полімерних матеріалів. Кафедра гігієни та профілактичної токсикології,
лабораторія промислової токсикології
Підприємства-продуценти хімічної продукції, лікарських засобів та лікарської сировини, харчових продуктів, виробники полімерних матеріалів 1, 000 тис. грн. 2007-2011 Здійснення токсиколого-гігієнічної оцінки та сертифікаційних випробувань у системі УкрСЕПРО Держспоживстандарту України хімічних препаратів, лікарських засобів та сировини, харчових продуктів, виробів з полімерних матеріалів (медичного призначення, іграшок, тари та посуду, одягу, тощо), косметичних виробів, товарів побутової хімії;
аналіз біосубстратів на вміст психотропних та наркотичних препаратів, у тому числі "саморобних", з метою діагностики та лікування хворих з наркотичною залежністю.
1.18 Організація центру проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці. Кафедра гігієни та профілактичної токсикології,
кафедра загальної гігієни з екологією; лабораторія промислової токсикології
Підприємства Львова та області 1, 000 тис. грн. 2007-2011 Вимірювання фізичних параметрів –показників мікроклімату, рівнів шуму, вібрації, інфразвуку, ультразвуку, неіонізуючого та іонізуючого випромінювання, освітленості, важкості та напруженості праці тощо.
1.19 Створення на базі Львівського національного медичного університету регіонального Центру кріогенної компактизації та знезараження біологічних об’єктів – трупів тварин, людей або частин тіла, видалених після хірургічних втручань або бальзамування. Кафедра патологічної анатомії,
Лабораторія промислової токсикології;
Київський Інститут екології і медицини
Львівська міська державна адміністрація 6, 000 тис. грн. 2007-2011 Впровадження сучасного високотехнологічного екологічно безпечного методу, спрямованого на зменшення площ захоронень на території сучасних мегаполісів. Метод знезараження та утилізації потенційно небезпечних біооб’єктів включає їх заморожування рідким азотом, подрібнення, ліофілізацію, знезараження ультрафіолетовим випромінюванням і пакування.
1.20 Розробка, проектування та створення Науково-виробничого і навчального центру інформаційного забезпечення кризових ситуацій в Західному регіоні країни для вирішення задач з прогнозування та реєстрації надзвичайних ситуацій на базі даних дистанційного зондування Землі та оперативного реагування відповідних підрозділів МНС, а також зі створення системи екологічного моніторингу міст МНС, ЛДУБЖД,
ПП. "ОРПАН"
Львівська обласна державна адміністрація, МНС 14,8 тис. грн. 2007-2008 Інформування в наближеному до реального масштабу часу прогнозом, реальним станом та планом заходів виходу із кризових ситуацій регіону відповідних структур МНС та ОДА, створення умов для підготовки спеціалістів ЛДУБЖД
1.21 Розроблення та впровадження рекреаційної інноваційної системи Дрогобиччини Одрехівський М.В.
Баб’як М.М.
Петранівський В.Л.
Матковський Р.Б.
Ковенська О.А.
Городиський Т.І.
Зінкевич В.І.
Куценко І.В.
Мінчак Н.Д.

(факультет менеджменту та маркетингу)
Регіональна агломерація "Дрогобиччина" 150 тис. грн.. 2007-2009 рр. Діюча рекреаційна інноваційна система Дрогобиччини

2. Паливно-енергетичний комплекс.
Нетрадиційна енергетика.

2.1 Розрахунок за допустимими напруженнями елементів паросилового обладнання ТЕС після ремонтних змін Виконавець:
ІППММ НАН України

Співвиконавці:
Галременерго, м. Львів,
Бурштинська ТЕС
Добротвірська ТЕС 100,0 2007-2008 рр. Методика вибору технологічних параметрів виробок видалення дефектних зон з метою забезпечення їх регламентної міцності. Оцінка міцнісних характеристик обладнання, яке змінило форму і розміри в процесі експлуатації
2.2 Розроблення математичних моделей методів та програмного забезпечення для оптимального управління газотранспортною системою Виконавець –ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України,
Співвиконавці:
Центр математичного моделювання ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України
Львівтрансгаз 300 2007-2008 рр. Буде створено комплекс програм для оптимального керування режимами роботи експортних трубопроводів та підземних сховищ газу
2.3 Метаболічна інженерія неконвенційних дріжджів для ефективної алкогольної ферментації рослинної біомаси. Виконавець – Інститут біології клітини НАН України Львівська обласна державна адміністрація 240,0 2007-2009рр. Буде розроблено ефективний продуцент біоетанолу з основних цукрів гідролізатів рослинної біомаси
2.4 Проведення нафтогазопошукових геофізичних робіт на перспективних ділянках Західного регіону Виконавець – Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України,
Співвиконавці: Західно-Українська геофізична розвідувальна експедиція
Західукргеологія 200 – 500 тис. грн. 1-2 роки Прогноз покладів вуглеводнів для пошукового буріння
2.5 Виготовлення пілотної біогазової установки об’ємом 10 м3 для анаеробного перероблення органічних відходів. Виконавець – Національний лісотехнічний університет України
Співвиконавці: Львівоблсількомунгосп, Галавто.
Львівська обласна державна адміністрація 150,0 2007–2008 рр. Буде виготовлено та змонтовано комплект обладнання установки періодичної дії для анаеробного перероблення органічних відходів у біогаз та високоякісні органічні добрива. Установку в подальшому можна виготовляти і установлювати на господарстві для перероблення 200-300 кг відходів на добу і отримувати:
– до 10 м3 біогазу/добу;
– 150-200 /добу високоякісних органічних добрив.

