Західний науковий центр НАН України та МОН України

УХВАЛА
Виконавчого комітету Західного наукового центру НАН України і МОН України
від 1 лютого 2008 року

1. Про розширене засідання Президії НАН України 15 січня 2008 року та завдання академічних інститутів ЗНЦ

Заслухавши та обговоривши інформацію голови Західного наукового центру НАН України і МОН України академіка НАН України Назарчука З.Т.,

виконком ухвалив:

 • на засіданнях учених рад інститутів обговорити основні положення Програми дій уряду з метою наповнення її конкретними пріоритетами з урахуванням реальних можливостей установи та окресленням її наукової перспективи;
 • директорам академічних інститутів та установ НАН України:
  • протягом 15 днів після схвалення Верховною Радою України Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Український прорив: для людей, а не для політиків" розробити і представити до ЗНЦ заходи з виконання визначених Програмою завдань, у реалізації яких братиме участь установа;
  • ЗНЦ забезпечити ефективну координацію наукових розробок і впровадження у практику результатів фундаментальних і прикладних досліджень з комплексу проблем, передбачених Програмою діяльності уряду;
 • керівникам наукових установ НАН України, ВНЗ, галузевих науково-дослідних установ до 10 лютого 2008 року подати до ЗНЦ інформацію для формування "інтелектуального портрету" Західного регіону України та визначення його потенціальних можливостей з точки зору допомоги налагодженню інноваційного розвитку регіону. Для системності цієї роботи зобов’язати директорів академічних установ щорічно до 15 січня розміщати на веб-порталі установи електронні списки наукових публікацій співробітників установи за попередній рік;
 • координаційній раді та керівнику Відділення науково-навчального центру ЗНЦ та НУ "Львівська політехніка" опрацювати питання щодо запровадження на базі відповідних інститутів НАН України системи підготовки магістрів з пріоритетних напрямів науки;
 • науково-аналітичному відділу ЗНЦ до 15 лютого 2008 року опрацювати зібраний матеріал і разом із секцією економіки ЗНЦ та Інститутом регіональних досліджень НАН України підготувати розширену довідку із відповідними пропозиціями для їх обговорення на Раді та подання в органи місцевої влади.

2. Про ювілейне видання Західного наукового центру, присвячене 90-річчю НАН України

Заслухавши та обговоривши інформацію директора Західного наукового центру НАН України і МОН України Зинюка О.Д.,

виконком ухвалив:

 • підготувати до друку ювілейне видання, присвячене 90-річчю НАН України;
 • затвердити запропоновану концепцію видання та редакційну колегію у такому складі:
голова академік НАН України Назарчук З. Т.
заступник голови Зинюк О.Д.
відповідальний секретар Корній В. В.
члени редакційної колегії Котерлин Г. М.
  Матвєєв Є. Е.
  Ригайло С. Я.
 • інститутам НАН України до 1 березня 2008 року подати інформацію про свої установи відповідно до поданих форм;
 • керівникам наукових відділень ЗНЦ підготувати і подати до 1 травня 2008 р. аналітичні огляди до Бюлетеня ЗНЦ-2008, випуск якого буде присвячений 90-річчю НАН України (відповідальний за пункт цієї ухвали – заст. голови ЗНЦ Зинюк О.Д.).

3. Про використання у 2007 році коштів, передбачених на придбання службового житла для учених установ НАН України м. Львова

Заслухавши та обговоривши інформацію в.о. завідувача науково-аналітичного відділу Західного наукового центру НАН України і МОН України Романюка Р.Р.,

виконком ухвалив:

 • інформацію, викладену Романюком Р.Р. щодо придбання службового житла у м. Львові для вчених НАН України, взяти до відома;
 • забезпечити проведення щомісячного моніторингу будівництва житла та стану його готовності (відповідальний за виконання – зав. відділу Романюк Р.Р.).

4. Про хід виконання рішень виконкому і Ради ЗНЦ у 2007 році та затвердження плану роботи Центру на 2008 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію директора ЗНЦ НАН України і МОН України Зинюка О. Д. "Про хід виконання рішень виконкому і Ради ЗНЦ у 2007 році та затвердження плану роботи Центру на 2008 рік",

виконком ухвалив:

 • інформацію к.т.н. Зинюка О. Д. взяти до відома;
 • вважати, що рішення виконкому та Ради, прийняті у 2007 році, в основному виконані;
 • керівникам наукових секцій переглянути списки членів секцій та забезпечити пред­ставництво в них науковців близьких за профілем установ;
 • активізувати роботу апарату ЗНЦ для налагодження ефективної взаємодії з науково-коорди­на­ційними радами в областях регіону;
 • план роботи Західного наукового центру на 2008 рік затвердити;
 • керівникам наукових секцій доопрацювати плани роботи секцій з урахуванням про­позицій, які надійшли від установ відповідного профілю, та подати їх до 15.02.2008 р. для за­тверд­ження на наступному засіданні виконкому ЗНЦ;
 • керівникам академічних установ, вищих навчальних закладів та наукових секцій під­готувати та подати вченому секретарю ЗНЦ перелік заходів, які будуть реалі­зо­вані в рамках відзначення Дня науки (до 01.03.2008 р.) (відповідальний за виконання – учений секретар ЗНЦ Корній В.В.).

Голова
Західного наукового центру
НАН України і МОН України
академік НАН України
З.Т.Назарчук

Вчений секретар
Західного наукового центру
НАН України і МОН України
кандидат технічних наук
В.В.Корній
Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74