Західний науковий центр НАН України та МОН України

УХВАЛА
Засідання Ради Західного наукового центру
НАН України і МОН України
11 квітня 2008 року
(протокол №1)

І. Інноваційно-інвестиційні механізми регулювання розвитку прикордонного регіону (доповідач – голова Волинської обласної державної адміністрації Романюк Микола Ярославович).

Заслухавши та обговоривши доповідь Голови Волинської обласної державної адміністрації Романюка М.Я., Рада відзначає, що в області була проведена значна підготовча робота щодо активізації транскордонного співробітництва на основі використання інноваційно-інвестиційної моделі. Беручи до уваги, що:

  • перший етап Програми Добросусідства «Польща–Україна-Білорусія» успішно реалізується і нині починається новий фінансовий період (2007–2013 рр.), упродовж якого Україна може отримати зі своїми партнерами до 26 млн. євро щорічно на транскордонні проекти;
  • посилюється роль регіонів у інтеграційних процесах держави, зокрема, органів місцевого самоврядування, територіальних громад  у вирішенні власних проблем шляхом використання можливостей транскордонного співробітництва;
  • посилюється роль єврорегіонів як організаційно-фінансової платформи транскордонного співробітництва;
  • розроблено спільну стратегію розвитку українсько-польського транскордонного регіону в рамках проекту «Новий рівень добросусідських відносин – розвиток польсько-української  стратегії транскордонної співпраці» (Програма Сусідства «Польща-Україна-Білорусь» транскордонне співробітництво ТАСІС), реалізація якої потребує розробки відповідних механізмів,

Рада ухвалила:

1. Доповідь Голови Волинської обласної державної адміністрації Романюка М.Я. “Інноваційно-інвестиційні механізми регулювання розвитку прикордонного регіону ” взяти до відома.

2. Визнати проблеми активізації транскордонного співробітництва на основі використання інноваційно-інвестиційної моделі актуальними і їх впровадження – пріоритетним напрямком діяльності установ Західного Центру НАН України і МОН України.

3. Науково-аналітичному відділу, секції економіки ЗНЦ та Інституту регіональних досліджень НАН України:

а) організувати узгодження розроблених стратегій розвитку транскордонної співпраці та запропонувати механізми і системи моніторингу їх реалізації;

б) організувати розробку організаційно-економічних механізмів формування та підтримки транскордонних кластерів;

в) опрацювати можливість реорганізації української частини у єврорегіоні «Буг» (шляхом створення відокремленої структури з правом юридичної особи) для забезпечення  можливостей фінансування мікропроектів та менеджменту і моніторингу транскордонних проектів;

г) провести інвентаризацію наявних наукових розробок з питань транскордонного співробітництва та розробити інформаційну базу установ і організацій ЗНЦ НАН України і МОН України за проблематикою транскордонного співробітництва з метою використання її при організації транскордонних кластерів і впровадження інновацій.

4. Рекомендувати Львівській та Волинській обласним державним адміністраціям всіляко підтримувати спільні українсько-польсько-білоруські науково-технічні проекти, сформовані в рамках програми Добросусідства для участі в конкурсі 2-го етапу цієї програми на 2007–2013 рр., зокрема інвестиційний проект Шацької міжвідомчої науково-дослідної екологічної лабораторії, націлений на створення на її базі Міжнародного науково-координаційного центру Транскордонного біосферного резервату „Західне Полісся” і реконструкцію інфрастуктури с. Світязь за участі провідних наукових установ і адміністрацій Волинської області (Шацький НПП, Луцький державний технічний університет, Дослідна станція ННЦ „Інститут ґрунтознавства та агрохімії УААН, Волинський центр „Облдержродючість”, сільрада с. Світязь, Шацька РДА), Львівської області (ФМІ, Національний лісотехнічний університет України), польських партнерів з Люблінського воєводства (Інститут агрофізики, Сільгоспакадемія, Центр європейських ініціатив).