3. Машинобудування та приладобудування

3.1 Регіональна програма з визначення залишкового ресурсу конструкцій, споруд і машин тривалої експлуатації та заходи щодо продовження терміну їх безаварійної роботи Виконавець – Інститут проблем надійності машин і споруд

Співвиконавці – Фізико-механічний інститут
ім. Г.В.Карпенка НАН України.
Львівська обласна державна адміністрація
Підприємства області
400,0 2007 –2010рр. Переглянути існуючу програму, оновити її та визначити коло першорядних завдань, виходячи з інтересів Львівської області.
3.2 Тонкоплівковий вимірювач швидкості корозії (розроблення особливо чутливого датчика корозії на основі термоелемента з лінійною залежністю термо-е.р.с. від протікання корозійних процесів). Виконавець – Львівський національний університет імені Івана Франка Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури ЛОДА 80 2007 р.

4. Хімія та хімічна технологія. Біотехнології.

4.1 Клонування та гетерологічна експресія генів мікроорганізмів та рослин, що кодують ферменти катаболізму аргініну та його біосинтетичних попередників. Виконавець – Інститут біології клітини НАН України Львівська обласна державна адміністрація 350,0 2007-2010рр. Будуть отримані генно-інженерні препарати ферментів, які викликають зменшення пулу аргініну та його попередників, – перспективні у лікуванні деяких форм раку.
4.2 Розробка нового діагностичного препарату ЛАКТАТЕСТ" для визначення вмісту лактату в крові Виконавець – Інститут біології клітини НАН України Львівська обласна державна адміністрація 150 2007-2008рр. На основі ферменту флавоцитохрому b2 буде створено і впроваджено у виробництво новий біотехнологічний препарат "ЛАКТАТЕСТ", необхідний для клінічної діагностики.
4.3 Створення на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького загальнонаціонального медико-фармацевтичного центру доклінічної апробації нових фізіологічно активних речовин – потенційних лікарських засобів – як синтезованих так і отриманих з природних джерел українськими науковцями – хіміками, біотехнологами, фармхіміками, фахівцями з фармакогнозії та ін. Кафедра фармакології, кафедра технології ліків та біофармації,
кафедра фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії
Університети та НДІ – виробники потенційних лікарських засобів 5, 000 тис. грн. 2007-2011 Дослідження нових потенційних лікарських засобів на предмет хронічної біотоксичності, мутагенності та тератогенності, концерогенності, біологічної та фармакологічної активності у порівнянні з відомими аналогами та ін.
4.5 Розробка ефективних методів синтезу біологічно активних речовин, синтез потенційних протиракових агентів Кафедра фармацевтичної, органічної та біоорганічної хімії Онкодиспансери, Інститут онкології, Український онкологічний центр 600 тис. грн. 2007-2017 Інноваційний протираковий лікарський засіб
4.6 Впровадження проекту розробки вітчизняних ін’єкційних протиалкогольних та протинаркотичних препаратів пролонгованої дії на основі дисульфіраму з використанням препаратів "Діспаралонг-125", "Тетлонг-250", "Тісголд" та інших оригінальних розробок учених ЛНМУ. Кафедра психіатрії та психотерапії Наркологічні диспансери, НДІ наркології і психіатрії 600 тис. грн. 2007-2011 Впровадження до застосування протиалкогольних та проти наркотичних препаратів у лікувально-реабілітаційних програмах у пацієнтів з різними варіантами алкогольної та наркотичної залежності.
4.7 Проект одержання лектинів флори і фауни західних областей України та дослідження спроможності їх використання в діагностичних і лікувальних цілях. Кафедра гістології, цитології та ембріології Кафедри медичних і фарма-цевтичних університетів, НДІ України 100 тис. грн. 2007-2011 Одержання лектинів різної вуглеводної специфічності та біологічної дії з наступним використанням їх в гісто- та цитохімічних дослідженнях та створення на їх основі лікарських препаратів.

5. Розвиток інформаційної, виробничої та соціальної інфраструктури.
Соціально-економічний розвиток області та управління.

