Західний науковий центр НАН України та МОН України
Проект

Угода
про співробітництво
Львівської обласної державної адміністрації
і
Західного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України

1. Львівська обласна державна адміністрація і Західний науковий центр Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України (надалі – Сторони) уклали цю Угоду з метою розвитку співробітництва в інтересах соціально-економічного, науково-технічного, інтелектуального і культурного розвитку Львівської області, в якій зосереджено значний промисловий, ресурсний і науковий потенціал західного регіону України.

Угода сприятиме повнішому і ефективнішому використанню науково-технічного й інтелектуального потенціалу Західного наукового центру НАН України і МОН України для вирішення актуальних науково-технічних, екологічних і соціально-економічних проблем області та задоволення життєво важливих інтересів населення, пришвидшенню впровадження завершених наукових розробок з метою технічного переоснащення вітчизняного виробництва на основі нових технологій, освоєння випуску імпортозамінювальної техніки, нових конкурентоспроможних видів продукції, послуг і робіт, створенню додаткових високотехнологічних робочих місць, раціональному використанню природних ресурсів та охороні довкілля.

2. Пріоритетними напрямами співробітництва Сторони вважають:

– вирішення проблем подальшого розвитку гірничо-хімічної промисловості та відновлення екологічної зрівноваженості територій, порушених гірничими виробками;

– відновлення роботи машинобудівної та приладобудівної галузей промисловості на основі запровадження новітніх технологій і сучасного устаткування;

– розвиток паливно-енергетичного комплексу, збільшення частки альтернативних і відновлюваних джерел енергії в структурі енерговиробництва;

– розвиток сільськогосподарського виробництва та переробних галузей АПК;

– втілення програми сталого розвитку;

– соціально-економічний розвиток гірських територій;

– комплексне використання природних ресурсів, охорона довкілля;

– запровадження енергоощадних технологій;

– розвиток інформатизації, запровадження нових інформаційних технологій, сучасних телекомунікаційних мереж;

– розвиток рекреаційного комплексу області;

– визначення залишкового ресурсу важливіших об’єктів підвищеної небезпеки та запобігання надзвичайним ситуаціям техногенного характеру;

– розвиток транскордонного співробітництва;

– сприяння збереженню пам'яток історії, історичної спадщини, культури та природи;

– сприяння розвиткові соціально-економічного, інтелектуального, культурного та духовного життя області;

– сприяння вирішенню питань регіонального розвитку.

3. Для здійснення співробітництва в названих пріоритетних напрямках Сторони домовились:

3.1. Встановити, що роботи за Угодою здійснюються згідно з "Програмою співробітництва між Львівською обласною державною адміністрацією і Західним науковим центром НАН України і МОН України", яку затверджують голова Львівської обласної державної адміністрації та голова Західного наукового центру НАН України і МОН України.

3.2. Періодично переглядати та поновлювати "Програму співробітництва між Львівською обласною державною адміністрацією і Західним науковим центром НАН України і МОН України" новими завершеними розробками, постійно обмінюватися науково-технічною, економічною та іншою інформацією стосовно визначених цією Угодою напрямів співробітництва, при цьому:

– Західний науковий центр НАН України і МОН України передає Львівській обласній державній адміністрації перелік і тематику завершених наукових робіт і забезпечує наукове супроводження при їх упровадженні;

– Львівська обласна державна адміністрація організує впровадження наукових розробок на підприємствах і в організаціях області.

3.3. Львівська обласна державна адміністрація надає Західному науковому центру НАН України і МОН України перелік актуальних для області проблем, які потребують вирішення у найближчій і середньостроковій перспективі.

3.4. Західний науковий центр НАН України і МОН України розглядає актуальні проблеми області й готує пропозиції щодо наукового забезпечення їх вирішення; скеровує провідних учених для участі в організації та проведенні незалежних наукових експертиз, конкурсів; надає необхідні консультації структурним підрозділам Львівської обласної державної адміністрації з приводу науково-технологічних обґрунтувань щодо прийняття управлінських рішень.

3.5. Львівська обласна державна адміністрація та Західний науковий центр НАН України і МОН України спільно:

– організують розробку та реалізацію науково-технічних, інноваційних, соціально-економічних, інтелектуальних і культурних програм та проектів, готують науково-обґрунтовані пропозиції центральним органам державного управління щодо вирішення життєво важливих проблем області;

– організують і проводять конференції, симпозіуми, семінари, виставки, у тому числі міжнародного рівня, за участю організацій і наукової громадськості області, наукових установ Західного наукового центру НАН України і МОН України;

– вирішують питання залучення інвестицій, додаткових позабюджетних коштів, інших джерел фінансування для виконання спільних робіт, проектів, програм.

4. Львівська обласна державна адміністрація надає допомогу Західному науковому центру НАН України і МОН України у вирішенні соціально-побутових проблем висококваліфікованих наукових кадрів, талановитої наукової молоді.

5. Уважати, що проведення наукових досліджень виконується як за рахунок фінансування установами Західного наукового центру НАН України і МОН України, так і за рахунок обласного бюджету, а проведення впроваджувальних робіт здійснюється за рахунок:

– залучення інвестицій, коштів інноваційних та інших позабюджетних фондів;

– прямого фінансування замовником;

– відповідних статей обласного бюджету.

6. Встановити, що хід виконання Угоди та Програми співробітництва розглядають Рада Західного наукового центру НАН України і МОН України та Колегія Львівської обласної державної адміністрації як окремо, так і на спільних засіданнях.

7. Відповідають за виконання Угоди та Програми співробітництва

від Львівської обласної державної адміністрації:

– заступники голови Львівської обласної державної адміністрації;

– голови районних державних адміністрацій та міські голови міст обласного підпорядкування;

– галузеві управління, виробничі підприємства, організації.

від Західного наукового центру НАН України і МОН України:

- завідувач науково-аналітичного відділу Західного наукового центру НАН України і МОН України;

– керівники наукових секцій ЗНЦ НАН України і МОН України;

– керівники наукових установ та організацій.

8. Загальна координація робіт за Угодою і Програмою співробітництва покладається:

з боку Львівської обласної державної адміністрації:

на першого заступника голови Львівської обласної державної адміністрації та головне управління науки і освіти Львівської обласної державної адміністрації;

з боку Західного наукового центру НАН України і МОН України:

на заступника голови Західного наукового центру НАН України і МОН України директора ЗНЦ НАН України і МОН України.

9. Загальний контроль за виконанням Угоди та Програми співробітництва залишається за:

Головою Західного наукового центру НАН України і МОН України та Головою Львівської обласної державної адміністрації.

10. Угоду підписано на спільній нараді керівництва Львівської обласної державної адміністрації та Ради Західного наукового центру НАН України і МОН України.

В.о. голови
Західного наукового центру
НАН України і МОН України
академік НАН України
Голова
Львівської обласної
державної адміністрації
З. Т. Назарчук П. М. Олійник

"____" ______________ 200_ року

Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74