5. Рекомендувати Волинській обласній державній адміністрації спільно з ІГГГК НАН України розглянути можливість розширення діяльності створеного в ІГГГК НАН України по лінії ЄС „Польсько-українського центру співпраці з контролю газу полігонів твердих побутових відходів” на терени Волинської області.

ІІ. Проблеми української освіти в сучасному глобалізованому світі. Стан фахової та гуманітарної підготовки у технічних ВНЗ України (доповідач – проректор з наукової роботи Луцького державного технічного університету проф. Шваб’юк Василь Іванович).

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з наукової роботи Луцького державного технічного університету проф. Шваб’юка В.І. «Проблеми української освіти в сучасному глобалізованому світі. Стан фахової та гуманітарної підготовки в технічних ВНЗ України», Західний науковий центр НАН України відзначає, що запорукою науково-технічних досягнень нашої держави в сучасному глобалізованому світі, її соціально-економічного та духовного процвітання  є середня і вища освіта, у якій важливе місце займає вища технічна освіта. Разом з тим рівень знань випускників з базових дисциплін (математика, фізика, хімія) падає, що вкрай негативно впливає на якість фахової підготовки майбутніх інженерів. Водночас на технічних вищих навчальних закладах України лежить відповідальність за передачу українській молоді найновіших знань з розвитку науки і техніки, новітніх матеріалів та інформаційних технологій, а також за підготовку сучасних інженерів, спеціалістів та науковців найвищої кваліфікації.

З метою покращання фахової та гуманітарної підготовки випускників технічних ВНЗ,

Рада ухвалила:

1. Доповідь проректора з наукової роботи Луцького державного технічного університету проф. В.І. Шваб’юка взяти до уваги.

2. Рекомендувати керівництву технічними ВНЗ західного регіону України переглянути зміст освітньо-професійних програм вищої освіти за професійними спрямуваннями.

3. З метою підвищення ролі і рівня гуманітарної підготовки у вихованні сучасної української інтелігенції в дусі  патріотизму, високої моральності та любові до своєї Батьківщини, рекомендувати ВНЗ західного регіону України переглянути цикл гуманітарних дисциплін у напрямку реалізації наскрізної гуманітарної підготовки у ВНЗ.

4. Звернутися до МОН України з клопотанням:

а) про необхідність законодавчого забезпечення проблем паритетного обміну випускниками ВНЗ між Україною та іншими державами з урахуванням коштів, витрачених на їх підготовку.

б) збільшити в програмах шкільної підготовки обсяг годин з іноземної мови, вжити міри з підвищення рівня оволодіння школярами іноземною мовою, що забезпечить кращу якість опанування у наступному вищою освітою.

5. Зобов’язати секцію політології, філософії та права Західного наукового центру разом із головою науково-координаційної ради у Волинській області проф. Коцаном І.Я. та головою Ради ректорів у Волинській області проф. Божидарніком В.В. підготувати проект відповідного листа та направити його до МОН України у встановленому порядку


Голова
Західного наукового центру
НАН України і МОН України
академік НАН України
З.Т.Назарчук

Вчений секретар
Західного наукового центру
НАН України і МОН України
кандидат технічних наук
В.В.Корній
Концепція розвитку НАН України на 2014-2023 роки
Мапа сайту
Розширена мапа сайту
Новини та події
Світлої пам'яті видатного вченого Василя Івановича ПОХМУРСЬКОГО
Привітання академіка НАН України Зіновія НАЗАРЧУКА з нагоди Всесвітнього дня науки в ім’я миру та розвитку
Підсумки роботи XV Міжнародної конференції з кристалохімії інтерметалічних сполук
Погода

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

волог.:

тиск:

вітер:

Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Західний науковий центр
Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України
79007, м. Львів, вул. Матейка 4
e-mail: zncnan@mail.lviv.ua, znc@ukrpost.ua
Тел./факс: (032) 297-07-74