5.1 Формування мотиваційних чинників та ціннісних орієнтацій особистості в сучасному суспільстві Виконавець – Інститут соціогуманітарних проблем людини Західного наукового центру НАН і МОН України Львівська обласна державна адміністрація 300,0 2007-2009рр. Підготовка науково-методичних розробок та рекомендацій
5.2 Використання обчислювальних ресурсів ІФКС НАН України з навчальною метою та для моделювання складних процесів і обробки великих масивів даних Виконавець – ІФКС НАН України

Співвиконавці – ДП "УАРНЕТ" ІФКС НАН України
Академічні установи та вузи Львова і регіону, зацікавлені організації 150,0 2007 р. Потужності єдиного на Західній Україні 70-процесорного розрахункового кластера ІФКС НАН України будуть задіяні для вирішення складних задач як фундаментального, так і прикладного значення. Буде організовано навчальний клас для підготовки фахівців з навиками роботи на розрахункових кластерах з використанням його паралельної архітектури. Для забезпечення цих функцій планується виконати комплекс робіт, направлений на розширення можливостей віддаленого доступу для потенційних замовників.
5.3 Трудова міграція населення Львівської області: аналіз, наслідки, прогноз Виконавець – Інститут регіональних досліджень НАН України

Співвиконавці:
Головне управління статистики у Львівській області;
Територіальне управління НБУ у Львівській обл.;
Державна прикордонна служба України (Західне управління).
Львівська обласна державна адміністрація 150,0 01.2007- 06.2008р Аналітична записка про стан участі населення області в нелегальній трудовій міграції та пропозиції щодо надання цьому процесу регульованого характеру.
Прогнозна оцінка обсягів нелегальних трудових міграцій на коротко- та середньостроковий період.
Обґрунтування системи заходів щодо протидіяння нелегальній трудовій міграції та збільшення зайнятості населення;
Наукове видання "Трудова міграція населення західного прикордоння в умовах посилення євро-інтеграційних процесів".
5.4 Методичні засади формування та підтримки кластерів у Львівській області Виконавець – Інститут регіональних досліджень НАН України
Співвиконавець – Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури ЛОДА;
Львівська обласна державна адміністрація 70,0 2 кв. 2007 –
2 кв. 2008р
Методичні рекомендації щодо формування та підтримки кластерів у Львівській області;
Підготовка пропозицій щодо реалізації пілотного проекту
5.5 Розробка методичних рекомендацій щодо просторового планування області та її районів з врахуванням німецького досвіду Виконавець – Інститут регіональних досліджень НАН України
Співвиконавці – Головне управління архітектури та містобудування ЛОДА;
Міністерство будівництва і транспорту Тюрінгії (Німеччина)

Львівська обласна державна адміністрація 70,0 05.2007 – 11.2007р Методичні рекомендації щодо методології та організації просторового планування територіальних одиниць області та її районів;
Підготовка пропозицій щодо реалізації демонстраційного проекту
5.6 Створення комплексного географо-статистичного атласу Львівської області. Виконавець – Львівський національний університет імені Івана Франка

Співвиконавці – Головне управління статистики у Львівській області
Львівська обласна державна адміністрація 300,0 2007-2008рр. Видання комплексного географо-статистичного атласу Львівської області
5.7 Моніторингові оцінювання результатів основних стратегічних завдань соціально-економічного розвитку Львівської області. Виконавець – Інститут регіональних досліджень НАН України.

Співвиконавці: Головне управління статистики у Львівській області, Територіальне управління НБУ у Львівській обл..;
Головне управління економіки ЛОДА.
Львівська обласна державна адміністрація 100,0 2007 р. Моніторинг розвитку традиційних секторів економіки області;
Моніторинг інвестиційно-інноваційної діяльності в області;
Моніторинг інфраструктурного облаштування території;
Моніторинг розвитку закладів ринкової інфраструктури.
5.8 Системний аналіз пасажирсько-транспортних систем Виконавець – Національний університет "Львівська політехніка"
5.9. Формування стратегії розвитку людських ресурсів регіону в умовах євроінтеграційних процесів в Україні Виконавець – ЛБІ НБУ

Співвиконавці: – Відділ регіональної соціально-економічної політики ІРД НАН України
Львівська обласна державна адміністрація, Головне управління економіки 75,0 2007–2008 рр. Напрацювання системи показників, що характеризують стан відтворення людського капіталу області. Створення на основі індексів якості розвитку людських ресурсів системи соціально-економічних механізмів активізації відтворення людського капіталу та заходів протидії і регулювання процесів вимивання інтелекту та недовикористання людського капіталу.
5.10 Інноваційні механізми підвищення конкурентоспроможності регіону Виконавець – Інститут стратегічного дослідження (Львівська філія)
Співвиконавці: – ЛКА
Львівська обласна державна адміністрація 80,0 2007–2008 рр. Рекомендації, прогнозні розрахунки
5.11 Підвищення ефективності взаємодії АПК і торгівлі в регіоні Виконавець – ЛКА

