Західний науковий центр НАН України та МОН України
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ
НАУК УКРАЇНИ

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENCES OF UKRAINE
МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

MINISTRY OF EDUCATION
AND SCIENCE OF UKRAINE

ЗАХІДНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

WESTERN SCIENTIFIC CENTER
 
79000, м. Львів, вул. Матейка, 4. Тел. (032) 261-07-19. Тел/факс 297-07-74. E-mail: zncnan@mail.lviv.ua

 

109 від 19.10.2007 Директору установи НАН України
Ректору вищого навчального закладу

 

Західний науковий центр НАН України і МОН України
оголошує конкурс

на здобуття іменних премій голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради для працівників наукових установ НАН України та вищих навчальних закладів Львівщини (надалі – премії)* за кращі наукові роботи та винаходи, плідну наукову працю:

  • для відомих вчених і знаних фахівців;
  • для талановитих молодих учених і спеціалістів (вік - до 35 років).

Просимо керівників наукових установ та вищих навчальних закладів до 20.11.2007р. подати кандидатури для призначення премій, затвердженні на засіданні Вченої ради, згідно встановленого розподілу (інформація на сайті http://znc.com.ua/).

Перелік необхідних документів:

1. Подання керівника наукової установи (вищого навчального закладу).

2. Витяг з протоколу засідання Вченої ради.

3. Біографічні дані про кандидатів, затвердженні у відділі кадрів наукової установи (вищого навчального закладу).

4. Списки кандидатур просимо подати згідно таблиці як у роздрукованому, так і в електронному вигляді в редакторі Word.

№ п/п Прізвище, ім’я, по-батькові Науковий ступінь, вчене звання, посада Дата народження
       

*Премії будуть виплачуватись з 01.01.2008р.

 

Директор
Західного наукового центру
НАН України і МОН України,
к.т.н.
О.Д. Зинюк

 

Вик.: н. сп. Г.М. Котерлин (тел. 261-07-22)


Розподіл
іменних премій голови облдержадміністрації та голови облради на 2008 рік між установами НАН України і вищими навчальними закладами Львівщини для виплати відомим вченим та знаним фахівцям

№ з/п Назва установи НАН України, вищого навчального закладу Кількість премій 2008 р.
1.Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури ДДЗІ України та НАН України1
2.Державний природознавчий музей НАН України1
3.Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка1
4.Інститут біології клітини НАН України1
5.Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України1
6.Інститут екології Карпат НАН України1
7.Інститут народознавства НАН України1
8.Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України2
9.Інститут регіональних досліджень НАН України1
10.Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України1
11.Інститут фізики конденсованих систем НАН України1
12.Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України1
13.Львівська державна фінансова академія1
14.Львівська комерційна академія1
15.Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України1
16.Львівська національна академія мистецтв1
17.Львівська національна музична академія імені М.Лисенка1
18.Львівський державний аграрний університет1
19.Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького1
20.Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С.З. Гжицького1
21.Львівський національний університет імені Івана Франка2
22.Національний лісотехнічний університет України1
23.Національний університет "Львівська політехніка"2
24.Українська академія друкарства1
25.Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України2
26.Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача1
Разом 30

Розподіл
іменних премій голови облдержадміністрації та голови обласної ради на 2008 рік між установами НАН України і вищими навчальними закладами Львівщини для виплати талановитим молодим ученим та спеціалістам

№ з/п Назва установи НАН України, вищого навчального закладу Кількість премій 2008 р.
1.Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України2
2.Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури ДДЗІ України та НАН України1
3.Державний природознавчий музей НАН України2
4.Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка5
5.Західний науковий центр НАН України і МОН України1
6.Інститут біології клітини НАН України3
7.Інститут геології та геохімії горючих копалин НАН України5
8.Інститут екології Карпат НАН України2
9.Інститут народознавства НАН України2
10.Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України12
11.Інститут регіональних досліджень НАН України4
12.Інститут українознавства НАН України3
13.Інститут фізики конденсованих систем НАН України5
14.Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України1
15.Львівська державна фінансова академія1
16.Львівська комерційна академія4
17.Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України4
18.Львівська національна академія мистецтв3
19.Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка2
20.Львівське відділення Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України2
21.Львівський банківський інститут університету банківської справи НБУ1
22.Львівський державний аграрний університет5
23.Львівський державний університет внутрішніх справ1
24.Львівський державний університет фізичної культури1
25.Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького9
26.Львівський національний університет ветеринарної медицини і біотехнологій ім. С.З. Гжицького4
27.Львівський національний університет імені Івана Франка21
28.Львівський центр Інституту космічних досліджень НАН України та НКА України2
29.Національний лісотехнічний університет України3
30.Національний університет "Львівська політехніка"20
31.Українська академія друкарства3
32.Фізико-механічний інститут імені Г.В. Карпенка НАН України16
Разом 150
Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74