Співвиконавці: Львівський державний аграрний університет
Управління сільського господарства ЛОДА, Львівська облспоживспілка 65,0 2007 Рекомендації щодо покращення взаємодії АПК і торгівлі, методика оцінки соціально-економічної ефективності їх співробітництва
5.12 Моделювання регіональної стратегії управління інвестиційним потенціалом Львівщини Виконавець – Кафедра фінансів та економічної кібернетики Львівської державної фінансової академії 12,0 2007–2010 рр. Розробка стратегії управління інвестиційним потенціалом Львівщини із застосуванням методів економіко-математичного моделювання

6. Агропромисловий комплекс

6.1. Мікроелементний препарат "Лактоген" для профілактики агалактії свиноматок Кравців Р.Й.,
Завірюха В.І.
Ветеринарні клініки 40,0 2007 р. Виробнича перевірка лактогену показала високу ефективність його застосування. Молочність свиноматок за 21 день підсосу у літній період зростає на 20-30 %, зимою на 30-50 %. Жива маса поросят за 21 день після народження була більшою на 30-50 % проти контролю. Значно зросла збереженість поросят. Вітчизняних та зарубіжних аналогів немає
6.2 Секційний свинарник для утримання підсисних свиноматок і поросят Демчук М.В. Підприємства з виробництва свинини 25,0 2007 р. Збереженість поросят на 10-12 % вища, порівняно з традиційними свинарниками

7. Збереження історичної спадщини.

7.1 Національно-визвольний рух у Західній Україні" Виконавець – Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України.

Інститут національної пам'яті,
Головне управління культури ЛОДА
15,0 2007 р. Видання збірника документів та матеріалів.
7.2 Герби і прапори міст і сіл Львівської області Виконавець – Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.Грушев-ського НАН України Львівська обласна державна адміністрація 18,0 IV кв. 2007 р.-II кв. 2008 р. Видання книжки у 2-х част., де буде висвітлено історію розвитку геральдичних традицій на території Львівщини протягом XIV-XX ст. Подано каталог зображень сучасних гербів і прапорів територіальних громад.
7.3 Побудова нової сучасної бібліотеки ЛНМУ на території, прилеглій до університетського містечка з наступною передачею вивільненого будинку нині діючої бібліотеки (колишня резиденція Глави Галицького парламенту графа Станіслава Бадені) для потреб міста або потенційного інвестора. Адміністрація ЛНМУ Львівська міська державна адміністрація, Львівська обласна державна адміністрація 35-40, 000 тис. грн. 2007-2011 Реставрація та збереження пам’ятки архітектури.

8. Інші сфери діяльності.

8.1 Надання стипендій голови облдержадміністрації знаним та молодим ученим Львівська обласна державна адміністрація. - - щорічно -
8.2 Сприяння у медичному обслуговуванні вчених академічних установ м. Львова - - - постійно -
8.3 Надання всебічної допомоги Львівській науковій бібліотеці ім. В.Стефаника НАН України - - - постійно -
8.4 Моніторинг науково-інноваційного потенціалу Львівщини: науково-технічні розробки, їх аналіз та стан впровадження Виконавець – Західний науковий центр НАН України і МОН України

Головне управління економіки ЛОДА, головне управління промисловості та розвитку інфраструктури ЛОДА 130,0 2007 –2008 рр. Створення каталогу науково-технічних розробок.
8.5. "Звід пам’яток історії та культури України" Львівська область у ІІ-ох томах 5-ти книгах Виконавець – Інститут народознавства НАН України Львівська обласна державна адміністрація 190,0 2007 Макет "Зводу пам’яток історії та культури України". – Львів. – Т.І. кн.1.
8.6 "Сакральне мистецтво України" у ІІІ-х томах Виконавець – Інститут народознавства НАН України
Співвиконавці:
Український католицький університет
Львівська обласна державна адміністрація 135,0 2007 –2008 рр. Вихід у світ трьох томів монографії.
8.7 Альбом "Іван Сколоздра" Виконавець – Інститут народознавства НАН України Львівська обласна державна адміністрація 80,0 2007 –2008 рр. Альбом обсягом 20 др.арк.
8.8 Герасимчук "Народні танці Карпат" Виконавець – Інститут народознавства НАН України Львівська обласна державна адміністрація 45,0 2007 –2008 рр. Вихід у світ монографії обсягом 650 стор.
Перший заступник
голови Львівської обласної державної адміністрації
Заступник голови
Західного наукового центру НАН і МОН України
В.П'ятак О.Зинюк
Контактні телефони:
  тел./факс (032) 297-07-74;
тел. (032) 261-07-19
Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74